Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Spr. z konsultacji społ.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • ZABYTKI
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2015 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI - 20.10.2015r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 07.10.2015 r.
  RM.0012.3.2015.BJ


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 20.10.2015 r.  o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1386 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 08-10-2015 o godz. 11:28:09


  Sprzedaż mienia 2015: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 29.09.2015 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-10-2015 o godz. 15:33:51


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ i ZAGOSPODAROWNAIA PRZESTRZENNEGO - 15.10.2015r
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 07.10.2015r.
  RM.0012.5.2015.BJ


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 15.10.2015 r. o godz. 14.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1442 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 07-10-2015 o godz. 14:12:23


  INFORMACJA
  Administracja Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój  uprzejmie informuje, że zarządzone zostały konsultacje nad projektem  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

  na rok 2016.

  W ramach konsultacji  organizuje się spotkanie robocze, na które zapraszamy przedstawicieli organizacji  prowadzących działalność na terenie Gminy Polanica-Zdrój – w dniu 22 października  2015  roku o godz. 10.00 w sali narad  Urzędu Miejskiego  (I piętro, pokój nr 14)

  W celu zgłaszania wniosków i uwag  - projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  www.polanica.pl, zakładka: Dialog społeczny oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju

  (Czytaj więcej... | 1401 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 06-10-2015 o godz. 12:42:43


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO - POSIEDZENIE 21.10.2015r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 06.10.2015 r.
  RM.0012.4.2015.BJ
      
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 21.10.2015 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1274 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 06-10-2015 o godz. 12:37:52


  Obwieszczenie RDOŚ
  Administracja

  OBWIESZCZENIE
  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  w sprawie zamiaru przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, m.in. obszaru Natura 2000 Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010

  Obwieszczenie pdf >>>>.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 25-09-2015 o godz. 15:37:11


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Słonecznej, Polnej, T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego oraz A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 8166 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 25-09-2015 o godz. 15:18:11


  XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ - 01.10.2015r.
  Administracja
  Polanica – Zdrój, dnia 25.09.2015 r.
  RM.0002.12.2015

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY–ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ XIV SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU KADENCJI 2014-2018  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2432 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 25-09-2015 o godz. 13:06:10


  Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu posiłków ...
  Administracja

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanicy–Zdrój,
  ul. J. Dąbrowskiego 3,
  57–320 Polanica - Zdrój,
  tel. 74/8681802, tel/fax. 748680638.

  zaprasza do złożenia ofert na:

  świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu posiłków dla osób uprawnionych, objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy - Zdroju, zamieszkujących na terenie Gminy Polanica – Zdrój.

  Więcej w załączniku pdf >>>>.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 21-09-2015 o godz. 16:17:45


  Wybór oferty na wykonanie dokumentacj termomodernizacji przy ul.Kościuszki 13-15
  Administracja

  IT.271.6.2015

  Polanica-Zdrój 2015-09-16

  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej na zadanie pn.:
  Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku w Polanicy-Zdroju, ul. T. Kościuszki 13 -15

  uprzejmie informuję, iż oferta firmy:

  (Czytaj więcej... | 783 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 17-09-2015 o godz. 10:06:50


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 6)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 27 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 27/1000 części.

  (Czytaj więcej... | 8864 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 16-09-2015 o godz. 15:28:12


  OGŁOSZENIE
  Administracja
  Polanicy-Zdrój, dnia 15.09.2015

  OGŁOSZENIE

  KONKURS urbanistyczno-architektonicznego
  na opracowania
  „Koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Polanicy-Zdroju tzw. Małego Rynku”.

  Burmistrz Miasta uprzejmie zaprasza na wystawę pokonkursową w siedzibie Towarzystwa Miłośników Polanicy w Polanicy-Zdroju ,
   ul. Zdrojowa 13, od 16.09.2015 r.
  oraz
  na pokonkursową dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi
  w nagrodzonej Koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu centralnego tzw. „ Małego Rynku”, która odbędzie się 30 września 2015
  w Teatrze Zdrojowym  - Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju,
  ul. Parkowa 2, o godzinie 12:00.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 16-09-2015 o godz. 10:55:30


  Rozstrzygnięcie przetargu na Utrzymanie we właściciwym stanie sanitarnym i porzą
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 14.09.2015 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.15.2015.JZM
      
  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju- usługi.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  pełna treść zawiadomienia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 15-09-2015 o godz. 13:35:41


  Komisje - ogłoszenia: KIMiZP - posiedzenie 21.09.2015 r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 14.09.2015r.
  RM.0012.5.2015.BJ


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2015R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 21.09.2015 r. o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1418 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 14-09-2015 o godz. 17:50:46


  Rozstrzygnięcie Konkursu urb.-arch. '' Mały Rynek''
  Administracja
  Polanicy-Zdrój, dnia 14.09.2015

  Znak sprawy: AM-ZP.271.7.2015.JZM
  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
  urbanistyczno-architektonicznego
  na opracowania     
  „Koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Polanicy-Zdroju tzw. Małego Rynku”.


  Gmina Polanica-Zdrój, informuje, że dnia 7.09.2015 r. został rozstrzygnięty konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie „Koncepcji zagospodarowania placu centralnego w Polanicy-Zdroju tzw. Małego Rynku”. W terminie przewidzianym w regulaminie, wpłynęło 6 prac.
  Sąd Konkursowy przy ocenie prac kierował się wymogami formalnymi Regulaminu Konkursu oraz w trakcie dyskusji kryteriami, które zostały uznane za najważniejsze dla osiągnięcia założonych celów i zadań niniejszego konkursu.

  pełna treść rozstrzygnięcia  >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 14-09-2015 o godz. 10:11:53


  Komisje - ogłoszenia: KEKSiT - POSIEDZENIE W DNIU 22.09.2015r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 10.09.2015 r.
  RM.0012.3.2015.BJ


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2015 R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 22.09.2015 r.  o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1281 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 11-09-2015 o godz. 15:21:53


  OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLANICY-ZDROJU
  Administracja

  OGŁOSZENIE

  BURMISTRZA POLANICY - ZDROJU


  Na podstawie art. 17 pkt. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / j.t. Dz. U. 2015 r. poz. 199 ze zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Polanicy - Zdroju uchwały NR VII/38/2015 r. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój przy ul. Cichej w Polanicy - Zdroju.

  pełna treść ogłoszenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 11-09-2015 o godz. 14:13:22


  OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLANICY-ZDROJU
  Administracja

  OGŁOSZENIE


  BURMISTRZA POLANICY - ZDROJU
                                 
  Na podstawie art. 17 pkt. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / j.t. Dz. U. 2015 r. poz. 199 ze zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Polanicy – Zdroju uchwały NR VII/39/2015 r. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Centrum przy ul. Rubinowej w Polanicy - Zdroju

  pełna treść ogłoszenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 11-09-2015 o godz. 13:43:18


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 2617/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9317 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-09-2015 o godz. 13:39:55


  Komisje - ogłoszenia: KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH - POSIEDZENIE W DNIU 23.09.2015r.
  Administracja
  Polanica–Zdrój, dnia 10.09.2015 r.
  RM.0012.2.2015.BJ


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2015R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na dzień 23.09.2015 r. o godz. 15.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1133 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił bj dnia 11-09-2015 o godz. 09:09:47


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3706350
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  11-09-2015
  · KOMISJA REWIZYJNA - POSIEDZENIE W DNIU 17.09.2015r.
  · WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIEJSKIEJ - 14.09.2015r.
  04-09-2015
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 91 i 92/2015)
  03-09-2015
  · Informacja o wyniku przetargu
  · PrzetargUtrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza
  · XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
  02-09-2015
  · Informacje o zmianie zapytania ofertowego "Usuwanie azbestu"
  01-09-2015
  · KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWNAIA PRZESTRZENNEGO - Posiedzenie
  28-08-2015
  · Ogłoszenie o przetargu (dzierżawa 30 lat)
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 85/2015)

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·