Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  BIP UM Polanica-Zdrój: Lista stron

  Lista dostępnej zawartości BIP UM Polanica-Zdrój:


  Dostępne kategorie


   Zagadnienia techniczne Informacje na temat założeń i wymagań technicznych jakie powinien spełniać BIP
   PRAWO LOKALNE opis sekcji
   ORGANY 
   Przetargi 
   GOSPODARKA 
   BIP POLANICA-ZDRÓJ 
   Przetargi Ogłoszenia o przetargach
   Jak to załatwić Poradnik


  Bez kategorii


  · Wnioski do pobrania
  · Założenia Biuletynu
  · Terminy realizacji
  · Obowiązki podmiotów
  · Schemat organizacyjny
  · Ustawa o podpisie elektronicznym
  · Ustawa o ochronie danych osobowych
  · Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  · Sporządzenie aktu urodzenia dziecka
  · Sporządzenie aktu zgonu
  · Wpisanie do Polskiej Księgi Stanu Cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  · Małżeństwo - Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
  · Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  · Akta stanu cywilnego - Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
  · Akta stanu cywilnego - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  · Akta stanu cywilnego - Wydanie zaświadczeń o terminie ślubu
  · Akta stanu cywilnego - Zaświadczenie o przypisku w akcie
  · Imiona, nazwiska - Zmiana imienia dziecka
  · Imiona, nazwiska - Nadanie dziecku nazwiska męża matki
  · Oświadczenie o uznaniu dziecka
  · Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  · Testament - sporządzenie testamentu allograficznego
  · Urodzenie - Wpisanie w akie urodzenia dziecka wzmianki o małżeństwie rodziców
  · Oświadczenie o uznaniu dziecka
  · Akta stanu cywilnego - Zaświadczenie o przypisku w akcie
  · Akta stanu cywilnego - Wydanie zaświadczeń o terminie ślubu
  · Akta stanu cywilnego - Wydanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi
  · Akta stanu cywilnego - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  · Akta stanu cywilnego - Poświadczenie kopii dokumentów złożonych do akt zbiorowych
  · Akta stanu cywilnego - Odtworzenie aktu stanu cywilnego
  · Protokół I/2002
  · Oświadczenie majątkowe - Przewodniczący Rady Miejskiej (Korekta)
  · Rejestr Zmian - 2003 rok
  · Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2004 roku
  · Protokół II/2002
  · Protokół III/2002
  · Protokół IV/2003
  · Protokół V/2003
  · WYNIKI POSTĘPOWAŃ
  · ARCHIWUM PRZETARGÓW
  · Protokół VI/2003
  · Protokół VII/2003
  · Protokół VIII/2003
  · Protokół IX/2003
  · Protokół X/2003
  · Protokół XI/2003
  · Protokół XII/2003
  · Protokół XIII/2003
  · Protokół XIV/2003
  · Protokół XV/2003
  · Protokół XVI/2003
  · Rejestr zmian - drugie półrocze 2004 roku
  · Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2005 roku
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 21/2007 do Nr 32/2007 (Marzec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 33/2007 do Nr 40/2007 (Kwiecień)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 41/2007 do Nr 49/2007 (Maj)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 50/2007 do Nr 61/2007 (Czerwiec)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 105/2007 do Nr 109/2007 (Listopad)
  · Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2008 roku
  · Rejestr Zmian - drugie półrocze 2008 roku
  · Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2009 roku
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 1/2009 do Nr 13/2009 (Styczeń)
  · Zarządzenia Burmistrza Miasta od Nr 14/2009 do Nr 21/2009 (Luty)
  · OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  · Rejestr zmian drugie półrocze 2009 roku
  · Rejestr zmian pierwsze półrocze 2010 roku
  · Rejestr zmian drugie półrocze 2010 roku
  · Rejestr zmian pierwsze półrocze 2011 roku
  · Rejestr zmian drugie półrocze 2011 roku
  · Rejestr zmian pierwsze półrocze 2012 roku
  · Rejestr zmian drugie półrocze 2012 roku
  · Rejestr zmian pierwsze półrocze 2013 roku
  · Rejestr zmian drugie półrocze 2013 roku
  · Rejestr zmian pierwsze półrocze 2014 roku
  · Rejestr zmian drugie półrocze 2014 roku
  · Informacja dla użytkowników wyrobów zawiewrających azbest
  · Rejestr zmian pierwsze półrocze 2015 roku
  · Rejestr Zmian - drugie półrocze 2015 roku
  · STRAŻ MIEJSKA
  · Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2016 roku
  · Wymiana kotłów w 2019 r.
  · Oświdczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·