Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Urząd Stanu Cywilnego
  57-320 POLANICA-ZDRÓJ, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3


  URZĄD STANU CYWILNEGO:
          Kierownik USC mgr Adam Potocki                 - pok. nr 5, tel. (74) 868 06 05
   


  W dniach od 16 do 28 lipca urlop - kontakt do USC nr tel. wskazane niżej.

  Rejestracja URODZEŃ: 
        Z-ca Kierownika USC mgr inż. Anna Hadała   - pok. nr 10, tel. (74) 868 06 10 
   
  Wydawanie odpisów aktów URODZEŃ: 
          Insp.
   Jadwiga Wągrowska                               - pok. nr 10, tel. (74) 868 06 34 
   
  Opłatę skarbową należy kierować na konto:

  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083

  Dla osób dokonujących wpłat z kont zagranicznych:
  Kod SWIFT banku:
   PKOPPLPW   
  Urodzenie i zgon, które nastąpiły na terenie miasta Polanica-Zdrój należy zgłosić w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego.

  Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.  1. Zgłoszenie urodzenia dziecka.

  2. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

  3. Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej.

  4. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

  5. Zgłoszenie zgonu.

  6. Wydanie odpisu aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu.

  7. Wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.

  8.
  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

  9. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

  10. Zmiana imienia i nazwiska.


  Z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).
   
  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. >>>>
  Dodano 28.05.2018 r.

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-09 (15430 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·