Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały nr V/31-35/2019
  maj
  V


  UCHWAŁA Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 16 maja 2019 r.
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój >>>> 


  UCHWAŁA Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 16 maja 2019 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019. >>>> 


  UCHWAŁA Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 16 maja 2019 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (najmu) tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 1 roku. >>>> 


  UCHWAŁA Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 16 maja 2019 r.
  w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica-Zdrój. >>>>   

  Elementy załącznika nr 1 do powyższej uchwały:
  - studium uwarunkowań cz. I >>>>
  - studium kierunki cz. II >>>> 
  - studium synteza cz. III >>>>

  Załączniki graficzne do studium:
  - załącznik nr 2 do powyższej uchwały - studium >>>>
  - uwarunkowania infrastruktury technicznej >>>>
  - uwarunkowania przyrodnicze >>>>
  - uwarunkowania - schemat komunikacji >>>>
  - uwarunkowania - środowisko kulturowe >>>>
  - uwarunkowania - stan istniejący >>>>
  - uwarunkowania - struktura własności >>>>
  - uwarunkowania uzdrowiskowe >>>>    


  UCHWAŁA Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 16 maja 2019 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław, przy ul. Stefana Czarnieckiego. >>>> 


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2019-06-10 (50 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·