Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

  • Strona Główna
  • Poleć Ten Biuletyn
  • Powiadom Redaktora
  • Statystyki BIP
  • www.bip.gov.pl
  • www.polanica.pl

  • ORGANY

    Dane adresowe
    Rada Miejska
    Wykazy głosowań
    Przewodniczący Rady
    Komisje Rady Miejskiej 
    Burmistrz Miasta
    Organizacja Urzędu
    Jednostki organizacyjne
    Oświadczenia majątkowe
    Sprawozdania-Burmistrz
    Spr.Burmistrza dot.NGO
    Sprawozdania-Rada M.
    Spr. z konsultacji społ.
    Przyjm. Interesantów
    Interpelacje i odpowiedzi


    PRAWO LOKALNE

    GMINNE NIERUCHOMOŚCI

    Dokumenty i wnioski
    Wykazy nieruchomości
    Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
     - 2019
     - 2018
     - 2017
     - 2016
     - 2015
     - 2014
     - 2013
     - 2012
     - 2003-2011


    GKRPA / GZI
  • Alkoholizm, narkomania
  • Przemoc domowa

  • GOSPODARKA
  • Majątek Gminy
  • Budżet
  • Informator budżetowy
  • Stowarzy. członkowskie
  • Związki członkowskie
  • Spółki Prawa Handlow.
  • Oferty inwestycyjne
  • Wyniki postępowań
  • Archiwum przetargów
  • Archiwum ogłoszeń
  • Archiwum informacji

  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Plan zamówień publicznych

    Ogłoszenia:
    do 30000 EURO 
     - rok 2019
     - rok 2018
     - rok 2017

    powyżej 30000 EURO 
     - rok 2019
     - rok 2018
     - rok 2017


    Ankieta
    Zapraszany do wypełnienia ankiety

    Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

    WYBORY

    E-URZĄD
    Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


    NSP - GUS

    WYSZUKIWARKA    Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


    Sporządzenie aktu urodzenia dziecka    SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA DZIECKA (art. 38 p. a. s. c.)


    Urodzenie się dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca urodzenia.

    Wymagane dokumenty:

    1.
    Z
    aświadczenie wystawione przez lekarza lub zakład służby zdrowia (dla dzieci urodzonych w zakładach służby zdrowia zaświadczenia przesyłane są bezpośrednio do USC miejsca urodzenia).

    2. O
    dpis aktu małżeństwa, a w przypadku matek niezamężnych odpis aktu urodzenia matki.

    3. D
    owody osobiste rodziców dziecka.

    Opłaty: nie pobiera się

    Uwagi: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania rodziców może sporządzi protokół zgłoszenia urodzenia dziecka i przesłać do właściwego USC opłata wynosi 10 zł.

    W sytuacji, kiedy zgłoszenia urodzenia dokonuje inna osoba niż rodzice dziecka powinna przedłożyć Kierownikowi USC pisemne upoważnienie rodziców do dokonania czynności, w którym rodzice wymieniają imiona jakie maja być nadane dziecku, oraz dowody osobiste rodziców swój dowód osobisty.    Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

    Opublikowane: 2004-01-07 (428 odsłon)

    [ Wróć ]
    Content ©
     · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·