Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 38/2019 do nr 51/2019
  kwiecień

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 38/2019 z 01 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 39/2019 z 02 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 40/2019 z 02 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Polanica - Zdrój >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 41/2019 z 09 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych zbywane osobom trzecim w roku 2019 >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 42/2019 z 10 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: przeznaczenia gminnych domków handlowych do oddania w najem na czas oznaczony, w okresie 01.04.2019-31.03.2020 r. >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 43/2019 z 12 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę/najem oraz ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy/najmu >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 44/2019 z 12 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 45/2019 z 16 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 46/2019 z 16 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do sprzedaży >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 47/2019 z 17 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 48/2019 z 19 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: przeznaczenia gminnych nieruchomości gruntowych do oddania w dzierżawę/najem oraz ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy/najmu >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 49/2019 z 19 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 50/2019 z 30 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 51/2019 z 30 kwietnia 2019 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019 >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2019-05-17 (48 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·