Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr I/1-13/2019
  styczeń
  I


  UCHWAŁA Nr I/1/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
  w sprawie przyznania Panu Jerzemu Terleckiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Polanica-Zdrój” >>>>     


  UCHWAŁA Nr I/2/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Polanica-Zdrój Panu Jarosławowi Michalczukowi >>>>


  UCHWAŁA Nr I/3/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019 >>>>


  UCHWAŁA Nr I/4/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
  w sprawie zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego” >>>>         


  UCHWAŁA Nr I/5/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (najmu) tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony (3 lata) w drodze bezprzetargowej >>>>


  UCHWAŁA Nr I/6/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
  w sprawie zmiany określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych >>>>

  Rozstrzygnięcie nadzorcze >>>>


  UCHWAŁA Nr I/7/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Polanica-Zdrój na lata 2019-2023 >>>>        


  UCHWAŁA Nr I/8/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 >>>>    


  UCHWAŁA Nr I/9/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 >>>>


  UCHWAŁA Nr I/10/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
  w sprawie uchwalenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na rok 2019 >>>>    


  UCHWAŁA Nr I/11/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
  w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju na rok 2019 >>>>


  UCHWAŁA Nr I/12/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIII/84/2018  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju  z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego >>>>    


  UCHWAŁA Nr I/13/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIII/85/2018  Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju  z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia ich składów oraz wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2019-02-20 (137 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·