Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Informacje

  Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w 2019 r.


  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.
   
  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW
   
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl
  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP/polanica/skrytka

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 75/2018 z 4 września 2018 roku w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT  >>>>

  Od dnia 11.01.2019 r. zmiana godzin urzędowania:

  Godziny urzędowania: 
  od poniedziałku do wtorku godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

  środa: od 7.30 do 17.00

  czwartek: od 7.30 do 15.30

  piatek: od 7.30 do 14.00


  Uchwała antysmogowa dla Polanicy-Zdroju

  Od 1 lipca 2018 zaczynają obowiązywać niektóre zapisy uchwały antysmogowej. Jej celem jest poprawa jakości powietrza w Polanicy-Zdroju. Zapoznaj się z naszym poradnikiem i zobacz, czy jej postanowienia ciebie dotyczą.

  pełna treść informacji >>>>


  Użytkowanie wieczyste - ZMIANY

  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  Informacja >>>>
  Ustawa >>>>


  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Administracja

  Zawiadomienie z dnia 29 kwietnia 2019 r. nr WR.ZUZ.4.421.126.2019.PŁ o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie postępowania administracyjnego

  (Czytaj więcej... | 339 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 24-05-2019 o godz. 12:32:26


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 55/2019)
  Administracja Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 922 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-05-2019 o godz. 13:51:07


  Sprzedaż mienia 2019: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu - 08.05.2019 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 16-05-2019 o godz. 14:13:16


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego - zmiana
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 16 maja 2019 r.
  RM.0012.3.5.2019

  OGŁOSZENIE
  O  ROZSZERZENIU  TEMATYKI  POSIEDZENIA
  KOMISJI  BUDŻETU  I  MIENIA KOMUNALNEGO  
  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU  
  W  MIESIĄCU  MAJU  2019 r.

  (Czytaj więcej... | 1857 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 16-05-2019 o godz. 13:13:32


  Z.powyżej 30000-2019: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (ul. Polna II)
  Administracja

  AM-ZP.271.11.2019

  Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą:

  "Budowa wodociągu w ul. Polnej w Polanicy-Zdroju - przetarg II"

  (Czytaj więcej... | 404 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 16-05-2019 o godz. 10:45:38


  Zawiadomienie o wszczęciu postępowań administracyjnych
  Administracja

  Zawiadomienie z dnia 8 maja 2019 r. nr WR.ZUZ.4.421.114.2019.AK o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie postępowania administracyjnego

  Zawiadomienie z dnia 8 maja 2019 r. nr WR.ZUZ.4.421.120.2019.AK o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie postępowania administracyjnego

  (Czytaj więcej... | 767 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 15-05-2019 o godz. 17:03:12


  Sprzedaż mienia 2019: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju:
  1) przy ul. C.K. Norwida w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 97/4 (AM–2) o pow. 2 509 m², obręb Sokołówka, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00076522/7,
  2) przy ul. Piastowskiej w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 305/17 (AM–8) o pow. 1 517 m², obręb Stary Zdrój, KW nr SW1K/00089611/2.

  (Czytaj więcej... | 8300 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 15-05-2019 o godz. 12:57:31


  Głosujmy na projekty polanickie w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego.
  Administracja

  Zachęcamy do głosowania na projekty polanickie w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego.
   Aby zagłosować, wystarczy wejść na stronę: www.aktywny.dolnyslask.pl, następnie wybrać zakładkę: "Lista projektów" lub "Głosuj", wskazać projekty zgłoszone przez Polanicę:
  - projekt sportowy, nr 103, "Sportowy Piknik Rodzinny", okręg wałbrzyski - Polanica-Zdrój;
  - projekt z zakresu kultury, nr 110, "Grzybów-Zdroje, czyli śmiało hyc na polanicki rydz!", okręg wałbrzyski - Polanica-Zdrój i oddać swój głos.

  Głosować można tylko raz.

  Czas głosowania: od 13 do 26 maja.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 14-05-2019 o godz. 14:33:06


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie KOMISJI BUDŻETU I MIENIA KOMUNALNEGO
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 14 maja 2019 r.
  RM.0012.3.5.2019

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  BUDŻETU  I  MIENIA KOMUNALNEGO  
  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU  
  W  MIESIĄCU  MAJU  2019 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  22 maja  2019  r. o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w oddziałach oraz siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  w Polanicy – Zdroju, przy ul. Spacerowej 2.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1356 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 14-05-2019 o godz. 12:21:02


  V sesja Rady Miejskiej - zmiana godziny rozpoczęcia
  Administracja
  Zawiadamiam, że  V sesja Rady Miejskiej  w Polanicy-Zdroju  zwołana  na  dzień  16 maja
  2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego przy ul. J. Dąbrowskiego 3 (na parterze) rozpocznie się  o godz. 14.00, zamiast o godz. 15.00.
  Porządek obrad pozostaje bez zmian.

                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                        w Polanicy-Zdroju
                                                    Marlena Runiewicz-Wac

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 14-05-2019 o godz. 09:47:24


  Z.powyżej 30000-2019: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (ul. Gajcego - II przetarg)
  Administracja

  AM-ZP.271.10.2019

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn:

  "Przebudowa ul. T. Gajcego w Polanicy-Zdroju - II przetarg"

  (Czytaj więcej... | 458 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 13-05-2019 o godz. 12:34:40


  Sesje-ogłoszenia: V sesja Rady Miejskiej - 16.05.2019 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia  10 maja 2019 r.
  RM.0002.5.2019                                                      

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 16 MAJA 2019 r. o godz. 15.00  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  V SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU KADENCJI 2018-2023, w roku 2019.

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3190 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 10-05-2019 o godz. 12:09:02


  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Administracja

  Zawiadomienie z dnia 29 kwietnia 2019 r. nr WR.ZUZ.4.421.104.2019.AK o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie postępowania administracyjnego

  (Czytaj więcej... | 339 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-05-2019 o godz. 14:59:53


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - zmiana terminu
  Administracja Polanica - Zdrój, dnia 8 maja 2019 r.
  RM.0012.1.5.2019                                             

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU  2019 r. -  ZMIANA TERMINU

  (Czytaj więcej... | 986 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-05-2019 o godz. 11:43:16


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki-15.05.2019 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 7 maja  2019 r.
  RM.0012.4.5.2019

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  MAJU  2019 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  15 maja 2019 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2097 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-05-2019 o godz. 11:50:12


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 9.05.2019 r.
  Administracja Polanica - Zdrój, dnia 6 maja 2019 r.
  RM.0012.1.5.2019                                             

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU  2019 r.

  Zawiadamiam, że na dzień  9 maja 2019 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1826 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 06-05-2019 o godz. 14:35:00


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych - 8.05.2019 r.
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 30 kwietnia 2019 r.
  RM.0012.5.5.2019

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU    KOMISJI  UZDROWISKOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH
  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU W  MIESIĄCU  MAJU  2019r.

  Zawiadamiam, że na dzień 8 maja  2019  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2349 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 30-04-2019 o godz. 15:44:23


  Zam. do 30000 - 2019: ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dokumentacji projektowej
  Administracja
  Polanica-Zdrój 2019-04-30


  IT.271.7.2019.TP

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej
  w ul. Sportowej (odcinek 200 mb) w Polanicy-Zdroju.


  1.Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej budowy sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Polanicy-Zdroju – działka 113 i 114/1, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju. Odcinek od istniejącego rurociągu PEHD Dn 315 do istniejącego hotelu – ok. 200 mb.

  (Czytaj więcej... | 1731 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 30-04-2019 o godz. 13:47:15


  OBWIESZCZNIE BURMISTRZA POLANICY-ZDROJU (Sienkiewicza i Reja)
  Administracja

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANICY-ZDROJU

  o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ulic: Henryka Sienkiewicza i Mikołaja Reja w Polanicy-Zdroju wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Obwieszczenie >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 29-04-2019 o godz. 13:44:46


  Z.powyżej 30000-2019: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (wodociąg w ul. Polnej II)
  Administracja

  AM-ZP.271.11.2019

  Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą:

  "Budowa wodociągu w ul. Polnej w Polanicy-Zdroju"

   

  (Czytaj więcej... | 406 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 26-04-2019 o godz. 12:50:33


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5783380
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  25-04-2019
  · Głosujmy na Polanicę-Zdrój w konkursie Nivea na plac zabaw
  · INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  · Akcja wystawka - 27.04.2019
  19-04-2019
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 49/2019)
  18-04-2019
  · "Polanica dla Ziemi" - akcja porzadkowania miasta
  · PROCEDURY POSTĘPOWANIA ZE ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
  · Życzenia Wielkanocne
  17-04-2019
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 47/2019)
  · IV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 24.04.2019 r.
  12-04-2019
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 44/2019)

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·