Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Informacje

  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.
   
  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW
   
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl
  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP/polanica/skrytka

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 75/2018 z 4 września 2018 roku w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT  >>>>

  Od dnia 11.01.2019 r. zmiana godzin urzędowania:

  Godziny urzędowania: 
  od poniedziałku do wtorku godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

  środa: od 7.30 do 17.00

  czwartek: od 7.30 do 15.30

  piatek: od 7.30 do 14.00

   

  Za zimowe utrzymanie jezdni i chodników gminnych odpowiedzialny jest:

  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o.

  ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój

  tel. 74 865 17 80

  Oddział Oczyszczania Miasta

  Kierownik Oddziału

  kom. 605 427 732

  infolinia:

  801 177 207


  Uchwała antysmogowa dla Polanicy-Zdroju

  Od 1 lipca 2018 zaczynają obowiązywać niektóre zapisy uchwały antysmogowej. Jej celem jest poprawa jakości powietrza w Polanicy-Zdroju. Zapoznaj się z naszym poradnikiem i zobacz, czy jej postanowienia ciebie dotyczą.

  pełna treść informacji >>>>


  Użytkowanie wieczyste - ZMIANY

  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  Informacja >>>>
  Ustawa >>>>


  Z.powyżej 30000-2019: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (utrzymanie parków)
  Administracja

  AM-ZP.271.5.2019

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie:

  "Konserwacja i utrzymanie Parku Zdrojowego i Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju

  w okresie od 1 kwietnia 2019r. do 31 marca 2022r.

  (Czytaj więcej... | 539 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 22-03-2019 o godz. 13:02:07


  Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem
  Administracja
  Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych województwa dolnośląskiego.
   
  Pełna treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 22-03-2019 o godz. 09:48:31


  Spotkanie dotyczące Programu Czyste powietrze
  Administracja

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 22-03-2019 o godz. 08:00:38


  Z.powyżej 30000-2019: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (remonty cząstkowe)
  Administracja

  AM-ZP.271.1.2019

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie:

  "Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników

  z masy bitumicznej na terenie Gminy Polanica-Zdrój"

  Pełna treść zawiadomienia o wyborze oferty >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 21-03-2019 o godz. 14:50:24


  III sesja Rady Miejskiej - 27.03.2019 r.
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia  20 marca 2019 r.
  RM.0002.3.2019                                                      

   
  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 27 marca 2019 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO
  W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  III SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU KADENCJI 2018-2023, w roku 2019.
   
  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 37463 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-03-2019 o godz. 17:26:31


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 36/2019)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1332 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 20-03-2019 o godz. 15:54:33


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (Przebudowa ul. Gajcego)
  Administracja

  AM-ZP.271.6.2019

  Gmina Polanica-Zdrój  ogłasza postępowanie na zadanie pod nazwą:

  "Przebudowa ulicy T. Gajcego w Polanicy-Zdroju"

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  527695-N-2019 w dniu 20.03.2019r.

   

  (Czytaj więcej... | 1825 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 20-03-2019 o godz. 13:32:16


  Spotkania z mieszkańcami
  Administracja

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-03-2019 o godz. 08:04:35


  Z.powyżej 30000-2019: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - WODOCIĄG W UL. POLNEJ
  Administracja

  AM-ZP.271.3.2019

  Przetarg nieograniczony na zamówienie:

  "Budowa wodociągu w ul. Polnej w Polanicy-Zdroju"

  Informacja z otwarcia ofert >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 15-03-2019 o godz. 13:41:49


  Z.powyżej 30000-2019: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI (ZIELEŃ PARKOWA I LEŚNA)
  Administracja

  AM-ZP.271.5.2019

  Konserwacja i utrzymanie Parku Zdrojowego i Parku Leśnego w Polanicy-Zdroju w okresie od 1 kwietnia 2019 - do 31 marca 2022r.

  Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 525559-N-2019 w dniu  14.03.2019r.

  (Czytaj więcej... | 2510 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 14-03-2019 o godz. 15:02:58


  Z.powyżej 30000-2019: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Konserwacja oświetlenia ulicznego
  Administracja

  AM-ZP.271.2.2019

  Postępowanie przetargowe na zadanie pod nazwą:

  "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój

  kwiecień 2019-marzec 2021"

  Zawiadomienie o wyborze >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 12-03-2019 o godz. 09:26:31


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 15.03.2019r.
  Administracja Polanica - Zdrój, dnia 8  marca  2019 r.
  RM.0012.2.1.2019                                            

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
  RADY MIEJSKIEJ W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  MARCU 2019 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  15 marca 2019 r. o godz. 12.00  zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2489 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-03-2019 o godz. 14:22:01


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego - 20.03.2019 r.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 8 marca 2019 r.
  RM.0012.3.3.2019

   
  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  BUDŻETU  I  MIENIA KOMUNALNEGO  
  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU  
  W  MIESIĄCU  MARCU  2019 r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień  20 marca  2019  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2169 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-03-2019 o godz. 14:15:28


  Z.powyżej 30000-2019: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - remonty cząstkowe nawierzchni drog i chodników
  Administracja

  AM-ZP.271.1.2019

  Postępowanie przetargowe pod nazwą:

  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni drog i chodników

  z masy bitumicznej na terenie Gminy Polanica-Zdrój

  Informacja z otwarcia ofert >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 08-03-2019 o godz. 12:47:18


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki- 13.03.2019 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 7 marca  2019 r.
  RM.0012.4.3.2019

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU

  W MIESIĄCU  MARCU 2019 r.

  Zawiadamiam, że na dzień  13 marca 2019 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2321 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-03-2019 o godz. 15:02:03


  Zam. do 30000 - 2019: REMONT POMIESZCZEŃ OPS W POLANICY-ZDROJU
  Administracja

  IT.271.1.2019.TP                                                                       Polanica-Zdrój 2019-03-07

   
  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  REMONT POMIESZCZEŃ OPS W POLANICY-ZDROJU
   
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 2143 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 07-03-2019 o godz. 09:54:40


  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Administracja

  Zawiadomienie z dnia 01 marca 2019 r. nr WR.ZUZ.4.421.53.2019.AK o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie postępowania administracyjnego

  (Czytaj więcej... | 337 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 07-03-2019 o godz. 08:21:48


  Znaleziono psa!
  Administracja
  ZNALEZIONO PSA!


  W dniu 06.03.2019 r. na terenie Polanicy-Zdroju znaleziono psa .
  PILNIE POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52, 607 990 302, 607 990 304

  Zdjęcia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 07-03-2019 o godz. 07:57:55


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 29/2019)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1858 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 06-03-2019 o godz. 16:41:37


  Z.powyżej 30000-2019: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Konserwacja oświetlenia ulicznego ...
  Administracja

  AM-ZP.271.2.2019

  Dotyczy: przetargu  pod nazwą:

  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój w okresie kwiecień 2019r. - marzec 2021r.

  -informacja >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 06-03-2019 o godz. 15:56:52


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5553167
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  05-03-2019
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 8.03.2019 r.
  28-02-2019
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych -7.03.2019 r.
  · OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POLNEJ
  27-02-2019
  · Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  · Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa ul. Żeromskiego
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 25/2019)
  26-02-2019
  · Informacja o wyniku naboru na stanowisko obsługi
  · Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Infrastruktury i Mienia
  · OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
  · OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI (konserwacja oświetlenia ulicznego)

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·