Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju 20.01.2019
  okręg wyborczy nr 7
  • Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju (20.01.2019 r.) >>>>

  • Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Polanicy–Zdroju (Szkoła Podstawowa Nr 2) >>>> 

  • OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju z dnia 8 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. >>>>

  • OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. >>>>

  • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Polanica-Zdrój >>>>

  • INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy–Zdroju o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. >>>>

  • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA POLANICA–ZDRÓJ z dnia 19 grudnia 2018 r.
   o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>

  • Terminy dyżurów urzędnika wyborczego Gminy Polanica-Zdrój >>>>

  • INFORMACJA z dnia 13 grudnia 2018 r. o terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju >>>>

  • INFORMACJA z dnia 13 grudnia 2018 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju >>>>

  • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju >>>>

  • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju >>>>

  • Obwieszczenie BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie informacji o okręgu wyborczym, granicach, numerze oraz liczbie wybieranych radnych w okręgu dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej >>>>

  • POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju>>>>

  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 13 listopada 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych >>>>

  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 13 listopada 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Polanicy-Zdroju >>>>

  • Wzory dokumentów są dostępne na stronie https://walbrzych.kbw.gov.pl/528

  • Zarządzenie nr 524 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>

  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-11-09 (864 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·