Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Oświadczenie o uznaniu dziecka

  Oświadczenie o uznaniu dziecka.  

     PODSTAWA PRAWNA

  Art. 72-83 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)  Jeżeli dziecko ma być uznane przez ojca, konieczna jest obecność obojga rodziców. Nie może być uznane dziecko matki rozwiedzionej lub wdowy, jeśli nie minęło 300 dni od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub od daty zgonu męża matki. W takim przypadku należy wystąpić do sądu z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa męża matki.


  WYMAGANE DOKUMENTY

  - dowody osobiste rodziców

  - odpis skrócony aktu urodzenia ojca

  - odpis zupełny aktu dziecka, jeśli urodziło się poza Polanicą Zdrój

  - postanowienie Sądu ustanawiające przedstawiciela ustawowego dziecka gdy matka nie może wyrazić zgody na uznanie (jest niepełnoletnia, nie żyje, nie przysługuje jej władza rodzicielska)

  - podanie  OPŁATY SKARBOWE

  Podanie - 5 zł  TERMIN ZAŁATWIENIA

  Niezwłocznie.

    

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje.  Urząd Stanu Cywilnego

  pok. nr 5 na parterze

  tel. (074) 868 06 05  Godziny pracy USC

  poniedziałek od 8.00 do 16.00

  wtorek od 8.00 do 16.00

  środa od 7.00 do 15.00

  czwartek od 7.00 do 15.00

  piatek od 7.00 do 15.00
   


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-09 (419 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·