Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Spr. z konsultacji społ.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2015 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Wybór oferty-dokończenie budowy oświetlenia parkowego na terenie Parku Leśnego
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 2015-03-30

  IT.271.1.5.2015

  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   
  W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej na zadanie pn.:
  „dokończenie budowy oświetlenia parkowego na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju”

  informuję, iż oferta firmy:

  (Czytaj więcej... | 972 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 31-03-2015 o godz. 13:23:28


  Zapytanie ofertowe - Corso
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 2015-03-26

   

  SN.271.5.2015

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie usługi pn. Konserwacja i utrzymanie zieleni w obrębie trasy spacerowej Corso w Polanicy-Zdroju w okresie od 02 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r.

  (Czytaj więcej... | 2221 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 27-03-2015 o godz. 11:19:19


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Rewizyjna - marzec 2015
  Administracja RM.0012.1.2015.PL                                                                             
  Polanica - Zdrój, dnia 26.03.2015 r.


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 30.03.2015 r. o godz. 8.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1452 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-03-2015 o godz. 07:24:58


  Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia obiektu lekkoatletycznego-ul.Sportowa
  Administracja

  Polanica-Zdrój 2015-03-25

  IT.271.2.5.2015

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  na wykonanie ogrodzenia obiektu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej w Polanicy-Zdroju

  Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia z paneli zgrzewanych z drutu fi 5 mm z wzdłużnym przetłoczeniem wzmacniającym sztywność w rozstawie 250 cm i wysokości 150 cm na systemie podmurówek prefabrykowanych ( płyt betonowych oraz łączników płyt betonowych).
  Lokalizacja ogrodzenia: teren obiektu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej w Polanicy-Zdroju – działka nr 112/3, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju.

  (Czytaj więcej... | 1502 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 26-03-2015 o godz. 10:13:55


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 20.03.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 23-03-2015 o godz. 15:01:11


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 19.03.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 20-03-2015 o godz. 15:41:01


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 18/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1214 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 20-03-2015 o godz. 15:32:43


  VII Sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Kadencja 2014 - 2018
  Administracja RM.0002.7.2015.PL                                                                             
  Polanica – Zdrój, dnia 20.03.2015 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 26 MARCA 2015 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ VII SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2014-2018

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 4209 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-03-2015 o godz. 14:51:45


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Rewizyjna - marzec 2015
  Administracja RM.0012.1.2015.PL                                                                             
  Polanica - Zdrój, dnia 19.03.2015 r.


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 19.03.2015 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1573 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 19-03-2015 o godz. 15:38:45


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Budżetu i Finansów Publicznych - marzec 2015
  Administracja RM.0012.2.2015.PL                                                                           
  Polanica – Zdrój, dnia 17.03.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  WRAZ Z POZOSTAŁYMI KOMISJAMI
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 25.03.2015 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1785 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 19-03-2015 o godz. 09:23:54


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Bezpieczeństwa Publicznego - marzec 2015
  Administracja RM.0012.4.2015.PL                                                                         
  Polanica – Zdrój, dnia 18.03.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 23.03.2015 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2129 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 19-03-2015 o godz. 09:21:14


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Rewizyjna - marzec 2015
  Administracja RM.0012.1.2015.PL
  Polanica - Zdrój, dnia 02.03.2015 r.

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 19.03.2015 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1109 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 17-03-2015 o godz. 10:19:55


  Ogłoszenie przetargu:„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i ch
  Administracja Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.polanica.pl

  Polanica-Zdrój: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój
  Numer ogłoszenia: 55076 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 748680600, faks 748681046.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  pełna treść ogłoszenia >>>>
  SIWZ + załączniki nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 >>>>
  załącznik nr 2 harmonogram robót >>>>

  (Czytaj więcej... | 1690 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 12-03-2015 o godz. 15:57:51


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - marzec 2015
  Administracja RM.0012.3.2015.12.PL
  Polanica – Zdrój, dnia 06.03.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,
  SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu I Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 13.03.2015 r.  o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1481 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 10-03-2015 o godz. 09:41:01


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Rewizyjna - marzec 2015
  Administracja RM.0012.1.2015.11.PL
  Polanica - Zdrój, dnia 02.03.2015 r.


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 12.03.2015 r. o godz. 9.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1118 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 04-03-2015 o godz. 12:08:36


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego - marzec 2015
  Administracja RM.0012.5.2015.10.PL
  Polanica – Zdrój, dnia 02.03.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 11.03.2015 r. o godz. 14.00., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2591 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 04-03-2015 o godz. 12:05:31


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej - marzec 2015
  Administracja RM.0012.1.2015.9.PL
  Polanica - Zdrój, dnia 27.02.2015 r.

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 02.03.2015 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1035 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 02-03-2015 o godz. 07:26:02


  Dokończenie budowy oświetlenia parkowego na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdr
  Administracja

  IT.271.1.5.2015

  Polanica-Zdrój 2015-02-26

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  na dokończenie budowy oświetlenia parkowego na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju

  Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy oświetlenia parkowego na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju zgodnie z projektem technicznym Budowy oświetlenia na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju przy ul. Bolesława Chrobrego ( działka nr 239/3, AM-5, obręb Stary Zdrój).
  Realizację oświetlenia parkowego należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym zachowując następujące warunki:

  (Czytaj więcej... | 2004 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 27-02-2015 o godz. 14:40:42


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 14 i 15/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1673 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 25-02-2015 o godz. 12:21:20


  VI Sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Kadencja 2014 - 2018
  Administracja RM.0002.6.2015
  Polanica – Zdrój, dnia 23.02.2015 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 26 LUTEGO 2015 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ VI SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2014-2018

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 1508 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 24-02-2015 o godz. 12:30:16


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3405454
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  23-02-2015
  ·
  · Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
  20-02-2015
  · Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP M.Reja
  19-02-2015
  · Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych
  12-02-2015
  · REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - ROK SZKOLNY 2015/2016
  11-02-2015
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18 24 i 26, 48/2, 51/2)
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5 6 7 i 8, 162, 97/4)
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 90/11)
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 416/18)
  · posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - luty 2015

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·