Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  BIP UM Polanica-Zdrój: Lista stron

  Lista dostępnej zawartości BIP UM Polanica-Zdrój:


  · Sprawy Obywatelskie
  · Działalność gospodarcza
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · Meldunki
  · Nieruchomośći
  · Ochrona środowiska
  · Urząd Stanu Cywilnego (57-320 POLANICA-ZDRÓJ, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3)
  · Straż Miejska
  · Referat d/s Oświaty i Spraw Obywatelskich (Strona nieaktualna - archiwum zmian)
  · Referat finansowy (wersja ARCHIWALNA od stycznia 2018 r.)
  · Rolnictwo
  · Architektura Miejska
  · Gospodarka Mieszkaniowa
  · Ochrona Środowiska (Karty informacyjne (wersja archiwalna od dnia 01.12.2015 r.))
  · Infrastruktura Techniczna (Karta informacyjna zaktualizowana dnia 18.07.2016)
  · Gospodarka Nieruchomościami
  · Sekretarz Gminy
  · SPRAWY MELDUNKOWE (Referat d/s Obywatelskich)
  · SPRAWY OBYWATELSKIE (Referat d/s Oświaty (strona nieaktualna od dnia 05.04.2016 r.))
  · Rada Miejska - karta usług
  · Sekretariat - karty usług
  · System przeprowadzania badania dot. funkcjonowania katalogu usług Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju.
  · Godziny otwarcia kasy
  · Ochrona Środowiska (Karty informacyjne (ostatnia aktualizacja 09.03.2015 r.))
  · Ochrona Środowiska (Karty informacyjne (ostatnia aktualizacja 01.12.2015 r.))
  · SPRAWY OBYWATELSKIE (Aktualizacja kwiecień 2016 r.)
  · Referat finansowy (Ostatnia aktualizacja satyczeń 2018 r.)
  · Referat finansowy (Ostatnia aktualizacja lipiec 2018 r.)
  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·