Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 52/2019 do nr 56/2019
  maj

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 52/2019 z 09 maja 2019 roku
  w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale stanowiące przedmiot najmu socjalnego należące do mieszkaniowego zasobu gminy >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 53/2019 z 13 maja 2019 roku
  w sprawie: ustalenia warunków sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 54/2019 z 17 maja 2019 roku
  w sprawie: przeznaczenia gminnej nieruchomości gruntowej do oddania w dzierżawę/najem oraz ustalenia wysokości miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy/najmu >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 55/2019 z 17 maja 2019 roku
  w sprawie: ogłoszenia wykazu gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę/najem >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 56/2019 z 22 maja 2019 roku
  w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu udziału (3/10) w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 57/2019 z 30 maja 2019 roku
  w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowaego samorządowej insytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy - Zdroju >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 58/2019 z 30 maja 2019 roku
  w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowaego samorządowej insytucji kultury - Teatru Zdrojoweg - Centrum Kultury i Promocji w Polanicy - Zdroju >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 59/2019 z 31 maja 2019 roku
  w sprawie: zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej Gminy Polanica - Zdrój >>>>


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 60/2019 z 31 maja 2019 roku
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019 >>>>

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2019-05-30 (36 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·