Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
  (art.art. 1 – 25, 59 i 88 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)


  Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego:


  Wymagane dokumenty:


  1. dla osób o stanie cywilnym kawaler i panna – odpisy skrócone aktów urodzenia oraz dowody osobiste.

  2. Dla osób o stanie cywilnym rozwiedziony/na – odpisy skrócone aktów urodzenia oraz odpisy skrócone aktów małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis aktu małżeństwa wraz z prawomocnym wyrokiem sądu o jego rozwiązaniu i dowody osobiste.

  3. Dla osób o stanie cywilnym wdowiec/wdowa – odpisy skrócone aktów urodzenia oraz odpisy skrócone aktów zgonu małżonka i dowody osobiste.

  Termin załatwienia: 1 miesiąc

  Opłaty:
  1. Za sporządzenie aktu małżeństwa 75 zł.
  2. Za wniosek 5 zł.
  3. Z
  a każdy załącznik 0,50 zł

  Uwagi:
  Nupturienci tj. mężczyzna i kobieta muszą mieć ukończone 18 lat. Jednakże z ważnych powodów Sąd Opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małzeństwa kobiecie, która ukoczyła lat 16, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej
  rodziny. Dla mężczyzny dolna granica wieku wynosi 18 lat.  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-07 (468 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·