Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

  • Strona Główna
  • Poleć Ten Biuletyn
  • Powiadom Redaktora
  • Statystyki BIP
  • www.bip.gov.pl
  • www.polanica.pl

  • ORGANY

    Dane adresowe
    Rada Miejska
    Wykazy głosowań
    Przewodniczący Rady
    Komisje Rady Miejskiej 
    Burmistrz Miasta
    Organizacja Urzędu
    Jednostki organizacyjne
    Oświadczenia majątkowe
    Sprawozdania-Burmistrz
    Spr.Burmistrza dot.NGO
    Sprawozdania-Rada M.
    Spr. z konsultacji społ.
    Przyjm. Interesantów
    Interpelacje i odpowiedzi


    PRAWO LOKALNE

    GMINNE NIERUCHOMOŚCI

    Dokumenty i wnioski
    Wykazy nieruchomości
    Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
     - 2019
     - 2018
     - 2017
     - 2016
     - 2015
     - 2014
     - 2013
     - 2012
     - 2003-2011


    GKRPA / GZI
  • Alkoholizm, narkomania
  • Przemoc domowa

  • GOSPODARKA
  • Majątek Gminy
  • Budżet
  • Informator budżetowy
  • Stowarzy. członkowskie
  • Związki członkowskie
  • Spółki Prawa Handlow.
  • Oferty inwestycyjne
  • Wyniki postępowań
  • Archiwum przetargów
  • Archiwum ogłoszeń
  • Archiwum informacji

  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Plan zamówień publicznych

    Ogłoszenia:
    do 30000 EURO 
     - rok 2019
     - rok 2018
     - rok 2017

    powyżej 30000 EURO 
     - rok 2019
     - rok 2018
     - rok 2017


    Ankieta
    Zapraszany do wypełnienia ankiety

    Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

    WYBORY

    E-URZĄD
    Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


    NSP - GUS

    WYSZUKIWARKA    Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


    Oświdczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

    BURMISTRZ MIASTA - Mateusz Jellin >>>>


    Zastępca Burmistrza Miasta - Agata Winnicka >>>> - w związku z objęciem funkcji

    Poprzedni Zastępca Burmistrza - Dariusz Kupiec >>>> - w związku ze zmianą funkcji


     RADNI


    1. Przewodniczący Rady Miejskiej - Marlena Runiewicz - Wac >>>>

    2. Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Tadeusz Biskupski >>>>

    3. Radna - Liliana Babińska >>>>

    4. Radna - Jolanta Bachry >>>>

    5. Radny - Zbigniew Bilan >>>>

    6. Radny - Maciej Cieciuch >>>>

    7. Radna - Katarzyna Czaja - Doroszuk >>>>
    8. Radny - Marcin Fibich >>>>

    9. Radna - Dorota Groszek >>>>

    10. Radna - Anna Kościelska >>>> 

    11. Radna - Grażyna Kozioł >>>>
    12. Radna - Anna Stępek >>>>

    13. Radna - Anna Walczuk >>>>

    14. Radny - Kazimierz Bumaj >>>>

    15. Radny - Dariusz Domagała >>>>

     

    Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

    Opublikowane: 2018-12-12 (632 odsłon)

    [ Wróć ]
    Content ©
     · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·