Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Wnioski do pobrania

  Aby móc przeglądać oraz drukować wnioski  w formacie PDF należy posiadać zainstalowany darmowy program Adobe Acrobat Reader.


   I. INFORMACJA

  1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.


  II. REFERAT FINANSOWY

  1. PODATKI (pliki w formacie pdf )

  Obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2017 r.:

  - informacja w spr. podatku od nieruchomości -załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/93/2015 (IN-1) 
  - deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/93/2015 (DN-1) 
  - informacja w sprawie podatku rolnego - załącznik nr 3 do uchwały nr  XVI/93/2015 (IR-1),
  - deklaracja na podatek rolny - załącznik nr 4 do uchwały nr  XVI/93/2015 (DR-1),
  - informacja w sprawie podatku leśnego - załącznik nr 5 do uchwały nr  XVI/93/2015 (IL-1)
  - deklaracja na podatek leśny - załącznik nr 6  do uchwały nr  XVI/93/2015 (DL-1),

  Obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2016 r.:
  - informacja w spr. podatku od nieruchomości -załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/93/2015 (IN-1) 
  - deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/93/2015 (DN-1) 
  - informacja w sprawie podatku rolnego - załącznik nr 3 do uchwały nr  XVI/93/2015 (IR-1),
  - deklaracja na podatek rolny - załącznik nr 4 do uchwały nr  XVI/93/2015 (DR-1),
  - informacja w sprawie podatku leśnego - załącznik nr 5 do uchwały nr  XVI/93/2015 (IL-1)
  - deklaracja na podatek leśny - załącznik nr 6  do uchwały nr  XVI/93/2015 (DL-1),

  Obowiązujące wzory deklaracji i informacji podatkowych na 2015 r.:
  - informacja w spr. podatku od nieruchomości -załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/159/2012 (IN-1) 
  - deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/159/2012 (DN-1) 
  - informacja w sprawie podatku rolnego - załącznik nr 3 do uchwały nr  XXVI/159/2012 (IR-1),
  - deklaracja na podatek rolny - załącznik nr 4 do uchwały nr  XXVI/159/2012 (DR-1),
  - informacja w sprawie podatku leśnego - załącznik nr 5 do uchwały nr  XXVI/159/2012 (IL-1)
  - deklaracja na podatek leśny - załącznik nr 6  do uchwały nr  XXVI/159/2012 (DL-1),

  2.WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI Z KSIĘGI WIECZYSTEJ

  3. Formularz 18/RF - WNIOSEK DO  BURMISTRZA  GMINY   POLANICA - ZDRÓJ o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na rok 2017

  Formularz 18/RF - WNIOSEK DO  BURMISTRZA  GMINY   POLANICA - ZDRÓJ o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na rok 2016

  4.Informacje dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych- aktualne do stycznia 2018 r (pkt 8)
  Formularz 20/RF - Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto sprzedanych napojów alkoholowych - obowiązujące od 01.01.2017-archiwalny


  III. ARCHITEKTURA  MIEJSKA

  1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.


  IV. DOWODY  OSOBISTE 

  1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego. (edytowalny pdf - aktualny)

  1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego. (pdf stary)  V. URZĄD  STANU  CYWILNEGO.

  1. Wniosek o wydanie odpisu aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu. (pdf)


  VI. GOSPODARKA  MIESZKANIOWA  

  1. Wniosek o najem lokalu.

  2. Wniosek o zamiane lokali.

  3.Wniosek o dofinansowanie.


  VII. OCHRONA ŚRODOWISKA

  1. Formularz 01/SN - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów

  2. Formularz 02/SN - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  3. Formularz 03/SN - Karta informacyjna przedsięwzięcia


  VIII. OŚWIATA

  1. Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia.


  IX. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

  - WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ tj. formularz CEIDG-1 z załącznikami do pobrania tutaj >>>>
  - Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 z 02.04.2012 r. >>>> 
    

  Informacje dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych- aktualne do stycznia 2018 r (pkt 8)
  Informacje dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych - archiwalne


  X. Infrastruktura Techniczna

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót >>>>
  2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. >>>>

  Formularz wniosku w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej. nieaktualny od 15.07.2016 r


  XI. Stypendia sportowe

  WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO DLA ZAWODNIKA - załącznik do uchwały nr XXXVI/220/2013 >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-01-19 (11830 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·