Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Testament - sporządzenie testamentu allograficznego  Testament - sporządzenie testamentu allograficznego. 

    

   PODSTAWA PRAWNA

  Art. 951 § 1 i 2 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

  (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)   Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności

  dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w ten sposób.

  Świadkiem nie może być osoba:

  - nie mająca zdolności prawnej

  - niewidoma, niema, głucha

  - nie mogąca czytać i pisać

  - nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie

  - skazana za fałszywe zeznania

  - dla której w tym testamencie zostanie przewidziana

  jakaś korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.


  WYMAGANE DOKUMENTY

  - podanie

  - dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzaniu testamentu  OPŁATY SKARBOWE

  Podanie - 5 zł

  Sporządzenie testamentu - 15 zł  TERMIN ZAŁATWIENIA

  Niezwłocznie.   Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje  Urząd Stanu Cywilnego

  pok. nr 5 na parterze

  tel. (074) 868 06 05  Godziny pracy USC

  poniedziałek od 8.00 do 16.00

  wtorek od 8.00 do 16.00

  środa od 7.00 do 15.00

  czwartek od 7.00 do 15.00

  piatek od 7.00 do 15.00


   


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-09 (423 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·