Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2014 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46

  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 41 i 44/2014)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) wywieszono na okres 21 dni wykazy gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 2176 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 16-04-2014 o godz. 14:51:19


  Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dokumentacja aplikacyjna
  Administracja
                                                      Polanica–Zdrój, 14.04.2014 r.
  Gmina Polanica–Zdrój
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.8.2014.MŁK

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.

  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pod tytułem: „Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju”

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 4578 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ml-k dnia 14-04-2014 o godz. 10:20:09


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Kom.Edukacji,Kultury,Sportu i Turystyki (kwiecień 2014)
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 09.04.2014 r.
  RM.0012.19.2014. K3-36


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 16.04.2014 r., posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju na parterze), o godz.14.30.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1419 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 09-04-2014 o godz. 15:11:05


  Zarządzenie Nr 2/2014
  Administracja

  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Polanicy-Zdroju 
  z dnia 9 kwietnia 2014 r.,
  w sprawie ogłoszenia naboru 
  na stanowisko asystenta rodziny
  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju.

  (Czytaj więcej... | 3795 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 09-04-2014 o godz. 10:32:12


  Rozstrzygnięcie przetargu "„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dró
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 8.04.2014 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.6.2014.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój„


  INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  pełna treść informacji >>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 08-04-2014 o godz. 11:04:25


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej 09.04.2014 r.
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 07.04.2014 r.
  RM.0012.18.2014.K1-54

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 09.04.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.13.00. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim  w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka:

  (Czytaj więcej... | 1002 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 07-04-2014 o godz. 15:12:53


  0głoszenie - spotkanie z wyborcami
  Administracja

  RM.0005.3.2014   

  Polanica-Zdrój, dnia 01.04.2014 r.

  OGŁOSZENIE

  Zgodnie z art.23 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.)

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju
  i Burmistrz Miasta Polanica – Zdrój

  OGŁASZAJĄ

  TERMINY SPOTKAŃ  RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
  W POLANICY-ZDROJU I BURMISTRZA MIASTA
  Z MIESZKAŃCAMI OBWODÓW WYBORCZYCH

  (Czytaj więcej... | 1565 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 07-04-2014 o godz. 08:26:07


  Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż SAMOCHODU OSOBOWEGO
  Administracja

  Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju
  ogłasza pisemny  przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż
  SAMOCHODU OSOBOWEGO FIAT Ulysse JTD, rok prod. 2000
   cena rynkowa (zgodnie z opinią rzeczoznawcy)wynosi 5.400,00 zł.

  1.Przedmiotem przetargu  jest samochód  osobowy FIAT ULYSSE JTD
  • rok produkcji 2000, numer rejestracyjny DKL 74N9,
  • przebieg  257 213 km,
  • pojemność 1997,
  • diesel
  • numer fabryczny ZFA22000012749685

  (Czytaj więcej... | 2142 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 03-04-2014 o godz. 11:18:06


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 444, 446/4, 446/6, 97/4)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy Al. Wojska Polskiego i ul. C.K. Norwida / S. Żeromskiego, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7752 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 02-04-2014 o godz. 15:54:52


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5-8)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7117 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 02-04-2014 o godz. 15:45:51


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 48/2, 51/2, 78/2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Polnej i Widok, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 6708 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 02-04-2014 o godz. 15:38:29


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 162, 135/28 i 29, 557)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego, Rubinowej i Złotej, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7419 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 02-04-2014 o godz. 15:20:02


  Sprzedaż mienia 2014: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18, 24 i 26)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nw. gminnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza, składających się z działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 6860 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 02-04-2014 o godz. 15:12:44


  Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie: pn.: „Kompleksowa obsługa prawna Gmi
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 27.03.2014 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.2.2014.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl


  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Kompleksowa obsługa prawna Gminy Polanica-Zdrój na lata 2014 – 2017”.

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  pełna treść informacji >>>>   

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 27-03-2014 o godz. 11:59:37


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Kom.Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego (kwiecień 2014
  Administracja

  RM.0012.16.2014.K6-39
  Polanica-Zdrój, dnia 26.03.2014 r.

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA
  PRZESTRZENNEGO RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU 2014


  Zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju w dniu 03.04.2014 r., godz. 14.00., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego, przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1310 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 26-03-2014 o godz. 15:13:32


  WYNIK KONKURSU
  Administracja

  I N F O R M A C J A
  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju 
  o wyniku konkursu na stanowisko
  pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Polanicy-Zdroju.

  (Czytaj więcej... | 2199 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 26-03-2014 o godz. 10:23:50


  Ogłoszenie przetargu:„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg ...
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 20.03.2014

  AM-ZP.271.6.2014.JZM

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.polanica.pl/
  ________________________________________
  Polanica-Zdrój: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój
  Numer ogłoszenia: 94640 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Polanica-Zdrój , ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 074 8680600, faks 0-74 86 810 46.
  •Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój.

  (Czytaj więcej... | 2575 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 20-03-2014 o godz. 14:26:46


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Kom. Budżetu i Finansów Publicznych (marzec 2014)
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 19.03.2014 r.
  RM.0012.15.2014.K2-39

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2014 R.


  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zwołuje posiedzenie tejże Komisji, które odbędzie się w dniu 20.03.2014 r., godz.14.15. (w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego).
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 929 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 19-03-2014 o godz. 15:41:16


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej 20.03.2014 r.
  Administracja

  olanica - Zdrój, dnia 19.03.2014 r.
  RM.0012.14.2014.K1-53

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2014 R.

  Zwołuję na dzień 20.03.2014 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, o godz.13.30. które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Polanicy – Zdroju (ul. Dąbrowskiego 3, sala narad na parterze).
  Tematyka:

  (Czytaj więcej... | 987 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ep dnia 19-03-2014 o godz. 12:46:33


  Sprzedaż mienia 2014: Informacja o wyniku przetargów
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 10.03.2014 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2014 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 18-03-2014 o godz. 16:43:17


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  2871716
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  17-03-2014
  · XLIX Sesja RM
  · Informacja o wyniku przetargów
  14-03-2014
  · Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/12, 20)
  · Informacja o wyniku przetargów
  · Rostrzygnięcie przetargu na: „ Remont i rozbudowa ujęć wodnych miasta Pola
  13-03-2014
  · Informacja o wyniku przetargów
  · Ogłoszenie URZĘDU SKARBOWEGO W KŁODZKU
  12-03-2014
  · Informacja o wyniku przetargów
  11-03-2014
  · OGŁOSZENIE o NABORZE.
  · posiedzenie Komisji Rewizyjnej dn.12.03.2014

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·