Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Spr. z konsultacji społ.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • ZABYTKI
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury
 • Petycje

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - posiedzenie
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 09.02.2016 r.
  RM.0012.5.2.2016.BJ


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2016R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 19.02.2016 r. o godz. 14.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju(na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1747 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 09-02-2016 o godz. 14:28:03


  DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój informuje o możliwości uzyskania dofinansowania kosztów
  BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

   

  Informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju, pokój nr 25 lub pod nr tel. 74 868 06 25.

   

  Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju do dnia 31 maja 2016 r.

   

  Wnioski złożone po dniu 31 maja rozpatrywane będą w miarę posiadanych środków, nie później niż do dnia 30 września br.

  Ogłoszenie >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 09-02-2016 o godz. 11:58:38


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH - posiedzenie 18.02.2016r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 09.02.2016r.
  RM.0012.2.2.2016.BJ


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2016R.  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 18.02.2016 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1276 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 09-02-2016 o godz. 11:58:25


  Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kłodzkiego
  Administracja
  Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kłodzkiego

  Od 4 stycznia 2016 na terenie powiatu kłodzkiego działa 7 punktów świadczących usługi nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty uruchomiono w nieruchomościach powiatowych i gminnych w poniższych lokalizacjach.

  (Czytaj więcej... | 57198 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-02-2016 o godz. 10:49:20


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA REWIZYJNA - posiedzenie w dniu 15.02.2016r.
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 09.02.2016r.
  RM.0012.1.3.2016.BJ


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2016R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 15.02.2016r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1187 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 09-02-2016 o godz. 09:12:59


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 10/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1313 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-02-2016 o godz. 11:27:36


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 3)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Fabrycznej 2 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 2017/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9271 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 04-02-2016 o godz. 15:12:40


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 9/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1609 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 04-02-2016 o godz. 14:34:36


  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez or
  Administracja
  Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  7 /2016

  Burmistrza Miasta Polanica- Zdrój
  z dnia 3 lutego 2016 roku

  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku

  (Czytaj więcej... | 22991 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 03-02-2016 o godz. 13:51:31


  Przetarg nieograniczony: eksploatacja i konserwacja oświetlenia Polanica-Zdrój
  Administracja
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  bip.polanica.pl/
  ________________________________________
  Polanica-Zdrój: Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój.
  Numer ogłoszenia: 23002 - 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy:
  Vzamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Polanica-Zdrój , ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600, faks 0-74 86 810 46.
  •Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie bieżącej konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój.

  ogłoszenie o zamówieniu >>>>  
  SIWZ + zał.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 >>>>  
  załącznik nr 2 >>>>  
  załącznik nr 12 >>>>   

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 02-02-2016 o godz. 14:58:51


  Przetarg nieogranicznony : Remonty cząstkowe -Polanica-Zdrój
  Administracja
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  bip.polanica.pl/
  ________________________________________
  Polanica-Zdrój: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój.
  Numer ogłoszenia: 22658 - 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Polanica-Zdrój , ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600, faks 0-74 86 810 46.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój.

   ogłoszenie o zamówieniu >>>>  
  SIWZ + zał. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 >>>>  
  harmonogram zał. nr 2 >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 02-02-2016 o godz. 12:57:16


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 01.02.2016 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 02-02-2016 o godz. 11:09:16


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO - posiedzenie 12.02.2016r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 28.01.2016 r.
  RM.0012.4.2.2016.BJ


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2016R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 12.02.2016r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1502 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 28-01-2016 o godz. 12:55:43


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 5/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 876 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-01-2016 o godz. 12:48:57


  "Środa z Funduszami"
  Administracja Punkt Informacji Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie informacyjne pod hasłem "Środa z Funduszami"

  Spotkanie odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r. w Wałbrzychu, dotyczyć będzie wsparcia działań proekologicznych.

  Zaproszenie kierowane jest m.in. do przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych.

  Zaproszenie >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-01-2016 o godz. 11:39:56


  I SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 27.01.2016 r.
  Administracja
  Polanica – Zdrój, dnia 18.01.2016 r.
  RM.0002.1.2016


  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 27 STYCZNIA 2016 R. O GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ
  I SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2995 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 20-01-2016 o godz. 07:56:33


  Decyzje środowiskowe: Zawiadomienie o wniesieniu odwołania
  Administracja

  Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od Decyzji Nr 398/2015 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 14.12.2015 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworem wiertniczym „P-300a” w obszarze górniczym „Polanica-Staropolanka”

  (Czytaj więcej... | 2861 bajtów więcej | Decyzje środowiskowe | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 15-01-2016 o godz. 11:26:46


  Komisje - ogłoszenia: POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 20.01.2016r.
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 14.01.2016r.
  RM.0012.1.2.2016.BJ


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU 2016R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 20.01.2015 r. o godz. 15.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1225 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 14-01-2016 o godz. 11:45:15


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - posiedzenie
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 11.01.2016r.
  RM.0012.5.1.2016.BJ


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU 2016R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 15.01.2016r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1294 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 12-01-2016 o godz. 08:06:46


  Komisje - ogłoszenia: POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 13.01.2016r.
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 11.01.2016r.
  RM.0012.1.1.2016.BJ


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU 2016R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 13.01.2016r. o godz. 15.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1190 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 11-01-2016 o godz. 11:16:12


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4021415
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  05-01-2016
  · Ogłoszenie - dofinansowanie AZBESTU
  · WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI - 14.01.2016r.
  31-12-2015
  · POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO - 13.01.2016r.
  30-12-2015
  · Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje
  · otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację świadczeń zdro
  · Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  · Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 2)
  28-12-2015
  · Komisja EKSiT - posiedzenie 08.01.2015 r.
  23-12-2015
  · XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29.12.2015r.
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 124/2015)

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·