Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY
 • Dane adresowe
 • Rada Miejska
 • Przewodniczący Rady
 • Komisje Rady Miejskiej
 • Burmistrz Miasta
 • Organizacja Urzędu
 • Jednostki organizacyjne
 • Oświadcz. majątkowe
 • Sprawozdania-Burmistrz
 • Spr.Burmistrza dot.NGO
 • Sprawozdania-Rada M.
 • Spr. z konsultacji społ.
 • Przyjm. Interesantów

 • PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • ZABYTKI
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury
 • Petycje

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Urząd Stanu Cywilnego
  57-320 POLANICA-ZDRÓJ, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3


  URZĄD STANU CYWILNEGO:

          Kierownik USC mgr Adam Potocki                 - pok. nr 5, tel. (74) 868 06 05
   


  Rejestracja URODZEŃ: 

        Z-ca Kierownika USC mgr inż. Anna Hadała   - pok. nr 10, tel. (74) 868 06 10 
   

  Wydawanie odpisów aktów URODZEŃ: 

          Insp.
   Jadwiga Wągrowska                               - pok. nr 10, tel. (74) 868 06 34 
   

  Opłatę skarbową należy kierować na konto:


  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju

  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083  Dla osób dokonujących wpłat z kont zagranicznych:

  Kod SWIFT banku:
   PKOPPLPW   
  Urodzenie i zgon, które nastąpiły na terenie miasta Polanica-Zdrój należy zgłosić w tut. Urzędzie Stanu Cywilnego.

  Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.  1. Zgłoszenie urodzenia dziecka.

  2. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

  3. Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej.

  4. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

  5. Zgłoszenie zgonu.

  6. Wydanie odpisu aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu.

  7. Wpisanie do polskiej księgi stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą.

  8.
  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

  9. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

  10. Zmiana imienia i nazwiska.


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-09 (14110 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·