Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Spr. z konsultacji społ.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury 

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW

  Podatki i opłaty lokalne w 2015 roku

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46

  Informacja o statystycznych badaniach ankietowych, które będą realizowane w 2014 r. na terenie województwa dolnośląskiego w wylosowanych gospodarstwach domowych,  punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych

  Dokończenie budowy oświetlenia parkowego na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdr
  Administracja

  IT.271.1.5.2015

  Polanica-Zdrój 2015-02-26

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  na dokończenie budowy oświetlenia parkowego na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju

  Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy oświetlenia parkowego na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju zgodnie z projektem technicznym Budowy oświetlenia na terenie Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju przy ul. Bolesława Chrobrego ( działka nr 239/3, AM-5, obręb Stary Zdrój).
  Realizację oświetlenia parkowego należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym zachowując następujące warunki:

  (Czytaj więcej... | 2004 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 27-02-2015 o godz. 14:40:42


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 14 i 15/2015)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1673 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 25-02-2015 o godz. 12:21:20


  VI Sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju Kadencja 2014 - 2018
  Administracja RM.0002.6.2015
  Polanica – Zdrój, dnia 23.02.2015 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 26 LUTEGO 2015 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ VI SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2014-2018

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 1508 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 24-02-2015 o godz. 12:30:16


  Administracja

   

  (Czytaj więcej... | 26 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 23-02-2015 o godz. 16:01:24


  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
  Administracja

  OBWIESZCZENIE

  o przestąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław, przy ul. Jana Kasprowicza w Polanicy Zdroju.

  pełna treść obwieszczenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 23-02-2015 o godz. 16:00:37


  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP M.Reja
  Administracja

  OBWIESZCZENIE

  o przestąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław, przy ul. Mikołaja Reja w Polanicy Zdroju.

  pełna treść obwieszczenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 20-02-2015 o godz. 14:38:58


  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 19 lutego 2015 r.

  O G Ł O S Z E N I E

  o rozstrzygnięciu postępowania - konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w Polanicy-Zdroju, na rok 2015

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój

  ogłasza, że Komisja Konkursowa  powołana zarządzeniem nr /2015 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój  z dnia 31 stycznia 2015 roku  do przeprowadzenia procedury konkursowej obejmującej wyłonienie realizatora świadczeń zdrowotnych w formie szczepień ochronnych, dnia 10 lutego 2015 roku zebrała się  w Urzędzie Miejskim  w Polanicy-Zdroju i w wyniku przeprowadzonego postępowania, dokonała wyboru realizatora świadczeń zdrowotnych w Polanicy-Zdroju, na rok 2015 obejmujących :

  (Czytaj więcej... | 1018 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 19-02-2015 o godz. 16:09:02


  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - ROK SZKOLNY 2015/2016
  Administracja

  OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

  PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE  NR 1
   W  POLANICY ZDROJU, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10, OGŁASZA ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016. PRZYJMOWANE BĘDĄ DZIECI W WIEKU OD 2 DO 5 LAT.
  PRZEDSZKOLE REALIZUJE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE DLA DZIECI 5 i 6 LETNICH, WYKORZYSTUJĄC NOWOCZESNE METODY W KSZTAŁCENIU GOTOWOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA.

  PO KARTY ZAPISU NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ DO DYREKTORA PLACÓWKI.
  Karty z zaświadczeniem od lekarza przyjmowane są do końca marca.

  (Czytaj więcej... | 836 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 12-02-2015 o godz. 09:03:21


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 80/18 24 i 26, 48/2, 51/2)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza i ul. Polnej, składających się z niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 7569 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-02-2015 o godz. 15:38:28


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 7/5 6 7 i 8, 162, 97/4)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. Wiejskiej, ul. T. Kościuszki / K.K. Baczyńskiego i ul. C.K. Norwida / S. Żeromskiego, składających się z niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 9172 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-02-2015 o godz. 14:59:40


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 90/11)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Lipowej 2, składającej się z zabudowanej budynkiem działki gruntu nr 90/11 (AM–2) o pow. 353 m², obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00048991/0.

  (Czytaj więcej... | 7294 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-02-2015 o godz. 14:04:01


  Sprzedaż mienia 2015: Ogłoszenie o przetargu (dz. nr 416/18)
  Administracja

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Dębowej, składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 416/18 (AM–3) o pow. 564 m², obręb Stary Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00097024/9.

  (Czytaj więcej... | 5896 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2015 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-02-2015 o godz. 13:22:58


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - luty 2015
  Administracja RM.0012.6.2015.2-4
  Polanica – Zdrój, dnia 10.02.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 18.02.2015 r. o godz. 15.00., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1394 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 11-02-2015 o godz. 10:45:13


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  Administracja RM.0012.5.2015.5-2
  Polanica – Zdrój, dnia 10.02.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 17.02.2015 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2262 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 11-02-2015 o godz. 10:42:01


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - luty 2015
  Administracja RM.0012.5.2015.3-1
  Polanica – Zdrój, dnia 09.02.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,
  SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu I Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 19.02.2015 r.  o godz. 15.00., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 35287 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 10-02-2015 o godz. 07:50:58


  OGŁOSZENIE - usuwanie wyrobów zawierających AZBEST
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 2015-02-04

  SN.3050.1.2015

   

  OGŁOSZENIE

   

  W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Polanica-Zdrój do Konkursu w ramach programu:

  „Program priorytetowy NFOŚiGW cz.2) usuwanie wyrobów zawierających AZBEST”

   

  zwracam się z prośbą do właścicieli posesji, na których zlokalizowane są odpady (wyroby) zawierające azbest o dostarczenie informacji dotyczącej chęci uzyskania w roku 2015 dofinansowania w formie dotacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

  (Czytaj więcej... | 4864 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 06-02-2015 o godz. 08:19:43


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego luty 2015
  Administracja RM.0012.1.2015.4-3
  Polanica – Zdrój, dnia 03.02.2015 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 13.02.2015 r. o godz. 14.30., które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1583 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 05-02-2015 o godz. 12:07:17


  Komisje - ogłoszenia: posiedzenie Komisji Rewizyjnej - luty 2015
  Administracja RM.0012.4.2015.1-5
  Polanica - Zdrój, dnia 02.02.2015 r.

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2015 R.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 06.02.2015 r. o godz. 9.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1109 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 02-02-2015 o godz. 17:11:27


  V sesja Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju kadencji 2014 - 2015
  Administracja

  RM.0002.5.2015

  Polanica – Zdrój, dnia 23.01.2015 r.

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 29 STYCZNIA 2015 R. GODZ. 14.30.
  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY – ZDROJU
  PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3, ODBĘDZIE SIĘ V SESJA
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU KADENCJI 2014-2018

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2108 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 26-01-2015 o godz. 08:19:22


  Uruchomienia gminnych programów zdrowotnych do realizacji w 2015 roku
  Administracja Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 8/2015 z 21 stycznia 2015 roku w sprawie: uruchomienia gminnych programów zdrowotnych do realizacji w 2015 roku >>>> 

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 22-01-2015 o godz. 10:28:41


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  3358566
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  16-01-2015
  · Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań ....
  · posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - styczeń 2015
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 5/2015)
  15-01-2015
  · posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  14-01-2015
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 1 i 2/2015)
  05-01-2015
  · IV sesja Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju kadencji 2014-2018
  02-01-2015
  · posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - styczeń 2015
  31-12-2014
  · OBWIESZCZENIE
  30-12-2014
  · posiedzenie Komisji Rewizyjnej - styczeń 2015
  29-12-2014
  · e-Deklaracje dla płatników -szkolenie dla przedsiębiorców

  Starsze artykuły

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·