Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  BIP UM Polanica-Zdrój: Lista stron

  Lista dostępnej zawartości BIP UM Polanica-Zdrój:


  · UCHWAŁA Nr VII/48/2003
  · REGULAMIN
  · UCHWAŁY (RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU)
  · Protokoły z sesji Rady Miejskiej (kadencje: 2002-2006, 2006-2010; 2010-2014)
  · PODATKI I OPŁATY
  · STRATEGIA ROZWOJU
  · ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  · GOSPODARKA KOMUNALNA
  · WYNIKI PRZEPROWADZONYCH KONTROLI
  · Statut - załączniki
  · REGULAMIN rozdział II
  · REGULAMIN rozdział III
  · REGULAMIN rozdział IV
  · REGULAMIN rozdział V
  · REGULAMIN rozdział VI
  · Referat Finansowy
  · Sekretariat
  · Straż Miejska
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · Radca Prawny
  · Infrastruktura Techniczna
  · Architektura Miejska
  · Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna
  · Gospopdarka Mieszkaniowa
  · Sprawy Obywatelskie
  · Oświata
  · Sprawy Ogólno-Administracyjne i Rolnictwa
  · Służby BHP
  · Obsługa Rady Miejskiej
  · REGULAMIN rozdział VII
  · Uchwały Nr I/1/2002 - I/5/2002 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Uchwały Nr II/6/2002 - II/10/2002 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Uchwały Nr II/11/2002 - II/16/2002 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Uchwały Nr III/17/2002 - III/20/2002 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Uchwały Nr III/21/2002 - III/24/2002 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Uchwały Nr III/25/2002 - III/27/2002 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Uchwały Nr IV/28/2003 - V/32/2003 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.)
  · Uchwały Nr V/33/2003 - V/36/2003 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.)
  · Uchwały Nr V/37/2003 - V/41/2003 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.)
  · Uchwały Nr VI/42/2003 - VI/46/2003 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.)
  · Uchwały Nr VII/47/2003 - VII/51/2003 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.)
  · Uchwały Nr VIII/52/2003-VIII/54/2003 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju.)
  · Zał. Nr 1 - Nr 3 do Uchw. Nr V/32/2003
  · Zał. Nr 4 - Nr 6 do Uchw. Nr V/32/2003
  · Zał. do Uchwały Nr V/38/2003
  · Uchwały Nr IX/55/2003-Nr IX/59/2003
  · Prowadzone Archiwa
  · Obieg dokumentów - instrukcja
  · Zasady podpisywania pism i decyzji
  · Regulamin rozdział I
  · Zakres zadań - Burmistrz
  · Zakres zadań - Z-ca Burmistrza
  · Zakres zadań - Sekretarz Gminy
  · Gospodarka Nieruchomościami
  · Zakres zadań - Skarbnik Gminy
  · Uchwała Nr X/60/2003 - Statut Miasta
  · Uchwały Nr X/61/2003-X/64/2003
  · Uchwały Nr X/65/2003-X/68/2003
  · Uchwały Nr XI/69/2003 - XI/74/2003
  · Uchwały Nr XII/75/2003 - XII/83/2003
  · Uchwały Nr XIII/84/2003 - XIII/90/2003
  · Uchwały Nr XIV/91/2003 - XIV/100/2003
  · Uchwały Nr XV/101/2003 - XV/104/2003
  · Uchwały Nr XVI/105/2003 - XVI/113/2003
  · Uchwały z 2002 roku (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Uchwały z 2003 roku (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Uchwały z 2004 roku (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Uchwały Nr XVII/114/2004 - XVII/120/2004 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Uchwały Nr XVII/121/2004 - XVII/131/2004 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · UCHWAŁA NR XVIII/133/2004
  · Uchwały Nr XVIII/132/2004 - XVIII/133/2004
  · Sprawozdanie Burmistrza nr 12
  · Uchwały Nr XIX/134/2004 - XIX/141/2004
  · Uchwały Nr XX/142/2004-XX/144/2004 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Statut Uzdrowiska
  · Uchwały Nr XXI/145/2004-XXI/153/2004 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  · Uchwały Nr XXII/154/2004 - XXII/156/2004
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój - 2004 rok
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 1/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 2/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 3/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 4/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 5/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 6/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 7/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 8/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 9/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 10/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 11/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 12/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 13/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 15/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 16/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 17/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 18/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 19/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 20/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 21/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 22/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 24/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 25/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 26/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 27/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 28/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 29/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 32/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 33/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 34/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 35/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 36/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 37/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 38/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 39/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 40/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 42/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 43/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 44/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 45/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 46/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 47/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 48/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 49/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 50/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 51/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 52/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 53/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 54/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 55/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 56/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 57/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 58/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 60/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 61/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 63/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64a/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 65/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 66/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 67/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 67/I/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 69/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 70/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 71/2004
  · Uchwały Nr XXIII/157/2004 - XXIII/163/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 68/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 72/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 73/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 74/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 75/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 75/I /2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 76/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 78/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 79/2004
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80/2004
  · Uchwały Nr XXIV/164/2004-XXIV/166/2004 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Uchwały Nr XXIV/167/2004-XXIV/181/2004 (Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 81/2004 do nr 90/2004
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 91/2004 do nr 99/2004
  · Uchwały Nr XXV/182/2004-XXV/199/2004
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta - 2005 rok
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 1/2005 do Nr 7/2005
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 8/2005 do Nr 12/2005
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 100/2004 do Nr 110/2004
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 111/2004 do Nr 122/2004
  · Uchwały Nr XXVI/ 200 /2004 - XXVI/ 206 /2004
  · Wnioski dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych (Archiwalne NIEAKTUALNE dane)
  · Informacje dotyczące ulgi ekologicznej
  · Uchwały z 2005 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały Nr XXVII/ 207 /2004 - XXVII/ 211 /2004
  · Budżet na 2005 rok
  · Uchwały Nr XXVIII/ 212 /2005 - XXVIII/ 217 /2005
  · Uchwała Nr XXVIII/ 212 /2005
  · Uchwała Nr XXVIII/ 213 /2005
  · Uchwała Nr XXVIII/ 217 /2005
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 13/2005 do Nr 19/2005
  · Uchwały Nr XXIX/ 218 /2005 - XXIX/ 227 /2005
  · Uchwały Nr XXX/228 /2005 - XXX/232 /2005
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 20/2005 do Nr 30/2005
  · Uchwały Nr XXXI/233 /2005 - XXXI/235 /2005
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 31/2005 do Nr 36/2005
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 37/2005 do Nr 45/2005
  · Uchwały Nr XXXII/236 /2005 - XXXII/242 /2005
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 46/2005 do Nr 54/2005
  · Uchwały Nr XXXIII/243 /2005 - XXXIII/245 /2005
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 55/2005 do Nr 64/2005
  · INFORMATOR BUDŻETOWY (Gminy Polanica-Zdrój)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 65/2005 do Nr 69/2005
  · Uchwały Nr XXXIV/246 /2005 - XXXIV/249 /2005
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 70/2005 do Nr 77/2005
  · Uchwały Nr XXXV/250 /2005 - XXXV/252 /2005
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 78/2005 do Nr 91/2005
  · Uchwały Nr XXXVI/253 /2005 - XXXVI/256 /2005
  · Uchwały Nr XXXVII/257 /2005 - XXXVII/269 /2005
  · Uchwały Nr XXXVIII/270 /2005 - XXXVIII/272 /2005
  · Procedura tworzenia kart usług
  · Uchwały Nr XXXIX/273 /2005 - XXXIX/283 /2005
  · Uchwały z 2006 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały Nr XL/284/2006-XL/292/2006
  · (październik) Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 92/2005 do Nr 98/2005
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 99/2005 do Nr 108/2005 (listopad)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 109/2005 do Nr 118/2005 (grudzień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 1/2006 do Nr 7/2006 (Styczeń)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2006 roku
  · Uchwały Nr XLI/293/2006-XL/296/2006
  · Budżet na 2006 rok
  · Podatki i opłaty 2006 rok
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 8/2006 do Nr 14/2006 (luty)
  · Uchwały Nr XLII/297/2006-XLII/310/2006
  · Uchwała Nr XLIII/311/2006
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 15/2006 do Nr 21/I/2006 (Marzec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 22/2006 do Nr 29/2006 (Kwiecień)
  · Uchwały Nr XLIV/312/2006-XLIV/316/2006
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 30/2006 do Nr 38/2006 (maj)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 39/2006 do Nr 4../2006 (czerwiec)
  · Uchwały Nr XLV/317/2006-XLV/324/2006
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 39/2006 do Nr 42/2006 (czerwiec)
  · Uchwały Nr XLVI/325/2006-XLVI/331/2006
  · Uchwały Nr XLVII/332/2006-XLVII/335/2006
  · Uchwały Nr XLVIII/336/2006-XLVIII/343/2006
  · Uchwały Nr I/1/2006-I/3/2006
  · Uchwały Nr II/4/2006-II/7/2006
  · Uchwały Nr III/8/2006-III/10/2006
  · Uchwały NR IV/11/2007-IV/14/2007
  · Uchwały NR V/15/2007-V/22/2007
  · Uchwały z 2007 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały NR VI/23/2007-VI/30/2007
  · Uchwały NR VII/31/2007-VII/35/2007
  · Podatki i opłaty 2007 rok
  · Uchwały NR VIII/36/2007-VIII/39/2007
  · Uchwały NR IX/40/2007-IX/47/2007
  · Budżet na 2007 rok
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 62/2007 do Nr 66/2007 (Lipiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 67/2007 do Nr 78/2007 (Sierpień)
  · Uchwały NR X/48/2007-X/56/2007
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 79/2007 do Nr 95/2007 (Wrzesień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 96/2007 do Nr 104/2007 (Październik)
  · Uchwały NR XI/57/2007-XI/65/2007
  · Uchwały NR XII/66/2007-XII/74/2007
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 110/2007 do Nr 116/2007 (Grudzień)
  · Podatki i opłaty 2008 rok
  · Uchwały NR XIII/76/2007-XIII/84/2007
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 1/2008 do Nr 8/2008 (Styczeń)
  · Uchwały NR XIV/85/08-XIV/96/08
  · Uchwały z 2008 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XV/97-111/08 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XVI/112-124/08 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (archiwalna) (Polanica-Zdrój (podstrona archiwlana od 10.01.2013 r.))
  · Uchwały nr XVII/125-128/2008 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XVIII/129-131/2008 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XIX/132-135/2008 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XX/136-139/2008 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XXI/140-145/2008 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XXII/146-150/2008 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XXIII/151-157/2008 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XXIV/158-159/2008 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwała nr XXV/160/2008 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XXVI/161-168/2008 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XXVII/169-173/2009 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały z 2009 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XXVIII/174-178/2009 (Rada Miejskiej w Polanicy-Zdrój)
  · Uchwały nr XXIX/179-188/2009 (Rada Miejskiej w Polanicy-Zdrój)
  · Uchwały nr XXX/189-190/2009
  · Uchwały nr XXXI/190-195/2009
  · Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
  · Uchwały nr XXXII/169-197/2009
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 43/2009 do Nr 59/2009 (maj)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 60/2009 do Nr 71/2009 (czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 72/2009 do Nr 79/2009 (lipiec)
  · Podatki i opłaty 2009 rok
  · Ochrona Środowiska
  · Decyzje środowiskowe
  · Uchwały nr XXXIV/198-200/2009
  · Uchwały nr XXXV/201-204/2009
  · Uchwały nr XXXVI/205-212/2009 (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XXXVII/213-217/2009
  · Uchwała nr XXXVIII/218/2009
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 108/2009 do Nr 116/2009 (listopad)
  · Podatki i opłaty 2010 rok
  · Uchwały nr XXXIX/219-200/2009
  · Uchwały z 2010 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XL/221-229/2010
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 117/2009 do 124/2009 (grudzień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2010 do 8/2010 (styczeń)
  · Uchwały nr XLI/230-232/2010
  · Uchwały nr XLII/233-238/2010
  · Uchwały nr XLIII/239-241/2010
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 17/2010 do 27/2010 (marzec)
  · Uchwały nr XLIV/242-243/2010 (maj)
  · Projekty uchwał na sesję nr XLV/2010 (czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 39/2010 do 47/2010 (czerwiec)
  · Uchwały nr XLV/244-248/2010 (czerwiec)
  · Projekty uchwał na sesję nr XLVI/2010 (sierpień)
  · Uchwały nr XLVI/249-253/2010 (sierpień)
  · Uchwały nr XLVIII/273-281/2010 (październik)
  · Uchwały nr XLVII/254-272/2010 (wrzesień)
  · Projekty uchwał na sesję nr XLVIII/2010
  · Projekty uchwał na sesję nr XIX/2010
  · Uchwały nr XLIX/282-283/2010 (listopad)
  · Podatki i opłaty 2011 rok
  · Projekty uchwał na sesję nr II/2010 (grudzień)
  · Uchwały nr II/2-7/2010 (grudzień)
  · Uchwała nr I/1/2010 (grudzień)
  · Uchwały nr III/8-12/2010 (grudzień)
  · Projekty uchwał na sesję nr IV/2010 (styczeń)
  · Uchwały z 2011 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr IV/13-22/2011
  · Uchwała nr V/23/2011 (luty)
  · Uchwały nr VI/24-25/2010 (luty)
  · Uchwały nr VII/26-34/2011 (marzec)
  · Uchwały nr VIII/35-37/2011 (Kwiecień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 66/2010 do nr 77/2010 (wrzesień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 78/2010 do nr 89/2010 (październik)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 90/2010 do nr 105/2010 (listopad)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 106/2010 do nr 114/2010 (grudzień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2011 do nr 14/2011 (styczeń)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 15/2011 do nr 20/2011 (luty)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 21/2011 do nr 34/2011 (marzec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 35/2011 do nr 48/2011 (kwiecień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 49/2011 do nr 60/2011 (maj)
  · Uchwały nr IX/38-41/2011 (Maj)
  · Projekty uchwał na sesję nr X/2011 (czerwiec)
  · Uchwały nr X/42-48/2011 (Czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 61/2011 do nr 72/2011 (czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 73/2011 do nr 79/2011 (lipiec)
  · Projekty uchwał na sesję nr XI/2011 (sierpień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr --/2011 do nr .../2011 (sierpień)
  · Projekty uchwał na sesję nr XII/2011 (wrzesień)
  · Uchwały nr XI/49-57/2011 (sierpień)
  · Projekty uchwał na sesję nr XIII/2011 (październik)
  · Uchwały nr XII/58-63/2011 (wrzesień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 80/2011 do nr 91/2011
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 92/2011 do nr 106/2011
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 107/2011 do nr 116/2011
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 117/2011 do nr 126/2011 (listopad)
  · Uchwały nr XIII/64-76/2011 (październik)
  · Projekty uchwłał na sesję nr XIV/2011
  · Podatki i opłaty lokalne na 2012 rok
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 127/2011 do nr 135/2011 (grudzień)
  · Uchwały nr XIV/77-80/2011 (listopad)
  · Projekty uchwłał na sesję nr XV/2011
  · Uchwała nr XV/81/2011 (grudzień)
  · Uchwały nr XVI/82-90/2011 (grudzień)
  · Uchwały z 2012 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XVII/91-97/2012 (styczeń)
  · Projekty uchwał na sesję nr XVIII/2012 (luty)
  · Uchwały nr XVIII/98-102/2012 (luty)
  · Projekty uchwał na sesję nr XIX/2012 (marzec)
  · Uchwały nr XIX/103-110/2012 (marzec)
  · Uchwały nr XX/111-115/2012 (kwiecień)
  · Uchwały nr XXI/116-121/2012 (maj)
  · Projekty uchwał na sesję nr XXIII/2012 (czerwiec)
  · Uchwały nr XXII/122-124/2012 (czerwiec)
  · Uchwały nr XXIII/125-131/2012 (czerwiec)
  · Uchwały nr XXIV/132-134/2012 (sierpień)
  · Uchwały nr XXV/135-144/2012 (wrzesień)
  · Uchwały nr XXVI/145-163/2012 (październik)
  · Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Polanica-Zdrój
  · Projekty uchwał na sesję nr XXVII/2012 (listopad)
  · Projekty uchwał na sesję nr XXVIII/2012 (grudzień)
  · Uchwały nr XXVII/164-171/2012 (listopad)
  · Podatki i opłaty lokalne na 2013 rok
  · Uchwały nr XXVIII/172-179/2012 (grudzień)
  · Uchwały nr XXIX/180-189/2012 (grudzień)
  · Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (Polanica-Zdrój (informacje archiwalne od dnia 27.11.2014))
  · Uchwały nr XXX/190-192/2013 (Styczeń)
  · Uchwały nr XXXI/193-200/2013 (Styczeń)
  · Uchwały z 2013 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Projekty uchwał na sesję nr XXXII/2013 (luty)
  · Uchwały nr XXXIII/201-209/2013 (Luty)
  · Wykaz uchwał dotyczących GOSPODAROWANIA ODPADAMI
  · REWOLUCJA ŚMIECIOWA (Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Polanica-Zdrój)
  · Uchwały nr XXXIV/210-217/2013 (Marzec)
  · Uchwały nr XXXV/218-219/2013 (Kwiecień)
  · Projekty uchwał na sesję nr XXXII/2013 (maj)
  · Uchwały nr XXXVI/220-221/2013 (Kwiecień)
  · Uchwały nr XXXVII/222-229/2013 (Maj)
  · Uchwała nr XXXVIII/230/2013 (Maj)
  · Uchwały nr XXXIX/231-236/2013 (Maj)
  · Uchwały nr XL/237-242/2013 (Czerwiec)
  · Uchwała nr XLI/243/2013 (Lipiec)
  · Uchwały nr XLII/244-251/2013 (sierpień)
  · Uchwała nr XLIII/252-254/2013 (wrzesień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 15/2013 do nr 16/2013 (marzec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 17/2013 do nr 23/2013 (kwiecień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 32/2013 do nr 42/2013 (czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 43/2013 do nr 51/2013 (lipiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 52/2013 do nr 60/2013 (sierpień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 61/2013 do nr 68/2013 (wrzesień)
  · Uchwały nr XLIV/255-264/2013 (październik)
  · Uchwała nr XLV/265-269/2013 (listopad)
  · Uchwała nr XLVI/270-279/2013 (grudzień)
  · Podatki i opłaty lokalne na 2014 rok
  · Uchwały z 2014 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr XLVII/280-294/2014 (styczeń)
  · Uchwały nr XLVIII/295-300/2014 (luty)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 16/2014 do nr 27/2014 (luty)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 28/2014 do nr 38/2014 (marzec)
  · Uchwały nr XLIX/301-308/2014
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 39/2014 do nr 57/2014 (kwiecień)
  · Uchwały nr L/309-316/2014 (kwiecień)
  · Uchwała nr LI/317/2014 (maj)
  · Uchwały nr LII/318-320/2014 (maj)
  · Projekty uchwał na sesję nr LII/2014 (maj)
  · Uchwały nr LIII/321-329/2014 (czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 58/2014 do nr 75/2014 (maj)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 76/2014 do nr 87/2014 (czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 88/2014 do nr 91/2014 (lipiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 91-1/2014 do nr 98/2014 (sierpień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 99/2014 do nr 109/2014 (wrzesień)
  · Uchwały nr LIV/330-332/2014 (sierpień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 110/2014 do nr 123/2014 (październik)
  · Uchwały nr LV/333-335/2014 (sierpień)
  · Uchwały nr LVI/336-340/2014 (wrzesień)
  · Uchwały nr LVII/341-360/2014 (październik)
  · GOSPODARKA ODPADAMI (Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Polanica-Zdrój)
  · Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (Polanica-Zdrój)
  · Uchwały nr I/1-6/2014 (grudzień)
  · Uchwała nr II/7/2014 (grudzień)
  · Podatki i opłaty lokalne na 2015 rok
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 124/2014 do nr 137/2014 (listopad)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 138/2014 do nr 145/2014 (grudzień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2015 do nr 10/2015 (styczeń)
  · Uchwały nr III/8-17/2014 (grudzień)
  · Uchwały z 2015 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr IV/18-20/2015 (styczeń)
  · Protokoły z sesji Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018
  · Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  · Uchwały nr V/21-30/2015 (styczeń)
  · Uchwały nr VI/31-32/2015 (luty)
  · Uchwały nr VII/33-43/2015 (marzec)
  · Uchwały nr VIII/44-45/2015 (kwiecień)
  · Uchwały nr IX/46-57/2015 (maj)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 11/2015 do nr 15/2015 (luty)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 16/2015 do nr 26/2015 (marzec)
  · Uchwała nr XI/58/2015 (czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 27/2015 do nr 40/2015 (kwiecień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 41/2015 do nr 47/2015 (maj)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 48/2015 do nr 61/2015 (czerwiec)
  · Uchwały nr XII/59-68/2015 (czerwiec)
  · WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2015
  · Uchwały nr XIII/69-74/2015 (wrzesień)
  · Uchwały nr XIV/75-82/2015 (październik)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 71/2015 do nr 90/2015 (sierpień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 62/2015 do nr 70/2015 (lipiec)
  · Uchwały nr XV/83-89/2015 (październik)
  · Uchwały nr XVI/90-99/2015 (listopad)
  · Podatki i opłaty lokalne na 2016 rok
  · Zakres zadań - Burmistrz
  · Zakres zadań - Z-ca Burmistrza
  · Zakres zadań - Sekretarz Gminy
  · Zakres zadań - Skarbnik Gminy
  · Referat Finansowy
  · URZĄD STANU CYWILNEGO
  · DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I ESOD
  · INFORMATYK
  · OBSŁUGA RADY MIEJSKIEJ
  · SPRAWY UNIJNE
  · Sprawy Ogólno-Administracyjne i Rolnictwa
  · Gospodarka mieszkaniowa
  · Sekretariat
  · Infrastruktura Techniczna
  · Architektura Miejska i Zamówienia Publiczna
  · Gospodarka Nieruchomościami
  · Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2016 do nr 6/2016 (styczeń)
  · Uchwały nr XVII/100-107/2015 (grudzień)
  · Petycje
  · Petycji kierowane do Rady Miasta Polanica - Zdrój
  · Petycje kierowane do Burmistrza Miasta Polanica - Zdrój
  · Uchwały z 2016 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr I/1-5/2016 (styczeń)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 7/2016 do nr 21/2016 (luty)
  · Uchwały nr II/6-12/2016 (luty)
  · Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju 2016
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 22/2016 do nr 32/2016 (marzec)
  · Uchwały nr III/13-25/2016 (marzec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 33/2016 do nr 40/2016 (kwiecień)
  · Uchwały nr IV/26-34/2016 (kwiecień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 42/2016 do nr 50/2016 (maj)
  · Uchwały nr V/35-42/2016 (czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 51/2016 do nr 61/I/2016 (czerwiec)
  · UCHWAŁA NR XXXIX/234/2013 - Statut Miasta
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 62/2016 do nr 67/2016 (lipiec)
  · Uchwały nr VI/43-50/2016 (sierpień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 68/2016 do nr 77/2016 (sierpień)
  · Uchwały nr VII/51-52/2016 (wrzesień)
  · Uchwały Nr VIII/53-72/2016 (październik)
  · GOSPODARKA ODPADAMI (Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Polanica-Zdrój)
  · Podatki i opłaty lokalne na 2017 rok
  · Uchwały Nr IX/73-79/2016 (grudzień)
  · Uchwały z 2017 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały Nr X/80-84/2016 (grudzień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2017 do nr 6/2017 (styczeń)
  · Uchwały nr I/1-5/2017 (styczeń)
  · Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową
  · Uchwały nr II/6-14/2017 (luty)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 7/2017 do nr 13/2017 (luty)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 14/2017 do nr 23/2017 (marzec)
  · Uchwały nr III/15-27/2017 (marzec)
  · Uchwały nr IV/28-29/2017 (kwiecień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 24/2017 do nr 39/2017 (kwiecień)
  · Podstawowa kwota dotacji
  · Wymiana kotłów - dotacja
  · Uchwały nr VI/41-43/2017 (lipiec)
  · Uchwały nr V/30-40/2017 (czerwiec)
  · Uchwały nr VII/44-53/2017 (wrzesień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 40/2017 do nr 49/2017 (maj)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 51/2017 do nr 60/2017 (czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr sierpień/2017 do nr .../2017
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 78/2017 do nr 82/2017 (wrzesień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 83/2017 do nr 91/2017 (październik)
  · Uchwały nr VII/54-62/2017 (październik)
  · Uchwały nr IX/63-68/2017 (listopad)
  · Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (Polanica-Zdrój (aktualizacja grudzień 2017 r.))
  · Uchwały nr X/69-70/2017 (grudzień)
  · Podatki i opłaty lokalne na 2018 rok
  · Uchwały nr XI/71-83/2017 (grudzień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2018 do nr 16/2018 (styczeń)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 101/2017 do nr 110/2017 (grudzień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 92/2017 do nr 100/2017 (listopad)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 69/2017 do nr 77/2017 (sierpień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 61/2017 do nr 68/2017 (lipiec)
  · Uchwały z 2018 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwała nr I/1/2018 (styczeń)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 24/2018 do nr 32/2018 (luty)
  · Uchwały nr II/2-10/2018 (luty)
  · Uchwała nr III/11/2018 (luty)
  · Uchwały nr IV/12-21/2018 (marzec)
  · Uchwały nr V/22-32/2018 (kwiecień)
  · Podatki i opłaty lokalne na 2017 rok
  · Uchwały nr VI/33-40/2018 (maj)
  · Uchwały nr VII/41-52/2018 (czerwiec)
  · Uchwały nr VIII/53-59/2018 (lipiec)
  · Uchwały nr IX/60-65/2018 (lipiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 33/2018 do nr 41/2018 (marzec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 42/2018 do nr 49/2018 (kwiecień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 51/2018 do nr 56/I/2018 (maj)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 57/2018 do nr 60/2018 (czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 61/2018 do nr 66/2018 (lipiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 67/2018 do nr 73/2018 (sierpień)
  · Uchwały nr X/66-69/2018 (sierpień)
  · Uchwały nr XI/70-77/2018 (październik)
  · Uchwały nr XII/78-79/2018 (październik)
  · Protokoły z sesji Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023
  · Uchwała Nr XI/77/2018 - Statut Miasta
  · Statut - załączniki
  · Uchwały nr XIII/80-88/2018 (listopad)
  · REGULAMIN
  · Uchwały nr XIV/89-99/2018 (grudzień)
  · Uchwały z 2019 roku (Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju)
  · Uchwały nr I/1-13/2019 (styczeń)
  · Uchwały nr II/14-17/2019 (luty)
  · Obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów uchwał (Rok 2019)
  · Uchwały nr III/18-25/2019 (marzec)
  · Uchwały nr IV/26-30/2019 (kwiecień)
  · Podatki i opłaty lokalne na 2019 rok
  · Uchwały nr V/31-35/2019 (maj)
  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·