Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Spr. z konsultacji społ.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • ZABYTKI
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2015 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (dzierżawa 30 lat)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz art. 701, 703–704 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części (ok. 700,0 m²) nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. B. Chrobrego w granicach działki gruntu nr 271/8 (AM–8) o pow. 3 957 m², obręb Stary Zdrój, na czas oznaczony do 30 lat.

  (Czytaj więcej... | 9085 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 28-08-2015 o godz. 15:13:37


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 85/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1389 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 28-08-2015 o godz. 14:40:45


  Zapytanie ofertowe - „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających a
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 2015-08-21

   SN.271.13.2015

   ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  I.      Nazwa i adres Zleceniodawcy:

  Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój

  tel. 74 868 06 00, fax 74 868 10 46

   

  II.    Tryb udzielenia zamówienia:

  Zarządzenie nr 52/2014 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 15.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień do 30.000,00 euro.

  Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).

   

  III.   Opis przedmiotu zamówienia:

  Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Polanica-Zdrój”.

  (Czytaj więcej... | 31175 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-08-2015 o godz. 08:39:49


  Komisje - ogłoszenia: POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO -18.09.2015r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 26.08.2015 r.
  RM.0012.4.2015.BJ


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 18.09.2015 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1349 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 26-08-2015 o godz. 13:06:23


  Zapytanie ofertowe-Wykonanie dokumentacji termomodernizacji (Edukator)
  Administracja

  Polanica-Zdrój 2015-08-25

  IT.271.6.2015

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku w Polanicy-Zdroju, ul. Kościuszki 13 - 15

  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert na:
  2. Przedmiot zamówienia:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczo – kosztorysowej dla zadania pn.:
  1. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenie EDUKATOR, ul. T. Kościuszki 13 – 15, działka nr 138, obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju”
  2. Aktualizacja Audytu Energetycznego dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku w Polanicy-Zdroju, ul. Kościuszki 13 - 15

  (Czytaj więcej... | 1754 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 25-08-2015 o godz. 11:50:53


  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-wykonanie dokumentacji projektowo...
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 2015-08-24

  IT.271.5.2015
  [zawiadomienie o unieważnieniu postępowania]

  Adres Zamawiającego: 
  Urząd Miejski  w Polanicy-Zdroju,
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój.

  Dane Gminy Polanica-Zdrój; NIP 883-16-78-080; REGON  890 717 941
  http://polanica.pl ; e-mail:  um@polanica.pl , tel. (+48-74) 868-06-00,
  fax.(+48-74) 868-10-46 ,  Godziny urzędowania :  pn.÷pt. 7:30÷15:30  

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenie EDUKATOR, ul. T. Kościuszki 13 – 15, działka nr 138, obręb Nowy Wielisław w Polanicy-Zdroju”.

  (Czytaj więcej... | 1615 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 25-08-2015 o godz. 11:24:43


  Obwieszczenie
  Administracja


  OBWIESZCZENIE
  MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


  z dnia 23 lipca 2015 r.

  o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
   pełna treść obwieszczenia >>>> 

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 19-08-2015 o godz. 14:53:47


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 81/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1553 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-08-2015 o godz. 13:12:09


  Komisje - ogłoszenia: POSIEDZENIE KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 10.08.2015r.
  RM.0012.5.2015.BJ
                                                                         

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU SIERPNIU 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 25.08.2015 r. o godz. 14.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1893 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 10-08-2015 o godz. 15:04:45


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 78 i 79/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 2090 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-08-2015 o godz. 14:01:35


  Komisje - ogłoszenia: WSPÓLNE WYJAZDOWE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ - 28.08.2015 r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 07.08.2015 r.
  RM.0012.3.2015.BJ

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI EDUKACJI,
  KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU SIERPNIU 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 28.08.2015 r. Wyjazd z Urzędu Miejskiego o godz. 9.00.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1314 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 07-08-2015 o godz. 13:35:12


  Wyjaśnienia do regulaminu Konkursu - Koncepcja zagospodarowania Małego Rynku
  Administracja
  AM-ZP.271.7.2015.JZM

  Polanica-Zdrój 4.08.2015 r.

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl
      
   Wyjaśnienia do REGULAMIN KONKURSU
  urbanistyczno-architektonicznego
  na opracowania
  „Koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Polanicy-Zdroju
  tzw. Małego Rynku”.


   pytania i odpowiedzi z dnia 30.07.2015 r. >>>>  
  dokumentacja techniczna budynek Zdrojowa 2 >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 05-08-2015 o godz. 11:03:10


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH - WSPÓLNE POSIEDZENIE 19.08.2015 r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 04.08.2015r.
  RM.0012.2.2015.BJ
                                                             

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU SIERPNIU 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 19.08.2015 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1873 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 04-08-2015 o godz. 11:48:10


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA - Posiedzenie 18.08.2015 r.
  Administracja Polanica–Zdrój, dnia 03.08.2015 r.
  RM.0012.4.2015.BJ

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU SIERPNIU 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w  Polanicy–Zdroju na dzień 18.08.2015 r. o godz. 14.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1321 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 03-08-2015 o godz. 13:58:47


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 69/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 884 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 31-07-2015 o godz. 13:46:16


  Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów
  Administracja

  OGŁOSZENIE


  Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska informuje, że na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w bieżącym roku rozpoczyna się wykonywanie – w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019.

  (Czytaj więcej... | 2936 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 30-07-2015 o godz. 13:22:51


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 67/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 902 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 29-07-2015 o godz. 13:02:50


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 2617/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9085 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 29-07-2015 o godz. 12:17:09


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA REWIZYJNA - POSIEDZENIE 29.07.2015 r.
  Administracja
  Polanica - Zdrój, dnia 24.07.2015 r.
  RM.0012.1.2015.BJ

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU LIPCU 2015 R
  .

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 29.07.2015 r. o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1144 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 27-07-2015 o godz. 08:00:00


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 90/11)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Lipowej 2, składającej się z zabudowanej budynkiem działki gruntu nr 90/11 (AM–2) o pow. 353 m², obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00048991/0.

  (Czytaj więcej... | 7296 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 24-07-2015 o godz. 14:26:43


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3638774
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  24-07-2015
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 90/11)
  22-07-2015
  · DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  · DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU
  · Ogłoszenie zapytania ofertowego na:Wykonanie dokumentacji projektowo – kos
  21-07-2015
  · POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 24.07.2015 r.
  20-07-2015
  · Informacja o wyniku przetargu
  17-07-2015
  · Zmiana ogłoszenia:dot. Konkursu urb-arch. na opracowanie Koncepcji zagospodarowa
  16-07-2015
  · Dni otwarte e-usługi - PROFIL ZAUFANY
  14-07-2015
  · DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
  · POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 20.07.2015 r.

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·