Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Spr. z konsultacji społ.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2015 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH - WSPÓLNE POSIEDZENIE 19.08.2015 r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 04.08.2015r.
  RM.0012.2.2015.BJ
                                                             

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU SIERPNIU 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 19.08.2015 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1873 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 04-08-2015 o godz. 11:48:10


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA - Posiedzenie 18.08.2015 r.
  Administracja Polanica–Zdrój, dnia 03.08.2015 r.
  RM.0012.4.2015.BJ

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU SIERPNIU 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w  Polanicy–Zdroju na dzień 18.08.2015 r. o godz. 14.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1321 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 03-08-2015 o godz. 13:58:47


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 69/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 884 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 31-07-2015 o godz. 13:46:16


  Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów
  Administracja

  OGŁOSZENIE


  Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska informuje, że na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w bieżącym roku rozpoczyna się wykonywanie – w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.

  (Czytaj więcej... | 2936 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 30-07-2015 o godz. 13:22:51


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 67/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 902 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 29-07-2015 o godz. 13:02:50


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 2617/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9085 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 29-07-2015 o godz. 12:17:09


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA REWIZYJNA - POSIEDZENIE 29.07.2015 r.
  Administracja
  Polanica - Zdrój, dnia 24.07.2015 r.
  RM.0012.1.2015.BJ

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LIPCU 2015 R
  .

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 29.07.2015 r. o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1144 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 27-07-2015 o godz. 08:00:00


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 90/11)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Lipowej 2, składającej się z zabudowanej budynkiem działki gruntu nr 90/11 (AM–2) o pow. 353 m², obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00048991/0.

  (Czytaj więcej... | 7296 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 24-07-2015 o godz. 14:26:43


  DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  Administracja

  OGŁOSZENIE

   

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój informuje o możliwości uzyskania dofinansowania kosztów

  BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

   

  Informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju, pokój nr 25 lub pod nr tel. 74 868 06 25.

   

  Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju do dnia 30 września 2015 r.

  Ogłoszenie >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 22-07-2015 o godz. 16:21:24


  DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU
  Administracja

  OGŁOSZENIE


  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów (wyrobów) zawierających AZBEST.

  .

  Informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju, pokój nr 25 lub pod nr tel. 74 868 06 25.


  Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju do dnia 21 sierpnia 2015 r.

  Ogłoszenie >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 22-07-2015 o godz. 16:14:00


  Ogłoszenie zapytania ofertowego na:Wykonanie dokumentacji projektowo – kos
  Administracja
  Polanica-Zdrój 2015-07-21

  IT.271.5.2015                                                                                       

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku w Polanicy-Zdroju, ul. Kościuszki 13 - 15
   
  1.Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert na:
  2. Przedmiot zamówienia:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczo – kosztorysowej dla zadania pn.:
  1.„Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenie EDUKATOR, ul. T. Kościuszki 13 – 15, działka nr 138, obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju”
  2.Aktualizacja Audytu Energetycznego dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku w Polanicy-Zdroju, ul. Kościuszki 13 - 15

  pliki do pobrania pdf
  pełna treść ogłoszenia >>>> 
  formularz ofertowy >>>> 
  materiały  pomocnicze >>>>  
  wzór umowy >>>> 

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 22-07-2015 o godz. 14:54:17


  Komisje - ogłoszenia: POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 24.07.2015 r.
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 20.07.2015 r.
  RM.0012.1.2015.BJ

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LIPCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 24.07.2015 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1147 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 21-07-2015 o godz. 09:13:51


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 01.07.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 20-07-2015 o godz. 09:05:01


  Zmiana ogłoszenia:dot. Konkursu urb-arch. na opracowanie Koncepcji zagospodarowa
  Administracja
  Polanicy-Zdrój, dnia 17.07.2015
  Znak sprawy: AM-ZP.271.7.2015.JZM   

  Dane Gminy Polanica-Zdrój;  NIP 883-16-78-080;  REGON  890 717 941
  http://polanica.pl ; e-mail:  um@polanica.pl , tel. (+48-74) 868-06-00,
  fax.(+48-74) 868-10-46 ,  Godziny urzędowania :  pn.÷pt. 7:30÷15:30    

  OGŁOSZENIE
  O ZMIANIE TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

  urbanistyczno-architektonicznego
  na opracowania     
  „Koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Polanicy-Zdroju
  tzw. Małego Rynku”.

  Zamawiający informuje, że został przesunięty ostateczny termin składania prac konkursowych:

  pełna treść ogłoszenia >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 17-07-2015 o godz. 10:25:22


  Dni otwarte e-usługi - PROFIL ZAUFANY
  Administracja
  Szanowni mieszkańcy, turyści oraz zainteresowani,
  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój  informuje, iż w terminach podanych poniżej, odbędą się Dni Otwarte e-usług
  w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej

  w ramach projektu „Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego”

  dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.2.1.,

  Na Dniach Otwartych można będzie:

  - Założyć profil zaufany, który przeznaczony jest dla każdej osoby pełnoletniej, która posiada adres e-mail oraz ważny dowód osobisty - założenie profilu trwa kilkanaście minut

  (Czytaj więcej... | 2996 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 16-07-2015 o godz. 14:25:02


  DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  Administracja

  DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW


  W dniu 29 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Polanicy-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XII/63/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2015 r., poz. 3015).

  W związku z podjętą uchwałą, Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój informuje o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

  pełna treść zawiadomienia
  >>>>  

  (Czytaj więcej... | 16679 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 14-07-2015 o godz. 09:30:30


  Komisje - ogłoszenia: POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 20.07.2015 r.
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 13.07.2015 r.
  RM.0012.1.2015.BJ


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LIPCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 20.07.2015 r. o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1325 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 14-07-2015 o godz. 08:47:14


  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowegona : Wykonanie dokumentacji - termomoderniz
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 9.07.2015 r.

  IT.271.4.2015
  [zawiadomienie o unieważnieniu postępowania]

  Adres Zamawiającego:  
  Urząd Miejski  w Polanicy-Zdroju,
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój.

  Dane Gminy Polanica-Zdrój; NIP 883-16-78-080; REGON  890 717 941
  http://polanica.pl ; e-mail:  um@polanica.pl , tel. (+48-74) 868-06-00,
  fax.(+48-74) 868-10-46 ,  Godziny urzędowania :  pn.÷pt. 7:30÷15:30        

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenie EDUKATOR, ul. T. Kościuszki 13 – 15, działka nr 138, obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju”.

  pełna treść zawiadomienia >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 10-07-2015 o godz. 13:08:23


  Komisje - ogłoszenia: POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 02.07.2015 r.
  RM.0012.2.2015.BJ

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH RADY MIEJSKIEJ POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LIPCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 06.07.2015 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1352 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 03-07-2015 o godz. 09:19:54


  POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 01.07.2015 r.
  RM.0012.1.2015.BJ

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LIPCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 09.07.2015 r. o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1143 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 01-07-2015 o godz. 14:53:00


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3594387
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  01-07-2015
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 59/2015)
  25-06-2015
  · XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
  23-06-2015
  · Wykonanie dokumenacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji (Edukator)
  22-06-2015
  · Kwalifikacja zespołów do II etapu Konkursu urb-arch. placu centralnego tzw. Mały
  · Wybór najkorzystniejszej oferty:„Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyj
  18-06-2015
  · KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  17-06-2015
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 54/2015)
  15-06-2015
  · Rozstrzygnięcie zapytania ofertowegona na zadanie: "Bankowa i kasowa obsługa bud
  · Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego - posiedzenie
  12-06-2015
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 52/2015)

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·