Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 14/2019 do nr 25/2019
  luty

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 14/2019 z 08 lutego 2019 roku 
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia  >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 15/2019 z 11 lutego 2019 roku
  w sprawie: określenia założeń oraz powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie gminy >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 16/2019 z 13 lutego 2019 roku 
  w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu udziału (1/2) w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 17/2019 z 13 lutego 2019 roku
  w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 15/2019 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie: określenia założeń oraz powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie gminy >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 18/2019 z 13 lutego 2019 roku 
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 19/2019 z 18 lutego 2019 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ustawy prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) na zadanie: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników masy bitumicznej na terenie Gminy Polanica - Zdrój >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 20/2019 z 18 lutego 2019 roku 
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ustawy prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Polanicy - Zdroju >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 21/2019 z 20 lutego 2019 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 22/2019 z 21 lutego 2019 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ustawy prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) na zadanie: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica - Zdrój w okresie kwiecień 2019 - marzec 2021 r. >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 23/2019 z 22 lutego 2019 roku 
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarzadowe w 2019 roku >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 24/2019 z 26 lutego 2019 roku
  w sprawie: przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do sprzedaży >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 25/2019 z 27 lutego 2019 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2019-02-11 (251 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·