Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zakres zadań - Z-ca Burmistrza


  Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza Miasta lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
  Zadania Burmistrza jako organu wykonawczego gminy Zastępca realizuje na mocy odrębnego pełnomocnictwa Burmistrza.

   

  Do zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

  1. Bezpośredni nadzór nad praca i realizacją zadań służb technicznych Urzędu w ramach samodzielnych stanowisk pracy do spraw:

  - Infrastruktury Technicznej

  - Architektury Miejskiej i Zamówień Publicznych

  - Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

  - Stanowisko ds. Unijnych

  - Informatyk

  - Biuro Promocji I Informacji Turystycznej

  2. Sprawowanie z upoważnienia  Burmistrza-nadzoru nad prawidłowością
  funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych realizujących zadania o profilu technicznym oraz bieżące informowanie o negatywnych zjawiskach w tych zakładach w sferze działalności merytorycznej jak i gospodarce finansowej.

  3. Systematyczne prowadzenie wewnętrznej kontroli (funkcjonalnej) związanej z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych- w zakresie określonym w Regulaminie kontroli.

  4. Nadzorowanie  trybu: uruchomienia, realizacji i odbioru zadań remontowo-inwestycyjnych.

  5. Prowadzenie doraźnych tematów problemowych zleconych przez Burmistrza.

  6. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-06-18 (2472 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·