Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Spr. z konsultacji społ.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2015 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46

  Informacja o statystycznych badaniach ankietowych, które będą realizowane w 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego w wylosowanych gospodarstwach domowych,  punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych

  V sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju kadencji 2014 - 2015
  Administracja

  RM.0002.5.2015

  Polanica – Zdrój, dnia 23.01.2015 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 29 STYCZNIA 2015 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ V SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2014-2018

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2108 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 26-01-2015 o godz. 08:19:22


  Uruchomienia gminnych programów zdrowotnych do realizacji w 2015 roku
  Administracja Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 8/2015 z 21 stycznia 2015 roku w sprawie: uruchomienia gminnych programów zdrowotnych do realizacji w 2015 roku >>>> 

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 22-01-2015 o godz. 10:28:41


  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ....
  Administracja Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 3/2015 z 14 stycznia 2015 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku  >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 16-01-2015 o godz. 18:05:15


  posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - styczeń 2015
  Administracja

  RM.0012.3.2015.2-3

  Polanica – Zdrój, dnia 15.01.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 21.01.2015 r. o godz. 15.15., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1009 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 16-01-2015 o godz. 13:05:52


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 5/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1284 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 16-01-2015 o godz. 12:03:15


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  Administracja

  RM.0012.2.2015.5-2

  Polanica – Zdrój, dnia 14.01.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 22.01.2015 r. o godz. 14.00., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2137 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 15-01-2015 o godz. 11:39:48


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - styczeń 2015
  Administracja

  RM.0012.1.2015.4-2

  Polanica – Zdrój, dnia 13.01.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 21.01.2015 r. o godz. 14.15., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1297 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 14-01-2015 o godz. 14:36:02


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 1 i 2/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1589 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-01-2015 o godz. 12:42:22


  IV sesja Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju kadencji 2014-2018
  Administracja

  RM.0002.4.2015   
  Polanica – Zdrój, dnia 04.01.2015 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 12 STYCZNIA 2015 R. GODZ. 14.00.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ IV SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2014-2018

   

  Porządek obrad :

  (Czytaj więcej... | 1834 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 05-01-2015 o godz. 13:08:02


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - styczeń 2015
  Administracja

  RM.0012.10.2014.3-2 
  Polanica – Zdrój, dnia 02.01.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 R.

  Zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 09.01.2015 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze),przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 956 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 02-01-2015 o godz. 12:31:49


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej - styczeń 2015
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 30.12.2014 r.
  RM.0012.9.2014.K1-4

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 R.


  Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 02.01.2015 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.14.30. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka:

  (Czytaj więcej... | 901 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 30-12-2014 o godz. 16:42:01


  e-Deklaracje dla płatników -szkolenie dla przedsiębiorców
  Administracja

  OGŁOSZENIE O SZKOLENIU
  dla przedsiębiorców

  W związku z tym, że od 1 stycznia 2015r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku uprzejmie informuje, że:
  w dniu 30.12.2014r. o godz. 17.00 w siedzibie Polanickiej Izby Gospodarczej, tj. w Polanicy-Zdroju przy ulicy Kłodzkiej 1 (Gospoda Aldheide),
   w dniu 07.01.2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój przy ulicy Zdrojowej 27 (Sala Narad Rady Miejskiej)
   w dniu 09.01.2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kłodzku przy ulicy Walasiewiczówny 1 (sala konferencyjna - parter)
  odbędą się spotkania informacyjne przeprowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego w Kłodzku.

  (Czytaj więcej... | 1831 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 29-12-2014 o godz. 10:16:36


  ogłoszenie o III sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju Kadencji 2014-2018
  Administracja

  RM.0002.3.2012  
  Polanica – Zdrój, dnia 24.12.2014 r.

   OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. GODZ. 14.00.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ III SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2014-2018

  Porządek obrad :  Notatka: sprostowanie w ngłówku ogłoszenia: prawidłowa data: dnia 29 grudnia 2014  r.

  (Czytaj więcej... | 3555 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 24-12-2014 o godz. 09:50:57


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 22.12.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 23-12-2014 o godz. 13:18:42


  Informacja o rozpoczęciu kontroli spalania odpadów w piecach grzewczych
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 22.12.2014 r.

   

  Informacja Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój

  o rozpoczęciu kontroli spalania odpadów w piecach grzewczych

  i paleniskach domowych

   

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój informuje o rozpoczęciu kontroli spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych. W oparciu o przepisy art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz.1232, z późn. zm.), funkcjonariusze Straży Miejskiej w Polanicy-Zdroju oraz pracownik Urzędu Miejskiego, na podstawie upoważnienia Burmistrza, uprawnieni są do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w godzinach od 6.00 – 22.00 na pozostały teren, w celu przeprowadzenia kontroli.

  (Czytaj więcej... | 2759 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 23-12-2014 o godz. 09:15:22


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju - grudzień 2014
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 19.12.2014 r.
  RM.0012.8.014.K1-3

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 22.12.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.14.30. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka:  Notatka: 22.12.2014(g.8.40) sprostowano błąd pisarski w dacie zwołania posiedzenia z dnia 21 na 22.12.2014

  (Czytaj więcej... | 974 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 19-12-2014 o godz. 12:55:17


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 144/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1197 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 19-12-2014 o godz. 12:50:58


  OBWIESZCZENIE
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 2014-12-19

  SN.6164.12.2014

  OBWIESZCZENIE

  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój

   

  Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni, tj. od dnia 22 grudnia 2014 r. do dnia 19 lutego 2015 r., projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych będących własnością Gminy Polanica-Zdrój.

  Z projektem uproszczonego planu urządzenia lasu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, pokój nr 25, w godzinach urzędowania.

  (Czytaj więcej... | 2019 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 19-12-2014 o godz. 11:20:42


  Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez org. pozarządowe
  Administracja

  Polanica-Zdrój,  18 grudnia 2014r.

  OGŁOSZENIE

  na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (tekst jednolity z dnia 27 października 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju

  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  przez organizacje pozarządowe w 2015 roku, z zakresu
  :

  I. Wspierania i upowszechniania Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

  II. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  (Czytaj więcej... | 881 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 18-12-2014 o godz. 16:43:45


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju - grudzień 2014
  Administracja

  olanica - Zdrój, dnia 17.12.2014 r.
  RM.0012.7.2014.K1-2

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU 2014 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję na dzień 18.12.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.15.00. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka:

  (Czytaj więcej... | 915 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 17-12-2014 o godz. 19:03:36


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3320390
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  17-12-2014
  · posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju - grudzień 2014
  15-12-2014
  · posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego
  · posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
  · posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - grudzień 2014
  12-12-2014
  · posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wspólne z Komisjami Stałymi R
  · Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej
  11-12-2014
  · Informacja o wyniku przetargu
  10-12-2014
  · Informacja o wyniku przetargu
  09-12-2014
  · poseidzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wspólne z Komisjami Stałymi R
  08-12-2014
  · Informacja o wyborze oferty - tablice pamiątkowe Termomodernizacja Gimnazjum

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·