Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Umorzenia zaległości podatkowych
  Wykaz podatników będących przedsiębiorcami oraz podatników podatku rolnego i leśnego , którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony , w okresie od 18.11.2002 - 31.10.2003 (art. 16 a ustawy z dn. 26.11.1998r o finansach publicznych - tekst jednolity: Dz. U. z 2003r , poz. 148 ze zmianami)


   


   Lp / Imię i Nazwisko lub Nazwa / Firma / Kwota Umorzonych Zaległości Podatkowych / Przyczyna Umorzenia


  1. / Lesław Liana / 1.279,20 / Ważny interes strony - trudna sytuacja finansowa.


  2. / Miejskie Centrum Kultury / 1.772,10 / Ważny interes strony i interes publiczny / trudna syt. Finansowa , imprezy na rzecz gminy.


  3. / Jan Soroka / 5.884,65 / Ze względu na interes publiczny / darowizna na rzecz Szkoły Edukator.


  BURMISTRZ  MIASTA
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-11-26 (1652 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·