Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Informacje

  Wybory samorządowe 2018
  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.
   
  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW
   
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl
  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP/polanica/skrytka

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 75/2018 z 4 września 2018 roku w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT  >>>>


  Uchwała antysmogowa dla Polanicy-Zdroju

  Od 1 lipca 2018 zaczynają obowiązywać niektóre zapisy uchwały antysmogowej. Jej celem jest poprawa jakości powietrza w Polanicy-Zdroju. Zapoznaj się z naszym poradnikiem i zobacz, czy jej postanowienia ciebie dotyczą.

  pełna treść informacji >>>>


  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Administracja Zawiadomienie z dnia 12 października 2018 r. nr WR.ZUZ.4.421.226.2018.PŁ o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie postępowania administracyjnego

  (Czytaj więcej... | 302 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-10-2018 o godz. 15:21:58


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych-22.10.2018 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 15 października 2018 r.
  RM.0012.2.7.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2018 r.

  Zawiadamiam, że na dzień  22 października 2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2587 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 15-10-2018 o godz. 11:33:38


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 91/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1511 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-10-2018 o godz. 13:12:26


  Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kasjer
  Administracja
  I N F O R M A C J A
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju:

  Kasjer


  pełna treść >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-10-2018 o godz. 12:54:29


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji,Kultury, Sportu i Turystyki - 17.09.2018 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 4 października  2018 r.
  RM.0012.3.7.2018

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  PAŹDZIERNIKU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  17 października 2018 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1942 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 04-10-2018 o godz. 09:33:29


  INFORMACJA - konsultacje współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  Administracja

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój  uprzejmie informuje, że zarządzone zostały konsultacje nad projektem  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

  na rok 2019

  W ramach konsultacji  organizuje się spotkanie robocze, na które zapraszamy przedstawicieli organizacji prowadzących działalność na terenie Gminy Polanica-Zdrój – w dniu 25 października 2018  roku o godz. 10.00 w sali narad  Urzędu Miejskiego  (I piętro, pokój nr 14)

  W celu zgłaszania wniosków i uwag - projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  www.polanica.pl, zakładka: Dialog społeczny oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju

  (Czytaj więcej... | 1208 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 02-10-2018 o godz. 15:31:24


  Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej - 9.10.2018 r.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 1 października 2018  r.
  RM.0012.7.8.2018        

   
  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  PAŹDZIERNIKU  2018  r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień   9 października 2018 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2312 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 01-10-2018 o godz. 10:40:14


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 86/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1485 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 28-09-2018 o godz. 14:39:53


  Komisje - ogłoszenia: XI sesja Rady Miejskiej - 5.10.2018 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 27 września 2018 r.

  RM.0002.11.2018                                                       
  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2018 r.  O GODZ. 14.00  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3
  (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  XI  SESJA RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY–ZDROJU  W  2018 ROKU.


  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3227 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 27-09-2018 o godz. 16:43:18


  Nabór na wolne stanowisko ds. Obywatelskich
  Administracja
  Polanica - Zdrój, 25 września 2018 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne od 1 stycznia 2019 r. samodzielne stanowisko urzędnicze
  w Urzędzie Miejskim w Polanicy - Zdroju
   
  do spraw Obywatelskich


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 25-09-2018 o godz. 14:26:28


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - chodnik Warszwska
  Administracja

  AM-ZP.271.22.2018

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą:

  Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Polanicy-Zdroju

  Pełna treść zawiadomienia (pdf)  >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 24-09-2018 o godz. 12:20:42


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 21 września  2018 r.
  RM.0012.5.9.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU  2018 r. - ZMIANY

  (Czytaj więcej... | 2341 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 21-09-2018 o godz. 13:44:57


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (przetarg chodnik)
  Administracja

  AM-ZP.271.22.2018

  Przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

  "Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Polanicy-Zdroju"

   

  (Czytaj więcej... | 617 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 21-09-2018 o godz. 09:52:03


  Posiedzenie Komisji Ststutowej - 27.09.2018 r.
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 20 września 2018 r.
  RM.0012.6.4.2018

   
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI STATUTOWEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2018 r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień  27 września 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2349 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-09-2018 o godz. 14:51:35


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagpospodarowania PRzestrzennego
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 19 września  2018 r.
  RM.0012.5.9.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  1 października 2018 r.   o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju
  (parter), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2944 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-09-2018 o godz. 10:00:16


  Nabór na wolne stanowisko Kasjer
  Administracja
  Polanica - Zdrój, 17 września 2018 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne od 29 października 2018 r. samodzielne stanowisko urzędnicze
  w Urzędzie Miejskim w Polanicy - Zdroju
   
  Kasjer


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 17-09-2018 o godz. 14:34:34


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 84/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1105 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-09-2018 o godz. 14:07:43


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki-26.09.2018 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 13 września  2018 r.
  RM.0012.3.6.2018

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  WRZEŚNIU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  26 września 2018 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2196 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 14-09-2018 o godz. 10:30:40


  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  Administracja

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-09-2018 o godz. 09:56:35


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 82/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1443 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-09-2018 o godz. 14:31:59


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5165971
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  12-09-2018
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 82/2018)
  10-09-2018
  · Posiedzenie Komisji bezpieczęństwa Publicznego-17.09.2018r.
  · Posiedzenie Komisji Statutowej-17.09.2018 r.
  05-09-2018
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 77/2018)
  · Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - 12.09.2018r.
  04-09-2018
  · OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - chodnik ul. Warszawska
  31-08-2018
  · Posiedzenie Komisji Statutowej - 7.09.2018 r.
  30-08-2018
  · Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Ochrony Środowiska
  29-08-2018
  · Informacja o wyniku przetargu
  28-08-2018
  · Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-3

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·