Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Spr. z konsultacji społ.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • ZABYTKI
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury
 • Petycje

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH - 19.05.2016r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 29.04.2016r.
  RM.0012.2.5.2016.BJ

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  WRAZ Z POZOSTAŁYMI KOMISJAMI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU 2016R.


  Zawiadamiam, że zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 19.05.2016r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1396 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 29-04-2016 o godz. 17:40:41


  Komisje - ogłoszenia: KEKSiT - wspólne posiedzenie w dniu 20.05.2016r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 27.04.2016 r.
  RM.0012.3.5.2016.BJ

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU 2016 R.


  Zawiadamiam, że zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 20.05.2016 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1403 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 28-04-2016 o godz. 08:11:21


  Komisje - ogłoszenia: KEKSiT - posiedzenie w dniu 12.05.2016r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 27.04.2016r.
  RM.0012.3.4.2016.BJ


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU 2016 R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 12.05.2016r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1445 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 28-04-2016 o godz. 08:07:29


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7743 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 22-04-2016 o godz. 16:21:02


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. B. Głowackiego w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 8712 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 22-04-2016 o godz. 12:58:51


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 11)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zdrojowej 20 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 38/1000 części.

  (Czytaj więcej... | 8332 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 22-04-2016 o godz. 12:25:22


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA REWIZYJNA - posiedzenie w dniu 25.04.2016 r.
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 21.04.2016r.
  RM.0012.1.10.2016.BJ

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2016R.  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 25.04.2016r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1020 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 21-04-2016 o godz. 13:35:07


  Komisje - ogłoszenia: Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego - posiedzenie
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 19.04.2016r.
  RM.0012.5.5.2016.BJ


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2016 R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 29.04.2016 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1430 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 19-04-2016 o godz. 14:17:45


  ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci
  Administracja IT.271.2.2016.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2016-04-13

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy sieci wodociągowej
  w ul. Polnej w Polanicy-Zdroju

   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ul. Polnej w Polanicy-Zdroju.

  (Czytaj więcej... | 3956 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 15-04-2016 o godz. 13:42:03


  ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu sieci
  Administracja IT.271.3.2016.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2016-04-14

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu sieci wodociągowej w ul. Kruczkowskiego w Polanicy-Zdroju
   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Kruczkowskiego w Polanicy-Zdroju.

  (Czytaj więcej... | 4145 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 15-04-2016 o godz. 13:34:50


  Informacja o wyborze oferty - dokumentacja działanie 3.3
  Administracja
                                                                                                               Polanica–Zdrój,  15.04.2016 r.

  UE.271.1.2016.PL


  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pod tytułem: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Szkoły podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia EDUKATOR przy ul. Kościuszki 13 – 15 w Polanicy – Zdroju”

  została wybrana oferta cenowa Firmy CREATIV TOWER Paweł Gałecki, ul. Żwirki i Wigury 2, 43-330 Wilamowice.


  Z-CA BURMISTRZA MIASTA
  Dariusz Kupiec

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 15-04-2016 o godz. 11:13:06


  Komisje - ogłoszenia: POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 14.04.2016r.
  RM.0012.1.9.2016.BJ

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2016R.  Zawiadamiam, że odwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju zwołane na dzień 15.04.2016r.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  Zbigniew Bilan

  (Czytaj więcej... | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 14-04-2016 o godz. 10:23:05


  Rozstrzygnięcie przetargu na:„Wykonanie dokumentacji projektowej na modern
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 13.04.2016 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.8.2016
  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Szalejewie Górnym”.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zgodnie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) – dalej „PZP” niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Gminę Polanica-Zdrój w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Szalejewie Górnym”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: ECOKUBE  Sp. z o.o. , TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź.

  pełna treść ogłoszenia - zawiadomienia >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 13-04-2016 o godz. 12:48:10


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA REWIZYJNA - posiedzenie 15.04.2016r.
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 08.04.2016r.
  RM.0012.1.9.2016.BJ


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2016R.  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 15.04.2016r. o godz. 14.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:
  1. Badanie zasadności złożonych skarg na działalność Burmistrza.


  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  Zbigniew Bilan

  (Czytaj więcej... | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 08-04-2016 o godz. 13:58:06


  III SESJA RADY MIEJSKIEJ - 13.04.2016r.
  Administracja RM.0002.3.2016                                                                                Polanica–Zdrój, dnia 08.04.2016r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 13 KWIETNIA 2016 R. O GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY–ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ
  III SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2016 ROKU


  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3727 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 08-04-2016 o godz. 11:04:26


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Polnej, T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego oraz A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 8129 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-04-2016 o godz. 14:09:34


  Komisje - ogłoszenia: KIMiZP - posiedzenie 11.04.2016r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 06.04.2016r.
  RM.0012.5.4.2016.BJ


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2016R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 11.04.2016 r. o godz. 14.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1296 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 07-04-2016 o godz. 10:36:26


  Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. Wykon
  Administracja
  UE.271.1.2016.PL                                                                                              Polanica-Zdrój, 06.04.2016 r.

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pod tytułem: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Szkoły podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia EDUKATOR przy ul. Kościuszki 13 – 15 w Polanicy – Zdroju”

  (Czytaj więcej... | 4539 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 06-04-2016 o godz. 13:35:55


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO - posiedzenie 22.04.2016r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 05.04.2016r.
  RM.0012.4.4.2016.BJ

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2016 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 22.04.2016 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1387 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 05-04-2016 o godz. 10:16:51


  Komisje - ogłoszenia: Wspólne posiedzenie Komisji - 08.04.2016r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 04.04.2016r.
  RM.0012.2.4.2016.BJ

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  WRAZ Z POZOSTAŁYMI KOMISJAMI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2016R.


  Zawiadamiam, że zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 08.04.2016r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1545 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 04-04-2016 o godz. 11:43:28


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4226146
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  01-04-2016
  · Ogłoszenie o przetargu (ul. Lipowa 2)
  · KEKSiT - posiedzenie 20.04.2016 r.
  29-03-2016
  · KOMISJA REWIZYJNA - posiedzenie 04.04.2016r.
  25-03-2016
  · Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie dokumentacji projektowej -
  23-03-2016
  · Wybór oferty -zapytanie ofertowe - projekt "Mały Rynek"
  22-03-2016
  · Wybór oferty na „Konserwacja i utrzymanie Parku Zdrojowego i Parku Leśnego
  18-03-2016
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 29/2016)
  17-03-2016
  · Informacja o wyniku przetargu
  15-03-2016
  · KOMISJA REWIZYJNA - posiedzenie 18.03.2016r.
  10-03-2016
  · KOMISA REWIZYJNA - posiedzenie 14.03.2016r.

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·