Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 107/2018 do nr 115/2018
  grudzień

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 107/2018 z 4 grudnia 2018 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "remont nawierzchni chodnika przy ul. Warszawskiej (droga wojewódzka nr 388) w Polanicy - Zdroju"  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 108/2018 z 7 grudnia 2018 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1/2018 Burmistrza Miasta Polanica - Zdrój z dnia 3 stycznia 2018 roku oraz zmiany zarządzenia nr 79/2017 Burmistrza Miasta Polanica - Zdrój z dnia 18 września 2017 roku w sprawie - powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 Ustawy prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2018 poz. 1986) na zadanie: "Budowa budynku socjalno - biurowego DOM SPORTOWCA" >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 109/2018 z 10 grudnia 2018 roku 
  w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 110/2018 z 17 grudnia 2018 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Przebudowa ulicy Rubinowej w Polanicy - Zdroju"  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 111/2018 z 21 grudnia 2018 roku
  w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 112/2018 z 27 grudnia 2018 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Wykonanie remontu uszkodzonego oświetlenia ulicznego na terenie Małego Rynku w Polanicy - Zdroju" >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 113/2018 z 27 grudnia 2018 roku 
  w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Wykonanie remontu uszkodzonej fontanny na terenie Małego Rynku w Polanicy - Zdroju" >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 114/2018 z 27 grudnia 2018 roku
  w sprawie: nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Polanicy - Zdroju" >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 115/2018 z 28 grudnia 2018 roku 
  w sprawie: nadania Regulaminu pracy Urzędowi Miejskiemu w Polanicy - Zdroju >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2018-12-19 (99 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·