Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Informacje

  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.
   
  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW
   
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl
  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP/polanica/skrytka

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 75/2018 z 4 września 2018 roku w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT  >>>>


  Uchwała antysmogowa dla Polanicy-Zdroju

  Od 1 lipca 2018 zaczynają obowiązywać niektóre zapisy uchwały antysmogowej. Jej celem jest poprawa jakości powietrza w Polanicy-Zdroju. Zapoznaj się z naszym poradnikiem i zobacz, czy jej postanowienia ciebie dotyczą.

  pełna treść informacji >>>>


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE o VIII PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - DOM SPORTOWCA
  Administracja

  AM-ZP.271.26.2018

  BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO 
  "DOM SPORTOWCA" PRZETARG VIII

  Zamówienie dotyczy projektu:
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w programy wiejskie.

  Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

  pod numerem: 660886-N-2018 w dniu 12.12.2018 r.

  (Czytaj więcej... | 1500 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 12-12-2018 o godz. 12:44:44


  Sesje-ogłoszenia: II sesja Rady Miejskiej - 19.12.2018 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 12 grudnia 2018 r.
  RM.0002.2.2018                                                       

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 19  GRUDNIA 2018 r. o godz. 1400  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3
  (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  II  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU KADENCJI 2018-2023.

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 5153 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 12-12-2018 o godz. 12:28:05


  Zam. do 30000 - 2018: Utrzymanie cmentarza komunalnego w Polanicy - Zdroju
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 06.12.2018 r.
  SN.271.4.2018 
   
  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  „Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym
  terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju
  oraz prowadzenie spraw związanych z pochówkiem zmarłych
  w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.”

  (Czytaj więcej... | 1242 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 07-12-2018 o godz. 08:11:01


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego wraz (...) - 12.12.2018 r.
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 30  listopada 2018 r.

  RM.0012.3.2.2018
  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  WSPÓLNYM  KOMISJI  BUDŻETU  I  MIENIA KOMUNALNEGO  
  WRAZ  Z  POZOSTAŁYMI  KOMISJAMI  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  GRUDNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  12 grudnia  2018  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2052 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 30-11-2018 o godz. 13:38:32


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych-5.12.2018 r.
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 27  listopada 2018 r.
  RM.0012.5.1.2018

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU    KOMISJI  UZDROWISKOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH
   RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU W  MIESIĄCU  GRUDNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  5 grudnia  2018  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3208 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 27-11-2018 o godz. 15:15:02


  OGŁOSZENIE-publikacja projektu zmiany studium dla północnej części miasta
  Administracja

  Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz.1945) publikujemy projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanica-Zdrój dla terenów położonych w północnej części miasta.

  (Czytaj więcej... | 1423 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 23-11-2018 o godz. 10:30:12


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego wraz z (....) - 28.11.2018 r.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 22  listopada 2018 r.
  RM.0012.1.1.2018


  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  WSPÓLNYM  KOMISJI  BUDŻETU  I  MIENIA KOMUNALNEGO  
  WRAZ  Z  POZOSTAŁYMI  KOMISJAMI  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE  2018 r.  Zawiadamiam, że na dzień  28 listopada  2018  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.


  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2355 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 22-11-2018 o godz. 14:53:23


  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Administracja

  Zawiadomienie z dnia 15 listopada 2018 r. nr WR.ZUZ.4.421.255.2018.PŁ o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie postępowania administracyjnego

  (Czytaj więcej... | 341 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 21-11-2018 o godz. 14:31:09


  Zam. do 30000 - 2018: ZAPYTANIE OFERTOWE - ubezpieczenie majątku Gminy oraz OC Gminy
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 16.11.2018 r.

  AM-ZP.271.25.2018

  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ UBEZPIECZENIE
  ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
  GMINY POLANICA-ZDRÓJ NA OKRES 2 LAT

  (Czytaj więcej... | 3407 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 20-11-2018 o godz. 12:59:48


  Sesje-ogłoszenia: I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju - 21.11.2018 r.
  Administracja

  POSTANOWIENIE
  Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
  z dnia 13 listopada 2018 r.

  w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej
  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju


  Pełna treść postanowienia oraz porządek obrad >>>>

  (Czytaj więcej... | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 14-11-2018 o godz. 12:43:45


  Zam. do 30000 - 2018: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  Zapytanie ofertowe pn.:

  "Obsługa bankowa i kasowa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2019-2022"

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>>

   

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 13-11-2018 o godz. 08:38:01


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej- 16.11.2018r.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 8 listopada 2018  r.
  RM.0012.7.9.2018        

   
  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE  2018  r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień   16 listopada 2018 r.   o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2340 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-11-2018 o godz. 14:58:17


  Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Obywatelskich
  Administracja
  I N F O R M A C J A
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o wyniku naboru na  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju:

  ds. Obywatelskich

  pełna treść >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 06-11-2018 o godz. 12:49:14


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 97/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1495 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 31-10-2018 o godz. 14:39:44


  Informacja o wyborze oferty - Realizacja nasadzeń roślinnych na terenie Polanicy
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 2018-10-29

  SN.271.3.2018

   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego na wykonanie zadania pn.: „Realizacja nasadzeń roślinnych na terenie Polanicy-Zdrojuwybrana została oferta firmy PPHU Krzeszowski, Maciej Krzeszowski, 58-211 Uciechów, ul. Leśna 17.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 29-10-2018 o godz. 15:04:18


  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANICY-ZDROJU przyjęcie MPZP ul. B. Chrobrego
  Administracja

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANICY-ZDROJU

  o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Bolesława Chrobrego, obręb Stary Zdrój, miasto Polanica-Zdrój.

   

  Pełna treść obwieszczenie pdf >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 26-10-2018 o godz. 09:38:48


  OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLANICY-ZDROJU sporządzenie MPZP przy ul. Wiejskiej
  Administracja

  OGŁOSZENIE BURMISTRZA POLANICY-ZDROJU

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie  Stary Zdrój przy ul. Wiejskiej w Polanicy-Zdroju.

  Pełna treść ogłoszenia PDF >>>>

   

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 26-10-2018 o godz. 09:05:38


  Zam. do 30000 - 2018: ZAPYTANIE OFERTOWE - Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica
  Administracja

  AM-ZP.271.24.2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  na zadanie pod nazwą:

  "Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2019-2022"

  Pełna treść zapytania PDF >>>>

  Pytania i odpowiedzi >>>>

  Formularz oferty >>>>

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 23-10-2018 o godz. 13:07:15


  Sesje-ogłoszenia: XII sesja Rady Miejskiej - 25.10.2018 r.
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 18 października 2018 r.
  RM.0002.12.2018                                                       

   
  OGŁOSZENIE O SESJI
   
  DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2018 r.  O GODZ. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  XII  SESJA RADY MIEJSKIEJ W  POLANICY–ZDROJU  W  2018 ROKU.
   
  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2816 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 22-10-2018 o godz. 08:05:25


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe pn. Realizacja nasadzeń roślinnych na terenie Polanicy-Zdroju
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 19.10.2018 r.

  SN.271.3.2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  1. Nazwa i adres Zleceniodawcy:
  Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  tel. 74 868 06 00, fax 74 868 10 46

  2. Tryb udzielenia zamówienia:
  Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 29.02.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień do 30.000,00 euro.

  3. Opis przedmiotu zamówienia:
  Nazwa zadania: „Realizacja nasadzeń roślinnych na terenie Polanicy-Zdroju

  Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie roślin i wykonanie nasadzeń roślinnych na terenie Parku Zdrojowego oraz trasy spacerowej Corso w Polanicy-Zdroju w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

  (Czytaj więcej... | 1908 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 19-10-2018 o godz. 15:59:00


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5258585
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  18-10-2018
  · Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  15-10-2018
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych-22.10.2018 r.
  12-10-2018
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 91/2018)
  · Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kasjer
  04-10-2018
  · Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  · Posiedzenie Komisji Edukacji,Kultury, Sportu i Turystyki - 17.09.2018 r.
  02-10-2018
  · INFORMACJA - konsultacje współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
  01-10-2018
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej - 9.10.2018 r.
  28-09-2018
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 86/2018)
  27-09-2018
  · XI sesja Rady Miejskiej - 5.10.2018 r.

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·