Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Działalność gospodarcza


  1. Rejestracja działalności gospodarczej, 
  • zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej,
  • wydawanie duplikatów i aktualizacja zaświadczeń o wpisie do
   ew. działalności gospodarczej,
  • zaświadczenia potwierdzające zgłoszoną przez przedsiębiorców 
   działalność gospodarczą.
   (ustawa z dn. 19.11.1999r. Prawo działalności gospodarczej – Dz.U. Nr 101,poz.1178 z późn zm.)
    
  1. wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie 
   w obiekcie nie będącym obiektem hotelarskim.
   (ustawa z dn. 29.08.1997r. o usługach turystycznych – Dz.U. Nr 133,poz.884 z późn.zm.)
    
  2. licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką 
   na obszar gminy,
  • zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób
   w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy,
  • zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów 
   osób w krajowym transporcie drogowym na terenie gminy
   (ustawa z dn. 06.09.2001r. O transporcie drogowym – Dz.U. Nr 125,poz.1371)
    
  1. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia 
   w miejscu sprzedaży,
  • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia 
   poza miejscem sprzedaży,
  • zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, 
  • zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych 
   zapasów napojów alkoholowych, 
  • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla 
   przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji
   przyjęć. 
   (ustawa z dn. 26.10.1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi– Dz.U. z 2002r. Nr 147,poz.1231)

  Ponadto, zapewnienie zainteresowanym:

  • Urzędowych formularzy wniosków wymaganych przy wpisie osób fizycznych i spółek jawnych w sądzie rejonowym do krajowego rejestru sądowego, informacji o właściwości miejscowej tych sądów, wysokości i sposobie uiszczania opłat,
  • Wglądu do polskiej klasyfikacji działalności (pkd),
  • Informacji na temat możliwości uzyskania pożyczek na 
   Prowadzenie działalności gospodarczej lub tworzenie nowych 
   Miejsc pracy,
  • informacji dotyczącej profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych. 

  DRUKI DO POBRANIA:

  1. WNIOSEK
   - o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
   - o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 
    
  2. ZAWIADOMIENIE
   o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
    
  3. Należna opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
    
  4. PROTOKÓŁ
   kontrolny dotyczący przestrzegania warunków określonych zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych. 
    
  5. OŚWIADCZENIE
   o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
    
  6. Wyliczenie za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-09-16 (209 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·