Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 1/2019 do nr 13/2019
  styczeń

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 1/2019 z 14 stycznia 2019 roku 
  w sprawie: uruchomienia gminnego programu zdrowotnego do realizacji w 2019 roku  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 2/2019 z 15 stycznia 2019 roku
  w sprawie: powołania informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r. i na dzień 10 lutego 2019 r. >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 3/2019 z 16 stycznia 2019 roku 
  w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 4/2019 z 14 stycznia 2019 roku 
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 88/2011 Burmistrza Miasta Polanica - Zdrój z dnia 26.08.2011 r. i zmiany zarządzenia nr 12/2018 Burmistrza Miasta Polanica - Zdrój z dnia 16.01.2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 5/2019 z 16 stycznia 2019 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 6/2019 z 17 stycznia 2019 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 7/2019 z 18 stycznia 2019 roku 
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 8/2019 z 24 stycznia 2019 roku 
  w sprawie: ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom trzecim w roku 2019 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 9/2019 z 28 stycznia 2019 roku
  w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu udziału (1/2) w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 10/2019 z 29 stycznia 2019 roku 
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę/najem oraz ustalenia wysokości rocznego czynszu z tytułu dzierżawy/najmu >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 11/2019 z 28 stycznia 2019 roku 
  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 12/2019 z 30 stycznia 2019 roku 
  w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzedu Miejskiego w Polanicy - Zdroju >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 13/2019 z 31 stycznia 2019 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmianw budżecie gminy na rok 2019 >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2019-01-18 (206 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·