Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO
  Ostatnia aktualizacja - kwiecień 2019 r.
  1. Burmistrz Miasta - mgr Mateusz Jellin - pok. 17, tel. 748680600

  2. Z-ca Burmistrza - mgr Agata Winnicka - pok. 15, tel. 748680600 

  3. Sekretarz Gminy - mgr Jolanta Surmińska-Rudnicka - pok. 20, tel. 748680620

  4. Skarbnik Gminy mgr Wioletta Książkiewicz - pok. 19, tel. 748680629

  URZĄD STANU CYWILNEGO:

  1. Kierownik mgr Adam Potocki - pok. 5, tel. 748680605

  2. Z-ca Kierownika - mgr inż. Anna Hadała - pok. 10, tel. 748680610

  3. Stanowisko d/s Obywatelskich - mgr Patrycja Szczurek - pok. 10, tel. 748680634

  REFERAT POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA:

  1. Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna mgr inż. Sylwia Woźniak - pok. 14a, tel. 748680625

  2. Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych - mgr Barbara Śpiewak - pok. 14a, tel. 748680649

  3. Inwestycje Ekologiczne - mgr Przemysław Leś - pok. 25, tel. 748680630

  REFERAT ORGANIZACYJNO - KADROWY:

  1. Zastępca kierownika/Obsługa Rady Miejskiej mgr Adriana Kidacka-Czyrnek - pok. 1, tel. 748680601

  2. Sekretariat - Ewa Szwed - pok. 16, tel. 748680600

  3. Stanowisko d/s Ogólno-Administrzacyjnych i Rolnictwa - Julitta Łukomska - pok. 21, tel. 748680621

  4. Działalność Gospodarcza i Elektroniczny Obieg Dokumentów - Agnieszka Wybraniec - pok. 21, tel. 748680614 (zastępstwo Anna Bulanda)

  5. Starszy Informatyk - mgr inż. Robert Szeniszewski - pok. 30, tel. 748680618

  REFERAT TECHNICZNY ROZWOJU I MIENIA KOMUNALNEGO:

  1. Kierownik mgr inż. Dariusz Kupiec - pok. 14b, tel. 748680624

  2. Infrastruktura Techniczna - Tadeusz Putek - pok. 11-12, tel. 748680611

  3. Infrastruktura i Mienie Komunalne - Stanisław Duda - pok. 11-12, tel. 748680612

  4. Architektura Miejska i Zamówienia Publiczne - mgr inż. Przemysław Gałka - pok. 27-28, tel. 748680626

  5. Gospodarka Nieruchomościami - mgr Jakub Wojtaczka - pok. 27-30, tel. 748680636

  6. Gospodarka Mieszkaniowa - Sabina Gazda - pok. 25, tel. 748680635

  REFERAT FINANSOWY:

  1. Zastępca Skarbnika Gminy - mgr Maria Adamczyk - pok. 6, tel. 748680642

  2. Księgowość Budżetowa - mgr Monika Jakubowska - pok. 6, tel. 748680604

  3. Wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - mgr inż. Barbara Serwinowska - pok. 7, tel. 748680631 (zastępstwo Barbara Szynkiewicz)

  4. Księgowości i Windykacji Należności - Dominika Pietronik - pok. 7, tel. 748680640

  5. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych - mgr Sylwia Kurek -pok 9, tel 748680603

  6. Księgowości Podatkowej - Jadwiga Czarnecka - pok. 9, tel. 748680609

  7. Płac i Ubezpieczeń Społecznych - mgr Renata Nowak - pok. 22, tel. 748680606 (zastępstwo Anna Kaniak)

  8. Kontrola Podatków i Opłat Lokalnych - mgr Agnieszka Krupa - pok. 22, tel. 748680623

  9. Kontrola Podatków i Opłat Lokalnych - Lucyna Michna - pok. 22, tel. 748680622

  8. Windykacja Należności - Elżbieta Majewska - pok. 29, tel. 748680607

  9. Kasjer - Paulina Hładko - pok. 8, tel. 748680608

  Kasa czynna:

  Poniedziałek - 08:00-10:30 oraz 11:30-14:00

  Wtorek - 08:00-10:30 oraz 11:30-14:00

  Środa - 08:00-10:30 oraz 11:30-16:00

  Czwartek - 08:00-10:30 oraz 11:30-14:00

  Piątek - 08:00-10:30 oraz 11:30-13:00

  STRAŻ MIEJSKA:

  1. P.O. Komendanta - Andrzej Kuś - tel. 748680652

  2. Strażnik - Henryk Jaśków - tel. 748680652

  3. Strażnik - Krzysztof Kowalczyk - tel. 748680652

  4. Strażnik - Arkadiusz Rais - tel. 748680652

  RADCA PRAWNY:

  Radca Prawny - mgr Arkadiusz Szymkiewicz - pok. 13, tel. 748680613

  (poniedziałek, środa, piątek - od godz. 10.00 do godz. 14.00)

   

   

   


  Archiwalna Organizacja Urzędu (do kwietnia 2019 r.) >>>>
  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2019-05-15 (323 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·