Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Składy komisji Rady Miejskiej 2018-2023
  Ogłoszenia o posiedzeniach Komisji stałych Rady Miejskiej >>>>


  Skład osobowy stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju:

  Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego w składzie:

  1) Dorota Groszek
  2) Marcin Fibich - Przewodniczący Komisji
  3) Tadeusz Biskupski
  4) Anna Kościelska - Z-ca Przewodniczącego Komisji
  5) Anna Walczuk
  6) Marlena Runiewicz-Wac
  7) Grażyna Kozioł
  8) Zbigniew Bilan
  9) Lilianna Babińska
  10) Jolanta Bachry
  11) Katarzyna Czaja-Doroszuk
  12) Anna Stępek - skreślona w związku z wygaszeniem mandatu Zarządzeniem Nr 177 Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 16 maja 2019 r. >>>>
  13) Dariusz Domagała - powołany do składu osobowego Uchwałą Nr II/15/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. >>>>

  Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie:

  1) Marlena Runiewicz-Wac
  2) Maciej Cieciuch
  3) Anna Walczuk - Przewodnicząca Komisji
  4) Katarzyna Czaja-Doroszuk - Z-ca Przewodniczącej Komisji
  5) Grażyna Kozioł
  6) Dorota Groszek
  7) Marcin Fibich
  8) Anna Kościelska
  9) Tadeusz Biskupski
  10) Zbigniew Bilan
  11) Lilianna Babińska
  12) Jolanta Bachry
  13) Anna Stępek - skreślona w związku z wygaszeniem mandatu Zarządzeniem Nr 177 Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 16 maja 2019 r. >>>>
  14) Kazimierz Bumaj - powołany do składu osobowego Uchwałą Nr I/13/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. >>>>
  15) Dariusz Domagała - powołany do składu osobowego Uchwałą Nr II/15/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. >>>>

  Komisja Uzdrowiskowa i Spraw Społecznych w składzie:

  1) Anna Walczuk
  2) Jolanta Bachry
  3) Grażyna Kozioł - Przewodnicząca Komisji
  4) Anna Stępek - skreślona w związku z wygaszeniem mandatu Zarządzeniem Nr 177 Wojewody Dolnoślaskiego z dnia 16 maja 2019 r. >>>>
  5) Tadeusz Biskupski - Z-ca Przewodniczącej Komisji
  6) Maciej Cieciuch
  7) Anna Kościelska - odwołana ze składu osobowego Uchwałą Nr II/15/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. >>>>
  8) Katarzyna Czaja-Doroszuk
  9) Kazimierz Bumaj - powołany do składu osobowego Uchwałą Nr I/13/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. >>>>

  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:

  1) Marcin Fibich - Z-ca Przewodniczącego Komisji
  2) Zbigniew Bilan - Przewodniczący Komisji
  3) Liliana Babińska
  4) Kazimierz Bumaj - powołany do składu osobowego Uchwałą Nr I/12/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. >>>>

  Komisja Rewizyjna w składzie:

  1) Maciej Cieciuch - Przewodniczący Komisji
  2) Anna Kościelska
  3) Dorota Groszek - Z-ca Przewodniczącego Komisji
  4) Dariusz Domagała - powołany do składu osobowego Uchwałą Nr II/14/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. >>>>

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-11-28 (335 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·