Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 26/2019 do nr 37/2019
  marzec

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 26/2019 z 05 marca 2019 roku
  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości gruntowych do sprzedaży >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 27/2019 z 05 marca 2019 roku
  w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Gminnego Zespołu Interdysplinarnego w Polanicy - Zdroju >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 28/2019 z 28 lutego 2019 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy nr rok 2019 >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 29/2019 z 06 marca 2019 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 30/2019 z 06 marca 2019 roku
  w sprawie: awansowania pracownika na zastępcę kierownika referatu >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 31/2019 z 11 marca 2019 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ustawy prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) na zadanie: Konserwacja i utrzymanie Parku Zdrojowego i Parku Leśnego w Polanicy - Zdroju w okresie od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r. >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 32/2019 z 11 marca 2019 roku
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20/2019 Burmistrza Miasta Polanica - Zdrój z dnia 18 lutego 2019 roku - powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ustawy prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Polanicy - Zdroju >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 33/2019 z 18 marca 2019 roku
  w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 34/2019 z 18 marca 2019 roku
  w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ustawy prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) na zadanie: Przebudowa ul. T. Gajcego w Polanicy - Zdroju >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 35/2019 z 20 marca 2019 roku
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę/najem >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 36/2019 z 20 marca 2019 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 37/2019 z 29 marca 2019 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy nr rok 2019 >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2019-04-15 (65 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·