Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprawozdania-Rada Miejska
  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za lata 2014-2018 >>>> 


  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za 2017 rok >>>> 


  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za 2016 rok >>>> 


  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za 2015 rok >>>> 


  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za 2013 rok >>>> 


  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za 2012 rok >>>> 


  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za 2011 rok >>>> 

  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za lata 2006-2010 >>>> 

  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za 2009 rok >>>> 

  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za 2008 rok >>>> 

  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za 2007 rok >>>> 

  Informacja o działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za lata 2002-2006 >>>> 

  Informacja o działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za 2005 rok >>>> 


  Informacja o działalności Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju za 2004 rok >>>>   Informacja o działalności Rady Miejskiej w okresie
  od 18.XI.2002 do 18.XI.2003


  Realizując ustawowy obowiązek kontaktowania się z wyborcami wypracowaliśmy zasadę odbywania cotygodniowych wtorkowych dyżurów radych z Burmistrzem, Przewodniczący rady pełni dyżur oddzielenie we wtorek od. godz. 14-16.
  Przyjęliśmy zasadę organizowania dwa razy w roku (wiosna-jesień)  spotkań radnych
  z wyborcami w okręgach .   Dwa cykle takich spotkań odbyły sie już w tym roku.
  W minionych 12 miesiącach odbyliśmy 12 Sesji  w tym 2 sesje dwudniowe zakończone podjęciem 83 uchwał. 
  Jest wśród nas 8 radnych , którzy uczestniczyli we wszystkich sesjach. 
  Uchwaliliśmy nowy Statut Gminy dostosowując w nim między innymi nazewnictwo stałych Komisji do potrzeb Unii Europejskiej  oraz powołaliśmy nową Komisję Bezpieczeństwa Publicznego. W ramach różnorodnej tematyki omawianej na sesjach, szczególnie należy zwrócić uwagę na tematy:
  - stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami w powiecie kłodzkim - grudzień 2002,  
  - popowodziowa odbudowa i  modernizacja oczyszczalni ścieków w Polanicy Zdroju - styczeń 2003
  -zakup przez gminę od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku budynku dla powodziań - marzec 2003 
  - informacji Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy  o sytuacji bezrobocia w Polanicy Zdroju i podejmowanych formach przeciwdziałania bezrobociu - kwiecień 2003
  - Unia Europejska  przyszłością lokalnych społeczności - referował  Prof. Józef Pinior oraz raport SANEPID o stanie sanitarno-epidemiologicznym w Polanicy Zdroju - maj  2003 . Zostaliśmy uznani za jedyną gminę w powiecie posiadającą czystość 
  wody gleby i powietrza w normie.
  - reaktywowania Biura Promocji Miasta i kierunków promocji miasta  - czerwiec 2003
  - restrukturyzacji służby zdrowia w powiecie kłodzkim  w tym informacja nt. szpitala w  budowie w Polanicy Zdroju - sierpień 2003
  - przygotowań MZK i OPS  do sezonu zimowego  - październik 2003. Wielokrotnie oceniano jednostki i zakłady budżetowe , uchwalano plany zagospodarowania przestrzennego czy też analizowano bieżącą działalność Burmistrza. 

  Jedynym tematem z Planu Pracy Rady Miejskiej, który nie został zrealizowany z przyczyn obiektywnych  to:  "Szpital Chirurgii Plastycznej jako inwestycja znacząca dla infrastruktury społecznej i technicznej miasta". 
  Poszczególne Komisje przekazały Burmistrzowi Miasta następujące  ilości wniosków i opinii :
  1. Komisja Budżetu i Integracji Europejskiej - 29 wniosków i 7 opinii .
  2. Komisja Edukacji, Kultury i Turystyki - 29 wniosków i  7 opinii .
  3. Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania przestrzennego - 54 wnioski  i  52 opinie.
  4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego  33 wnioski i 22 opinie .
  5. Komisja Uzdrowiskowa ,Ekologii i Opieki Społecznej   18 wniosków  i 5 opinii . Komisja Rewizyjna przeprowadziła  7 kontroli problemowych . Zorganizowano  jedno szkolenie dla wszystkich radnych  w Karłowie natomiast 3 radnych brało udział w szkoleniach tematycznych.

      Warto podkreślić dużą aktywność części radnych dotyczącą pozyskiwania sponsorów różnych przedsięwzięć oraz inspirowania działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa publicznego  np. umowa o współpracy Policji ze Strażą Miejską czy korzystanie z tańszych zabiegów leczniczych.
  Również należy podkreślić przeprowadzenie spontanicznej akcji charytatywnej na rzecz Artura Szostaka gdzie radni zebrali kwotę 1.350 zł na leki ratujące życie.
  Mam nadzieję ,że ta aktywność i chęć działania dla naszej "Małej Ojczyzny" będzie kontynuowana i jeszcze bardziej rozwijana.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Puchniak
   


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-11-27 (9109 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·