Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr Zmian - 2003 rok


 • 14.05.2003 - Umieszczono aktualną tabelę składu Rady Miejskiej  >>>>
 • 14.05.2003 - Aktualizacja informacji o Komisjach Rady Miejskiej  >>>>
 • 20.05.2003 - Zamieszczono Statut  >>>>
 • 26.05.2003 - Zamieszczono Regulamin  >>>>
 • 27.05.2003 - Zamieszczono Organizację Urzędu  >>>>
 • 28.05.2003 - Zamieszczono Jednostki Organizacyjne  >>>>
 • 29.05.2003 - Uchwały od Nr I/1/2002 do I/5/2002  >>>>
 • 30.05.2003 - Uchwały od Nr II/6/2002 do II/10/2002  >>>>
 • 02.06.2003 - Uchwały od Nr II/11/2002 do II/16/2002 >>>>
 • 03.06.2003 - Uchwały od Nr III/17/2002 do III/20/2002 >>>>
 • 04.06.2003 - Uchwały od Nr III/21/2002 do III/24/2002 >>>>
 • 05.06.2003 - Uchwały od Nr III/25/2002 do II/27/2002 >>>>
 • 06.06.2003 - Uchwały od Nr IV/28/2003 do V/32/2003 >>>>
 • 09.06.2003 - Uchwały od Nr V/33/2003 do V/36/2003 >>>>
 • 10.06.2003 - Uchwały od Nr V/37/2003 do V/41/2003 >>>>
 • 11.06.2003 - Uchwały od Nr VI/42/2003 do VI/46/2003 >>>>
 • 12.06.2003 - Uchwały od Nr VII/47/2003 do Nr VII/51/2003 >>>>
 • 13.06.2003 - Uchwały od Nr VIII/52/2003 do Nr VIII/54/2003 >>>>
 • 16.06.2003 - Uchwały od Nr IX/55/2003 do Nr IX/59/2003 >>>>
 • 16.06.2003 - Zamieszczono informację o stanie majątku gminy >>>>
 • 17.06.2003 - Zamieszczono budżet ze zmianami >>>>
 • 18.06.2003 - Zaktualizowano Regulamin >>>>
 • 20.06.2003 - Zamieszczono załączniki do Regulaminu >>>>
 • 23.06.2003 - Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw >>>>
 • 24.06.2003 - Prowadzone archiwa i zasady udostępniania danych >>>>
 • 24.06.2003 - Do działu Zagospodarowanie Przestrzenne wprowadzono Uchwały dotyczace planu zagospodarowania przestrzennego >>>>
 • 24.06.2003 - Do działu Przetargi wprowadzono Uchwały dotyczace planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003 >>>>
 • 25.06.2003 - Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres od 01 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. >>>>
 • 26.06.2003 - Zamieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta >>>>
 • 28.06.2003 - Umieszczono informację na stronie głównej o konkursie na stanowisko Skarbnika Gminy oraz informacę na temat wyboru ławników sądowych, ponadto zamieszczono ofertę inwestycyjną >>>>
 • 28.06.2003 - Zamieszczono aktualny Statut Miasta >>>> 
 • 30.06.2003 - Uchwały od Nr X/61/2003 do Nr X/64/2003 >>>>
 • 30.06.2003 - Uchwały od Nr X/65/2003 do Nr X/68/2003 >>>>
 • 01.07.2003 - Umieszczono wniosek o udostępnienie informacji publicznej >>>>
 • 01.07.2003 - Dane adresowe Urzędu Miejskiego >>>>
 • 01.07.2003 - Zamieszczono informację na temat: sposobów przyjmowania i załatwiania spraw, prawa uzyskiwania informacji, prawa udziału w postępowaniu, inicjatywy osoby zainteresowanej, przestrzegania dobrych obyczajów, załatwiania spraw - w tym: opłaty skarbowej, odwołań, łapownictwa >>>>  
 • 11.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza - Jacka Nowickiego >>>>
 • 11.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Janiny Cichej >>>>
 • 11.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Anny Surowiec >>>>
 • 21.07.2003 - Umieszczono ogłoszenie o wyniku przetargu dotyczącego budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 >>>>
 • 21.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - Andrzeja Jellina >>>>
 • 21.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury - Marka Mazurkiewicza >>>>
 • 21.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej - Marii Zwierzyńskiej >>>>
 • 22.07.2003 - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Tuwima >>>>
 • 23.07.2003 - Wzór wniosku  o nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości >>>>
 • 24.07.2003 - Wniosek o wydanie dowodu osobistego >>>>
 • 25.07.2003 - Uzupełniono: Stowarzyszenia Członkowskie >>>> ,  Związki Członkowskie >>>> ,  Spółki Prawa Handlowego >>>>  
 • 25.07.2003 - Wzór wniosku o najem lokalu, o zamiane lokali i o dofinansowanie >>>>       
 • 25.07.2003 - Wniosek o wydanie potwierdzenia wpisu do rejestru, o udzielenie pomocy, o zwrot opłaty skarbowej, o udzielenie ulg  >>>>    
 • 28.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego - Jacka Tyńca >>>>
 • 28.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 - Dariusza Kłonowskigo >>>>
 • 28.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum - Teresy Pituły >>>>
 • 28.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 - Elżbiety Żylińskiej >>>>
 • 28.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 z Grupą Żłobkową - Gabrieli Tyburskiej >>>>
 • 29.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Radnego - Zbigniewa Bilana >>>>
 • 29.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Radnej - Jolanty Bachry >>>>
 • 30.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Radnego - Andrzeja Bembnika >>>>
 • 30.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Radnej - Krystyny Gowsz >>>>
 • 30.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Radnego - Mateusza Jellina >>>>
 • 30.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Radnego - Marka Kornackiego >>>>
 • 31.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Zastępcy Przewodniczącego - Magdaleny Ptaszek >>>>
 • 31.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Radnej - Haliny Kostyry >>>>
 • 31.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Radnej - Krystyny Kuncewicz >>>>
 • 31.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Radnego - Andrzeja Sidorowicza >>>>
 • 31.07.2003 - Oświadczenie majątkowe Radnego - Józefa Szweda >>>>  
 • 01.08.2003 - Oświadczenie majątkowe Radnego - Andrzeja Stępka >>>>  
 • 01.08.2003 - Oświadczenie majątkowe Radnego - Romana Szymańskiego>>>>  
 • 01.08.2003 - Oświadczenie majątkowe Radnego - Mariusza Winiarza >>>>  
 • 12.08.2003 - Usunięto informację na stronie głównej o konkursie na stanowisko Skarbnika Gminy oraz informacę na temat wyboru ławników sądowych. Zamieszczono informacje o przetargu nieograniczonym >>>>
 • 20.08.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenie przetargowe. Zamieszczono ogłoszenie przetargowe dot. sporządzenia miejsc. planu zagosp. przest. >>>> oraz sprzedaży nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy Opalowej 1 i Złotej 7 >>>> , nieruchomości położonych przy ulicy Opalowej 3 i 5 >>>> oraz nieruchomości położonych przy ul. Opalowej 7 i Słonecznej >>>>
 • 27.08.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenie przetargowe. Zamieszczono listę nieruchomości, które zostały już sprzedane >>>>
 • 29.08.2003 - Uchwały od Nr XI/69/2003 do Nr XI/74/2003 >>>>
 • 01.09.2003 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta >>>>
 • 01.09.2003 - Zamieszczono informację z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2003 r. >>>>
 •  02.09.2003 - Zamieszczono informacje o stanie finansów gminy na dzień 31 lipca 2003 r. >>>> 
 • 02.09.2003 - Zamieszczono ogłoszenia przetargowe dot. nieruchomości położonych przy ul. Zdrojowej i ul. Mickiewicza (działki nr: 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12) >>>>
 • 03.09.2003 - Zamieszczono oświadczenie majatkowe Burmistrza Miasta >>>>
  oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej >>>>
 • 11.09.2003 - Zamieszczono instrukcję obsługi Biuletynu >>>>
 • 15.09.2003 - Zamieszczono uzupełnione oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Marka Mazurkiewicza >>>>
 • 16.09.2003 - Poradnik: Dowód osobisty >>>>, Urząd Stanu Cywilnego >>>>
 • 22.09.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenie przetargowe. Uzupełniono listę nieruchomości, które zostały już sprzedane >>>>
 • 29.09.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenie przetargowe. Uzupełniono listę nieruchomości, które zostały już sprzedane >>>>
 • 06.10.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenia przetargowe. Uzupełniono listę nieruchomości, które zostały już sprzedane >>>>
 • 06.10.2003 - Zamieszczono w informacjach ustawę o ochronie danych osobowych >>>> oraz ustawę o podpisie elektronicznym >>>>
 • 13.10.2003 - Zamieszczono ogłoszenia przetargowe dot. nieruchomości położonych przy ul.  Polnej i ul. Mickiewicza (działki Nr: 94/10, 94/11, 145/6) >>>>
 • 13.10.2003 - Zamieszczono ogłoszenia przetargowe dot. nieruchomości położonych przy ul. Słonecznej i ul. Polnej (działki Nr: 94/8, 94/9) >>>>
 • 13.10.2003 - Zamieszczono ogłoszenia dot. nieruchomości położonych przy ul. Słonecznej na pierwszy przetarg nieograniczony  (działki Nr: 94/5, 94/7) oraz na drugi przetarg nieograniczony (działka nr. 94/6) >>>>
 • 13.10.2003 - Ogłoszenie Burmistrza o wywieszeniu informacji przetargowych na tablcy informacyjnej w urzedzie maista Polanica Zdrój >>>>
 • 14.10.2003 - Zamieszczono ogłoszenia przetargowe dot. nieruchomości położonych przy ul. Łąkowej 12 (działki Nr: 260/3, 514/3) >>>>
 • 14.10.2003 - Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy - Wioletty Książkiewicz (powołanej dnia 1 października 2003 r.) >>>>
 • 17.10.2003 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta >>>>
 • 20.10.2003 - Umieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i sporządzenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica Zdrój >>>>
 • 22.10.203 - Zamieszczono ogłoszenia przetargowe dot. nieruchomości położonych przy ul.  Polnej - działki nr: 94/12, 94/13  >>>> 
                                     - działki nr: 94/14, 94/15  >>>>
 • 24.10.2003 - Zamieszczono ogłoszenie na stronie głównej dot. zatrudnienia na stanowisku radcy prawnego w Urzędzie Miejskim >>>>
 • 28.10.2003 - Zamieszczono Uchwały od Nr XII/75/2003 do Nr XII/83/2003  >>>>
 • 30.10.2003 - Zamieszczono wnioski do pobrania o otrzymanie bonów paliwowych oraz o ulgę ekologiczną >>>> 
 • 14.11.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenia przetargowe:
  - działki nr: 94/5, 94/6, 94/7 >>>>
  - działki nr: 94/8, 94/9 >>>>
  - działki nr: 94/10, 94/11, 145/6 >>>>
 • 14.11.2003 - Zamieszczono ogłoszenia przetargowe dot. nieruchomości położonych przy ul.Tranzytowej - działki nr.: 23, 24 >>>>
 • 17.11.2003 - Zamieszczono ogłoszenie pzetargowe, na zadanie pn.: "Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 8 - ul. Sikorskiego w Polanicy Zdroju" >>>>
 • 17.11.2003 - Zamieszczono ogłoszenia przetargowe dot. nieruchomości położonych przy:  ul. Parkowej 9 -działka nr. 347 >>>>
  oraz ul. Zdrojowej 22 -działka nr. 434/9 >>>>
 • 19.11.2003 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta >>>>
 • 21.11.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenie przetargowe
  -działki nr.: 94/12, 94/13 >>>>
 • 21.11.2003 - Zamieszczono ogłoszenie na drugi przetarg dot. nieruchomości położonej   w Polanicy Zdroju przy ul. Łąkowej 12 stanowiącej lokal mieszkalny - działki nr. 260/3, 514/3 >>>>
 • 21.11.2003 -  Zamieszczono ogłoszenie na:
  -
   drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Polnej, stanowiącej grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym nr 94/5 o pow. 645 m2 obręb Nowy Zdrój AM-4
  - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Polnej, stanowiącej grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym   nr 94/6 o pow. 996 m2 obręb Nowy Zdrój  AM-4. >>>>
 • 24.11.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenia przetargowe (działki nr: 94/14, 94/15) >>>>
 • 24.11.2003 - Uzupełniono listę nieruchomości, które zostały już sprzedane - działki o numerach geodezyjnych:  94/6, 145/6, 145/9, 145/10, 145/11, 145/12 >>>>
 • 24.11.2003 - Uchwały od Nr XIII/84/2003 do Nr XIII/90/2003, wraz z załącznikami >>>>
 • 26.11.2003 - Wykaz podatników, którym umorzono zaległości podatkowe z uwagi na interes publiczny lub ważny interes strony >>>>
 • 26.11.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenie przetargowe  na zadanie: "Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 8 - ul. Sikorskiego w Polanicy Zdroju" >>>>
 • 26.11.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. zatrudnienia na stanowisku radcy prawnego w Urzędzie Miejskim >>>>
 • 26.11.2003 - Zamieszczono ogłoszenia na drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy:
  -
   ul. Słonecznej, stanowiących grunty nie zabudowane, oznaczone numerami geodezyjnymi nr 94/7 i nr 94/8 >>>>  
  -
  ul Polnej stanowiących grunty niezabudowane, oznaczone numerami geodezyjnymi nr 94/9 i nr 94/10 >>>>
 • 26.11.2003 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe dot. nieruchomości położonych przy: 
  - ul. Wiejskiej, stanowiących grunt nie zabudowany, oznaczony numerami geodezyjnymi:  nr 2, nr 7/3, oraz nr 16
  -  ul. Wojska Polskiego, stanowiących grunt nie zabudowany, oznaczony numerami geodezyjnymi: nr 26, nr 29, nr 31, nr 32 i nr 36
  -  ul. Kasprowicza, stanowiącego grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym 339 >>>>
 • 27.11.2003 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej >>>>
 • 27.11.2003 - Zamieszczono obwieszczenie dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.>>>>
 • 01.12.2003 - Uchwały od Nr XIV/91/2003 do Nr XIV/100/2003 >>>>
 • 02.12.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenia przetargowe  (działki nr: 23, 24) >>>>
 • 03.12.2003 -  Zamieszczono ogłoszenia dot. nieruchomości położonych przy ul. Polnej na drugi przetarg nieograniczony  (działki nr: 94/11, 94/12) >>>>
 • 08.12.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenia przetargowe ze strony głownej - przeniesiono do archiwum przetargów:
  - działka nr:347 >>>>
  - działka nr: 434/9 >>>>
  - działki nr: 94/5, 94/6 >>>>
 • 08.12.2003 - Uzupełniono w poradniku dział  URZĄD  STANU  CYWILNEGO >>>>
 • 09.12.2003 - Zamieszczono zawiadomienie Burmistrza dot. postępowania lokalizacyjnego w Polanicy Zdroju na wniosek inwestora Telekomunikacji Polskiej S.A. >>>>
 • 15.12.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenia przetargowe ze strony głownej - przeniesiono do archiwum przetargów:
  -działki nr: 260/3, 514/3 >>>> 
  -działki nr: 94/7, 94/8 >>>>
 • 15.12.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenia dot. wykazu nieruchomiśći >>>>
 • 16.12.2003 - Zamieszczono ogłoszenia przetargowe:
  działki nr 94/13 o pow. 876 m2 i nr 94/14 o pow. 876 m2 obręb Nowy Zdrój  AM-4 >>>>
  działka nr 94/15 o pow. 931 m2 obręb Nowy Zdrój AM-4 >>>>
  działka nr 23 pow. 3945 m2  i nr  24  o pow. 8893 m2 obręb Centrum AM-1 >>>>

  nieruchomość przy ul. Zdrojowej 22, stanowiącej lokal użytkowy nr 7  pow. 28,25 m2  >>>>
 • 19.12.2003 - Zamieszczono ogłoszenie o wyniku postepowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 8 - ul. Sikorskiego w Polanicy Zdroju" >>>>
 • 22.12.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenie przetargowe ze strony głownej - przeniesiono do archiwum przetargów: działki nr: 94/9, 94/10 >>>>
 • 22.12.2003 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od Nr XV/101/2003 do Nr XV/104/2003 >>>>
 • 31.12.2003 - Usunięto nieaktualne ogłoszenie przetargowe ze strony głownej - przeniesiono do archiwum przetargów:
  - I pzetarg nieograniczony, działki nr: 2, 7/3, 16, 26, 29, 31, 32, 36, 339 >>>>
  - II przetarg nieograniczony, działki nr: 94/11, 94/12 >>>>


 • Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-12 (1558 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·