Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Informacje

  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.
   
  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW
   
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl
  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP/polanica/skrytka

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 75/2018 z 4 września 2018 roku w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT  >>>>

  Od dnia 11.01.2019 r. zmiana godzin urzędowania:

  Godziny urzędowania: 
  od poniedziałku do wtorku godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

  środa: od 7.30 do 17.00

  czwartek: od 7.30 do 15.30

  piatek: od 7.30 do 14.00


  Uchwała antysmogowa dla Polanicy-Zdroju

  Od 1 lipca 2018 zaczynają obowiązywać niektóre zapisy uchwały antysmogowej. Jej celem jest poprawa jakości powietrza w Polanicy-Zdroju. Zapoznaj się z naszym poradnikiem i zobacz, czy jej postanowienia ciebie dotyczą.

  pełna treść informacji >>>>


  Użytkowanie wieczyste - ZMIANY

  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  Informacja >>>>
  Ustawa >>>>


  Nabór na wolne stanowisko w Straży Miejskiej
  Administracja
  Polanica - Zdrój, 18 stycznia 2019 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne stanowiska pracy
   
  w Straży Miejskiej


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-01-2019 o godz. 13:39:59


  Zam. do 30000 - 2019: Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza
  Administracja
   
   
  Polanica-Zdrój, 18.01.2019 r.

  SN.271.2.2019

   
  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  Nazwa zadania: „Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju oraz prowadzenie spraw związanych z pochówkiem zmarłych w okresie od 01.02.2019 r. do 31.12.2020 r.”

  (Czytaj więcej... | 1153 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-01-2019 o godz. 12:42:07


  Zam. do 30000 - 2019: Wykonywanie prac na terenach lasów komunalnych
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 18.01.2019 r.
  SN.271.1.2019
   
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
   
  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.: „Wykonywanie prac na terenach lasów komunalnych w Polanicy-Zdroju w latach 2019-2020.” wybrana została oferta firmy:

  Firma Usługowo-Handlowa „DRWAL” Marian Cholewa.

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-01-2019 o godz. 12:29:34


  Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 18 stycznia 2018r.

   

  O G Ł O S Z E N I E


  na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju

   

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  przez organizacje pozarządowe w 2019 roku, z zakresu:

  (Czytaj więcej... | 9069 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-01-2019 o godz. 11:13:39


  Z.powyżej 30000-2019: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  AM-ZP.271.26.2018

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie: pn. : "Budowa budynku socjalno-biurowego Dom Sportowca"

  (Czytaj więcej... | 294 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 17-01-2019 o godz. 08:49:24


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 5/2019)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1567 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 16-01-2019 o godz. 12:15:30


  Zam. do 30000 - 2019: Projekt przebudowy ul. Kłodzkiej w Polanicy - Zdroju
  Administracja
  IT.271.2.2019.TP                                                         Polanica-Zdrój 2019-01-10

   

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju (dr. 388) na odcinku od ul. Warszawskiej – Wojska Polskiego do ul. Tranzytowej w Polanicy-Zdroju

  (Czytaj więcej... | 1328 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 15-01-2019 o godz. 13:18:06


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych-23.01.2019 r.
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 15 stycznia  2019 r.
  RM.0012.5.1.2019

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU    KOMISJI  UZDROWISKOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH
  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU W  MIESIĄCU  STYCZNIU  2019 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  23 stycznia  2019  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2383 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 15-01-2019 o godz. 11:37:14


  Otwarty konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego
  Administracja
   
   
   
  O G Ł O S Z E N I E


   Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.) i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1510 z późn. zm.)
     

  BURMISTRZ MIASTA   POLANICA – ZDRÓJ


  ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację świadczenia zdrowotnego  w ramach gminnego programu  zdrowotnego  przyjętego do realizacji w 2019 roku, w zakresie:

  I. Profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego ( HPV)

  (Czytaj więcej... | 4916 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 14-01-2019 o godz. 15:21:53


  Nabór na wolne stanowiska ds. Kontroli Podatków i Opłat Lokalnych
  Administracja
  Polanica - Zdrój, 11 stycznia 2019 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze
  do spraw Kontroli Podatków i Opłat Lokalnych
  w Urzędzie Miejskim w Polanicy - Zdroju


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 11-01-2019 o godz. 12:32:36


  Zam. do 30000 - 2019: REMONT POMIESZCZEŃ OPS W POLANICY-ZDROJU
  Administracja

  IT.271.1.2019.TP                                                                               Polanica-Zdrój 2019-01-07

   
  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  REMONT POMIESZCZEŃ OPS W POLANICY-ZDROJU
   
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 1870 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 10-01-2019 o godz. 13:43:54


  Nabór na wolne stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
  Administracja
  Polanica - Zdrój, 7 stycznia 2019 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne stanowisko urzędnicze
  do spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
  w Urzędzie Miejskim w Polanicy - Zdroju


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 07-01-2019 o godz. 12:16:45


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego-16.01.2019 r.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 4 stycznia 2019 r.
  RM.0012.3.1.2019

   
  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  BUDŻETU  I  MIENIA KOMUNALNEGO 
  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU 
  W  MIESIĄCU  STYCZNIU  2019 r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień  16 stycznia  2019  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2347 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 04-01-2019 o godz. 12:56:24


  Zam. do 30000 - 2019: Prace w lasach komunalnych na lata 2019 - 2020
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 03.01.2019
  SN.271.1.2019
   
  ZAPYTANIE OFERTOWE
   

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi polegającej na wykonywaniu prac na terenach lasów komunalnych w Polanicy-Zdroju w latach 2019-2020.

  (Czytaj więcej... | 855 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 03-01-2019 o godz. 14:27:49


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych - 2.01.2019 r.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 28 grudnia 2018 r.

  RM.0012.5.2.2018
   
  OGŁOSZENIE O  POSIEDZENIU KOMISJI 
  UZDROWISKOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH
  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY–ZDROJU
  W  MIESIĄCU  STYCZNIU  2019 r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień  2 stycznia  2019  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2518 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 28-12-2018 o godz. 14:49:42


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - 9.01.2019r.
  Administracja

  Polanica–Zdrój, dnia 28  grudnia  2018 r.

  RM.0012.4.1.2018
   
  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  STYCZNIU 2019 r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień  9 stycznia 2019 r. o godz. 14.00 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w Teatrze Zdrojowym – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju przy ul. Parkowej 2 w „Sali Tanecznej”.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2426 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 28-12-2018 o godz. 14:46:47


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja

  AM-ZP.271.26.2018

  Przetarg nieograniczony pod nazwą:

  "Budowa budynku socjalno-biurowego Dom Sportowca"

   

   

  (Czytaj więcej... | 425 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 28-12-2018 o godz. 13:15:03


  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Administracja Zawiadomienie z dnia 10 grudnia 2018 r. nr WR.ZUZ.4.421.290.2018.WB o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie postępowania administracyjnego

  (Czytaj więcej... | 325 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-12-2018 o godz. 09:32:05


  Zam. do 30000 - 2018: Utrzymanie cmentarza komunalnego w Polanicy - Zdroju - brak rozstrzygnięcia
  Administracja
  Polanica - Zdrój, dn. 20.12.2018 r.
  SN.271.4.2018
   
  Zapytanie ofertowe dotyczące składania ofert na zadanie pn. „Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju oraz prowadzenie spraw związanych z pochówkiem zmarłych w okresie od  01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.” nie zostało rozstrzygnięte.

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-12-2018 o godz. 08:47:53


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE o VIII PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DOM SPORTOWCA
  Administracja

  AM-ZP.271.26.2018

  BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO 
  "DOM SPORTOWCA" PRZETARG VIII

  Zamówienie dotyczy projektu:
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w programy wiejskie.

  Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

  pod numerem: 660886-N-2018 w dniu 12.12.2018 r.

  (Czytaj więcej... | 1500 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 12-12-2018 o godz. 12:44:44


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5320672
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  12-12-2018
  · II sesja Rady Miejskiej - 19.12.2018 r.
  07-12-2018
  · Utrzymanie cmentarza komunalnego w Polanicy - Zdroju
  30-11-2018
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego wraz (...) - 12.12.2018 r.
  27-11-2018
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych-5.12.2018 r.
  23-11-2018
  · OGŁOSZENIE-publikacja projektu zmiany studium dla północnej części miasta
  22-11-2018
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego wraz z (....) - 28.11.2018 r.
  21-11-2018
  · Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  20-11-2018
  · ZAPYTANIE OFERTOWE - ubezpieczenie majątku Gminy oraz OC Gminy
  14-11-2018
  · I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju - 21.11.2018 r.
  13-11-2018
  · ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·