Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 89/2018 do nr 98/2018
  październik

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 89/2018 z 1 października 2018 roku 
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2019 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 90/2018 z 1 października 2018 roku 
  w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 91/2018 z 12 października 2018 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 92/2018 z 17 października 2018 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 93/2018 z 15 października 2018 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie: "Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica - Zdrój na lata 2019 - 2022" >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 94/2018 z 25 października 2018 roku 
  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek gruntu wchodzących w skład gminnej nieruchomości gruntowej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 95/2018 z 25 października 2018 roku 
  w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu udziału (wielkość: 1/2) w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 96/2018 z 15 października 2018 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy o udzielenie zamówienia dodatkowego w ramach realizowanej inwestycji pn.: "4-Doliny - Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowanych w centrach miast" - część 1: "Przebudowa ciągu rowerowo pieszego przy ul. Krynicznej i Bystrzyckiej w Polanicy - Zdroju" - umowa nr 93/2018 z dnia 02.08.2018 r. >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 97/2018 z 31 października 2018 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 98/2018 z 31 października 2018 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-10-31 (89 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·