Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA



  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  BIP UM Polanica-Zdrój: Lista stron

  Lista dostępnej zawartości BIP UM Polanica-Zdrój:


  · WYSZUKIWARKA
  · STATYSTYKA
  · REDAKCJA BIULETYNU
  · INSTRUKCJA OBSŁUGI
  · REJESTR ZMIAN
  · Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
  · Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi
  · Zawarcie małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego
  · Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
  · Rejestr zmian - drugie półrocze 2005 roku
  · Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2006 roku
  · Rejestr Zmian - drugie półrocze 2006 roku
  · Oświdczenia majątkowa na koniec kadencji 2002-2006
  · Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2007 roku
  · Zrządzenia Burmistrza Miasta od Nr 81/06 do Nr 86/06 (grudzień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 81/2006 do Nr 89/2006 (Grudzień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 1/2007 do Nr 11/2007 (Styczeń)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta z 2007 roku
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 12/2007 do Nr 20/2007 (Luty)
  · Rejestr Zmian - drugie półrocze 2007 roku
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 09/2008 do Nr 14/2008 (Luty)
  · Gospodarka Mieszkaniowa
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 28/2010 do 31/2010 (kwiecień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 32/2010 do 38/2010 (maj)
  · Informacje o środowisku i jego ochronie
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 48/2010 do 54/2010 (lipiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 55/2010 do 65/2010 (sierpień)
  · Projekty uchwał na sesję nr XLVII/2010 (wrzesień 2010)
  · Wybory samorządowe 2010 (21 listopad 2010)
  · Oświdczenia majątkowa na koniec kadencji 2006-2010
  · Narodowy Spis Powszechny 2011
  · AZBEST (informacje dotyczące azbestu)
  · Informacja dla użytkowników wyrobów zawiewrających azbest (Informacja archiwalna od dnia 07.11.2014 r.)
  · Szkodliwość azbestu
  · Programy, poradniki (azbest)
  · Składy komisji Rady Miejskiej 2010-2014
  · Wybory parlamentarne 2011 (9 październik 2011)
  · ALKOHOLIZM I NARKOMANIA (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy-Zdroju)
  · PRZEMOC DOMOWA (Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Polanicy-Zdroju)
  · REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH)
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  · Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  · Wybory samorządowe 2014
  · Dokumentowanie zdarzeń z udziałem gatunków chronionych
  · Składy komisji Rady Miejskiej 2014-2018
  · Sprawozdania z konsultacji społecznych
  · Wybory Prezydenta RP 2015
  · Kontrole zewnętrzne Gminy Polanica-Zdrój w 2014 r
  · Referendum 2015
  · ZABYTKI (w Polanicy-Zdroju)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 57/2015 do nr 69/2015 (lipiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 91/2015 do nr 102/2015 (wrzesień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 103/2015 do nr 108/2015 (październik)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 109/2015 do nr 120/2015 (listopad)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 121/2015 do nr 127/2015 (grudzień)
  · Dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
  · Rejestr zmian pierwsze półrocze 2016 roku
  · Kontrole zewnętrzne Gminy Polanica-Zdrój w 2015 r.
  · Państwowy Monitoring Środowiska
  · Rejestr Zmian - drugie półrocze 2016 roku
  · Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2016 rok
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr lipiec /2017 do nr .../2017 (lipiec)
  · Wybory samorządowe 2018
  · Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2017 rok
  · Ochrona danych osobowych (Infrormacje archiwalne)
  · Uchwała antysmogowa - sprawdź zmiany od 1 lipca 2018 r.
  · podstona
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 74/2018 do nr 88/2018 (wrzesień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 89/2018 do nr 98/2018 (październik)
  · Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju 20.01.2019 (okręg wyborczy nr 7)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 99/2018 do nr 106/2018 (listopad)
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (Ostatnia aktualizacja - listopad 2018 r.)
  · Składy komisji Rady Miejskiej 2018-2023
  · PONE - etap I
  · PONE - etap II
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (Ostatnia aktualizacja - grudzień 2018 r.)
  · Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju 10.02.2019 (okręg wyborczy nr 5)
  · Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w 2019 r.
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 107/2018 do nr 115/2018 (grudzień)
  · REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  · REGULAMIN PRACY
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2019 do nr 13/2019 (styczeń)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 14/2019 do nr 25/2019 (luty)
  · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · Ochrona danych osobowych
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 26/2019 do nr 37/2019 (marzec)
  · Bilanse z wykonania budżetu za 2018 r.
  · PONE - etap III
  · ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO (Ostatnia aktualizacja - kwiecień 2019 r.)
  · Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w 2019 r. (okręg wyborczy nr 12)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 38/2019 do nr 51/2019 (kwiecień)
  · Informacja dot. udzielenia ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2018 rok
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 52/2019 do nr 56/2019 (maj)
  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·