Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  BIP UM Polanica-Zdrój: Lista stron

  Lista dostępnej zawartości BIP UM Polanica-Zdrój:


  · STOWARZYSZENIA CZŁONKOWSKIE
  · SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
  · BUDŻET GMINY POLANICA-ZDRÓJ
  · Sprzedaż nieruchomości gminnych
  · Oferty inwestycyjne
  · Majątek Gminy
  · ZWIĄZKI CZŁONKOWSKIE
  · Dochody i wydatki w roku 2002
  · Plan dochodów i wydatków od 01.01. do 30.06 2003 r.
  · Stan finansów gminy - 31 lipiec 2003 r.
  · Umorzenia zaległości podatkowych
  · BUDŻET NA ROK 2003
  · BUDŻET NA ROK 2004
  · Sprzedaż nieruchomości gminnych - rok 2003
  · Sprzedaż nieruchomości gminnych - rok 2004
  · Oferta sprzedaży
  · PODATKI I OPŁATY W 2003 ROKU
  · PODATKI I OPŁATY W 2004 ROKU
  · Sprzedaż nieruchomości gminnych - 2005 rok
  · Podatki i opłaty - 2005 rok
  · Oferty inwestycyjne
  · Budżet na 2008 rok
  · Budżet na 2009 rok
  · Budżet na rok 2010
  · Budżet na rok 2011
  · Budżet na rok 2012
  · Budżet na rok 2013
  · Budżet na rok 2014
  · Gospodarka Niskoemisyjna
  · Budżet na rok 2015
  · Dofinansowanie budowy przydomowaych oczyszczalni ścieków
  · Budżet na 2016
  · Misja Natura
  · Budżet na 2017
  · Budżet na 2018
  · Budżet na 2019
  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·