Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  BIP UM Polanica-Zdrój: Lista stron

  Lista dostępnej zawartości BIP UM Polanica-Zdrój:


  · BURMISTRZ (kadencje 2002-2018)
  · PRZEWODNICZACY RADY
  · RADA MIEJSKA 2002-2006
  · KOMISJE RADY MIEJSKIEJ 2002-2006
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (Archiwalna od sierpnia 2013 r)
  · JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (informacje archiwalne od kwietnia 2014 r)
  · OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE złożone w 2003 roku
  · Sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta
  · Sprawozdanie Burmistrza nr 1
  · Sprawozdanie Burmistrza nr 2
  · Sprawozdanie Burmistrza nr 3
  · Sprawozdanie Burmistrza nr 4
  · Sprawozdanie Burmistrza nr 5
  · Przyjmowanie Interesantów - ARCHIWALNE (Informacje archiwalne od stycznia 2019 r)
  · Dane adresowe
  · Oświadczenie majątkowe-Burmistrz Miasta
  · Oświadczenie majątkowe-Zastępca Burmistrza Miasta
  · Oświadczenie majątkowe-Sekretarz Gminy (skorygowano)
  · Oświadczenie majątkowe-Skarbnik Gminy
  · Oświadczenie majątkowe-Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej (skorygowano)
  · Oświadczenie majątkowe-Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury
  · Oświadczenie majątkowe-Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
  · Oświadczenie majatkowe-Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
  · Oświadczenie majątkowe-Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 (skorygowano)
  · Oswiadczenie majątkowe-Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 (skorygowano)
  · Oswiadczenie majątkowe-Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego (skorygowane)
  · Oświadczenie majątkowe-Dyrektor Gimnazjum
  · Oświadczenie majątkowe-Radna Jolanta Stanisława Bachry
  · Oświadczenie majątkowe-Radny Zbigniew Bilan
  · Oświadczenie majątkowe-Radny Andrzej Bembnik
  · Oświadczenie majątkowe-Radna Krystyna Gowsz
  · Oświadczenie majątkowe-Radny Mateusz Jellin
  · Oświadczenie majątkowe-Radny Marek Kornacki
  · Oświadczenie majątkowe-Radna Halina Kostyra
  · Oświadczenie majątkowe-Radna Krystyna Kuncewicz
  · Oświadczenie majątkowe-Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
  · Oświadczenie majątkowe-Radny Andrzej Sidorowicz
  · Oświadczenie majątkowe-Radny Józef Szwed
  · Oświadczenie majątkowe-Radny Andrzej Stępek
  · Oświadczenie majątkowe-Radny Roman Szymański
  · Oświadczenie majątkowe-Radny Mariusz Winiarz
  · Sprawozdanie Burmistrza nr 6
  · Oświadczenie majątkowe-Przewodniczący Rady Miejskiej
  · Oświadczenie majątkowe-Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury (UZUPEŁNIONE)
  · Oświadczenie majątkowe -Skarbnik Gminy
  · Sprawozdanie Burmistrza nr 7
  · Sprawozdanie Burmistrza nr 8
  · Sprawozdania-Rada Miejska
  · Sprawozdanie Burmistrza nr 9
  · Organizacja wewnętrzna Rady (Statut Miasta Rozdział III)
  · Tryb pracy Rady (Statut Miasta Rozdział IV)
  · Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej (Statut Miasta Rozdział V)
  · Sprawozdanie Burmistrza nr 10
  · Sprawozdanie Burmistrza nr 11
  · Oświadczenie majątkowe - Przwodniczący Rady Miejskiej (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r
  · Oświadczenia majątkowe
  · Oświadczenie majątkowe - Zastępca Burmistrza (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie majątkowe - Sekretarz Gminy (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie majątkowe - Skarbnik Gminy (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie majątkowe - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Przedszkola nr 2 (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gimnazjum (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Pzedszkola Publicznego nr 1 (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie Majatkowe Radnej za 2003 rok - Jolanta Bachry (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie Majatkowe Radnej za 2003 rok - Magdalena Ptaszek (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie Majatkowe Radnego za 2003 rok - Andrzej Bembnik
  · Oświadczenie Majatkowe Radnego - Zbigniew Bilan (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie Majatkowe Radnej - Krystyna Gowsz (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie Majatkowe Radnego - Mateusz Jellin (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie Majatkowe Radnego za 2003 rok - Marek Kornacki (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie Majatkowe Radnej za 2003 rok - Halina Kostyra (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie Majatkowe Radnej za 2003 rok - Krystyna Kuncewicz (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie Majatkowe Radnego za 2003 rok - Andrzej Stępek (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie Majatkowe Radnego za 2003 rok - Andrzej Sidorowicz (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie Majatkowe Radnego za 2003 rok - Józef Szwed (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie Majatkowe Radnego za 2003 rok - Roman Szymański (złożone w 2004 roku)
  · Oświadczenie Majatkowe Radnego za 2003 rok - Mariusz Winiarz (złożone w 2004 roku)
  · Sprawozdanie Burmistrza Miasta Nr 19
  · Sprawozdanie Burmistrza Miasta Nr 20
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 roku
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 roku (za rok 2005)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 43-I/2006 do Nr 47/2006 (lipiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 48/2006 do Nr 51/2006 (sierpień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 52/2006 do Nr 62/2006 (wrzesień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 63/2006 do Nr 72/2006 (październik)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 73/2006 do Nr 80/2006 (listopad)
  · Rada Miejska 2006-2010
  · Składy komisji Rady Miejskiej 2006-2010
  · Kadencje Rady Miejskiej
  · KOMISJE RADY MIEJSKIEJ
  · PRZEWODNICZACA RADY (kadencja 2006-2010)
  · PRZEWODNICZĄCY RADY - KADENCJE
  · Oświdczenia majątkowa na początek kadencji 2006-2010
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku (za rok 2006)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2008 roku
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 15/2008 do Nr 23/2008 (Marzec)
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku (za rok 2007)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 24/2008 do Nr 30/2008 (Kwiecień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 31/2008 do Nr 41/2008 (maj)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 42/2008 do Nr 49/2008 (czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 50/2008 do Nr 59/2008 (lipiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 60/2008 do Nr 68/2008 (sierpień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 69/2008 do Nr 81/2008 (wrzesień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 82/2008 do Nr 90/2008 (paździrenik)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 91/2008 do Nr 101/2008 (listopad)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 102/2008 do Nr 109/2008 (Grudzień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2009 roku
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 22/2009 do Nr 28/2009 (Marzec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 29/2009 do Nr 42/2009 (Kwiecień)
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku (za 2008 rok)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 80/2009 do Nr 88/2009 (sierpień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 89/2009 do Nr 94/2009 (wrzesień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 95/2009 do Nr 107/2009 (październik)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2010 roku
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 9/2010 do 16/2010 (luty)
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku (za 2009 rok)
  · PRZEWODNICZĄCY RADY (kadencja 2010-2014)
  · Rada Miejska 2010-2014
  · Oświdczenia majątkowa na początek kadencji 2010-2014
  · Projekty uchwał na sesję nr VIII/2011 (kwiecień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2011 roku
  · Projekty uchwał na sesję nr IX/2011 (maj)
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku (za 2010 rok)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2012 roku
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2012 do nr 8/2012 (styczeń, luty)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 9/2012 do nr 24/2012 (luty, marzec)
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku (za 2011 rok)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 25/2012 do nr 34/2012 (kwiecień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 35/2012 do nr 43/2012 (maj)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 44/2012 do nr 56/2012 (czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 57/2012 do nr 67/2012 (lipiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 68/2012 do nr 79/2012 (sierpień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 80/2012 do nr 93/2012 (wrzesień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 95/2012 do nr 111/2012 (październik)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 112/2012 do nr 123/2012 (listopad)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 124/2012 do nr 128/2012 (grudzień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2013 do nr 5/2013 (styczeń)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2013 roku
  · Rejestr Instytucji Kultury
  · Procedura naboru
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 6/2013 do nr 14/2013 (luty)
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku (za 2012 rok)
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (Archiwum do stycznia 2014 r.)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 24/2013 do nr 31/2013 (maj)
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (ostatnia aktualizacja styczeń 2014 r.)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 69/2013 do nr 81/2013 (październik)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 82/2013 do nr 95/2013 (listopad)
  · Zarządzenie Burmistrza Miasta od nr 96/2013 do nr 105/2013 (grudzień)
  · Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju
  · Kontrole zewnętrzne Gminy Polanica-Zdrój
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2014 roku
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2014 do nr 15/2014 (styczeń)
  · JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (2014) (aktualizacja kwiecień 2014)
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku (za 2013 rok)
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (ostatnia aktualizacja luty 2015 r.)
  · Sprawozdania Burmistrza dotyczące NGO
  · Oświdczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014
  · Uchwały nr LIX/361-362/2014 (listopad)
  · PRZEWODNICZĄCY RADY (kadencja 2014-2018)
  · Rada Miejska 2014-2018
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2015 roku
  · Oświdczenia majątkowa na początek kadencji 2014-2018
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku (za 2014 rok)
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (ostatnia aktualizacja - czerwiec 2015 r.)
  · JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (2015) (aktualizacja czerwiec 2015)
  · JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (2015) (aktualizacja grudzień 2015)
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (ostatnia aktualizacja - wrzesień 2015 r.)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2016 roku
  · Dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku (za 2015 rok)
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (ostatnia aktualizacja - lipiec 2016 r.)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2017 roku
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku (za 2016 rok)
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (ostatnia aktualizacja - czerwiec 2017 (wersja archiwalna))
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (Strona ARCHIWALNA ostatnia aktualizacja - grudzień 2017)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2018 roku
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (Strona ARCHIWALNA ostatnia aktualizacja - marzec 2018 r.)
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku (za 2017 rok)
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (Strona ARCHIWALNA ostatnia aktualizacja - wrzesień 2018 r.)
  · Oświdczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
  · Rada Miejska 2018-2023
  · PRZEWODNICZĄCA RADY (kadencja 2018-2023)
  · Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój (kadencja 2018-2023)
  · Burmistrz Miasta (kadencje)
  · Wykazy głosowań imiennych
  · JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (2018) (aktualizacja grudzień 2018)
  · Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje (Interpelacje w kadencji 2018 - 2023)
  · Przyjmowanie Interesantów (Ostatnia aktualizacja - styczeń 2019 roku)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2019 roku
  · Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku (za rok 2018)
  · JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (2019) (aktualizacja maj 2019)
  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·