Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Rejestr Zmian - pierwsze półrocze 2004 roku


 • 02.01.2004 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta >>>>
 • 05.01.2004 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od Nr XVI/105/2003 do Nr XVI/113/2003 >>>>
 • 06.01.2004 - Zamieszczono na stronie głównej link do działu "Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw" (w bloku PORADNIK) >>>> 
 • 08.01.2004 - Usunięto nieaktualne zawiadomienie ze strony głownej dot. ustalenia warunków zabudowy  dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji teletechnicznej w Polanicy Zdroju - przeniesiono do archiwum informacji >>>> 
 • 09.01.2004 - Podzielono dział "Urząd Stanu Cywilnego" (blok PORADNIK) na rozdziały  - treść pozostała nie zmieniona >>>>
 • 12.01.2004 - Zamieszczono protokół z sesji Rady Miejskiej Nr I/2002 >>>> 
 • 12.01.2004 - Umieszczono korektę oświadczeń majątkowych:
       - Sekretarz Gminy - Janina Cicha >>>>
       - Przewodniczący Rady Miejskiej - Zbigniew Puchniak >>>>
       - Miejski Zakład Komunalny - dyr. Jacek Tyniec >>>>
       - Ośrodek Pomocy Społecznej - kier. Andrzej Jellin >>>>
       - Przedszkole Publiczne Nr 1 - dyr. Elżbieta Żylińska >>>>
       - Przedszkole Publiczne Nr 2 z grupą żłobkową - dyr. 
  Gabriela Tyburska >>>>
   
 • 13.01.2004 - Usunięto ogłoszenie dot. możliwości zgłaszania uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nad którym trwają prace aktualizacyjne >>>> 
 • 19.01.2004 - Usunięto nieaktualne ogłoszenie przetargowe i przeniesiono do archiwum dotyczace działek położonych przy ul. Słonecznej nr 94/13 o pow. 876 m2 i nr 94/14 o pow. 876 m2 obręb Nowy Zdrój  AM-4 >>>>
 • 19.01.2004 - Usunięto i przeniesiono do archiwum nieaktualne ogłoszenie przetargowe dotyczace prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica Zdrój >>>>
 • 19.01.2004 - Zamieszczono ogłoszenie na drugi przetarg nieograniczony dot. prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica Zdrój >>>>
 • 21.01.2004 - Zamieszczono protokół z sesji Rady Miejskiej Nr II/2002 >>>>
 • 27.01.2004 - Zamieszczono protokół z sesji Rady Miejskiej Nr III/2002 >>>>
 • 27.01.2004 - Zamieszczono protokół z sesji Rady Miejskiej Nr IV/2003 >>>>
 • 27.01.2004 - Zamieszczono protokół z sesji Rady Miejskiej Nr V/2003 >>>>
 • 28.01.2004 - W bloku tematycznym GOSPODARKA wyodrębniono działy "Wyniki postępowań" >>>> oraz "Archiwum przetargów" >>>>
 • 28.01.2004 - Przeniesiono do Archiwum przetargów ogłoszenie dotyczące prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica Zdrój >>>>
 • 28.01.2004 - Zamieszczono protokoły z sesji Rady Miejskiej od Nr VI/2003 do Nr XII/2003 >>>> 
 • 30.01.2004 - Zamieszczono protokoły z sesji Rady Miejskiej od Nr XIII/2003 do Nr XVI/2003 >>>>
 • 04.02.2004 - Uzupełniono dane nt. gminnych jednostek organizacyjnych >>>>
 • 05.02.2004 - Uzupełniono dział Rada Miejska >>>>
 • 05.02.2004 - Uzupełniono dział Burmistrz Miasta >>>> 
 • 06.02.2004 - Zamieszczono ogłoszenie o wyniku postępowania dot. "bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica Zdrój" >>>> 
 • 06.02.2004 - Zaktualizowano dział "Oferty inwestycyjne" >>>>
 • 06.02.2004 - Zamieszczono ogłoszenie na stronie głównej dot. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy: Wiejskiej, Wojska Polskiego, Kasprowicza >>>>
 • 13.02.2004 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe dot. remontu cząstkowego nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej >>>>
 • 16.02.2004 - Zamieszczono ogłoszenie przetargowe dot. wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy Polanica Zdrój, wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi gminie. >>>>
 • 23.02.2004 - Zamieszczono informacje dot. ogłoszenia przetargowego na wybór banku do obsługi bankowej budżetu gminy Polanica Zdrój. >>>>
 • 26.02.2004 - Zamieszczono ogłoszenie dot. składania ofert na świadczenie usług związanych z organizacją i prowadzeniem stołówki szkolnej w Gimnazjum w Polanicy Zdroju. >>>>
 • 04.03.2004 - Usunięto nieaktualne ogłoszenie i przeniesiono do archiwum dotyczace korekty informacji o przetargu na wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Polanica Zdrój, ogłoszonego w dniu 13.02.2004 r. >>>>
 • 04.03.2004 - Usunięto nieaktualne ogłoszenie przetargowe i przeniesiono do archiwum dotyczace  wybóru banku do obsługi bankowej budżetu gminy Polanica Zdrój, wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi gminie. >>>>
 • 05.03.2004 - Zamieszczono obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji obejmującej wykonanie ścieżki rowerowej na trasie "KŁODZKO - POLANICA" >>>>
 • 05.03.2004 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od Nr XVII/ 114 /2004 do Nr XVII/ 120 /2004 z sesji, która odbyła się w dniu 26 lutego 2004 r. >>>>
 • 05.03.2004 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od Nr XVII/ 121 /2004 do Nr XVII/ 131 /2004 z sesji, która odbyła się w dniu 26 lutego 2004 r. >>>>
 • 08.03.2004 - Usununięto nieaktualne ogłoszenie dot. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy: Wiejskiej, Wojska Polskiego i Kasprowicza >>>>
 • 09.03.2004 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta nr 10 >>>>
 • 09.03.2004 - Usunięto nieaktualne ogłoszenie dot. prowadzenia stołówki dla dzieci szkolnych >>>>
 • 11.03.2004 - W dziale budżet zamieszczono uchwałę budżetową na rok 2004. >>>>
 • 11.03.2004 - Usunięto z działu "Oferty inwestycyjne" ogłoszenie dot. sprzedaży nieruchomości >>>>
 • 12.03.2004 - Zaktualizowano skład Komisji Rady Miejskiej >>>>
 • 12.03.2004 - Zamieszczono plan pracy RADY  MIEJSKIEJ >>>>
 • 12.03.2004 - Zamieszczono plan pracy KOMISJI  REWIZYJNEJ >>>>
 • 12.03.2004 - Zamieszczono plan pracy KOMISJI  BUDŻETU  I  INTEGRACJI  EUROPEJSKIEJ >>>>
 • 12.03.2004 - Zamieszczono plan pracy KOMISJI  UZDROWISKOWEJ,  EKOLOGII  I  OPIEKI  SPOŁECZNEJ >>>>
 • 12.03.2004 - Zamieszczono plan pracy KOMISJI  EDUKACJI,  KULTURY  I  TURYSTYKI >>>> 
 • 12.03.2004 - Zamieszczono plan pracy KOMISJI  INFRASTRUKTURY  MIEJSKIEJ  I  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO >>>>
 • 12.03.2004 - Zamieszczono plan pracy KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO >>>>
 • 15.03.2004 - Zamieszczono Zarządzenie Burmistrza Miasta dot. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy. >>>>
 • 16.03.2004 - Zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy Polanica Zdrój, wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi gminie. >>>>
 • 16.03.2004 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. remontu cząstkowego nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój.  >>>>
 • 17.03.2004 - Zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn.: „ Remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej” na terenie miasta Polanica Zdrój. >>>>
 • 22.03.2004 - Usunuięto ogłoszenie dot. postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące wykonanie ścieżki rowerowej na trasie KŁODZKO - POLANICA >>>>
 • 22.03.2004 - Przebudowano archiwum przetargów >>>> oraz umieszczono na stronie głownej w bloku GOSPODARKA dwa linki Archiwum ogłoszeń oraz Archiwum informacji
 • 24.03.2004 - Umieszczono nowy wzór wnioseku dot. ulgi ekologicznej i przeniesiono z działu ochrona środowiska do działu podatki >>>> 
 • 25.03.2004 - Usunuięto ze strony głównej ogłoszenie przetargowe dot. wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy Polanica Zdrój, wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi gminie (ogłoszenie przeniesiono do archiwum ogłoszeń przetargowych)  >>>>
 • 26.03.2004 - Zamieszczono na stronie głownej informacje dot. wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych uprawnionych do nabycia prawa własności tych nieruchomości >>>>
 • 30.03.2004 - Zamieszczono sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta nr 11 >>>> 
 • 30.03.2004 - Zamieszczono obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz okręgów wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych w tych wyborach >>>> 
 • 30.03.2004 - Zamieszczono komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców >>>> 
 • 30.03.2004 - Zamieszczono  informację Państwowej Komisji Wyborczej o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o warunkach udziału w głosowaniu w tych wyborach >>>>
 • 01.04.2004 - Zamieszczono protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XVII/2004 >>>>
 • 01.04.2004 - Zamieszczono dwie uchwały Rady Miejskiej: Nr XVIII/ 132 /2004, Nr XVIII/ 133 /2004 z sesji, która odbyła się w dniu 23 marca 2004 r. >>>>
 • 02.04.2004 - Usunięto ze strony głównej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. remontu cząstkowego nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Polanica Zdrój.  >>>>
 • 05.04.2004 - Zamieszczono zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie  wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. >>>> 
 • 05.04.2004 - Zamieszczono INFORMACJĘ  DOTYCZĄCĄ  PRZEKSZTAŁCEŃ  I  PRYWATYZACJI  MIENIA  KOMUNALNEGO  ZA 2003 rok >>>> 
 • 08.04.2004 - Zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zadania pn. „Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Polanicy Zdroju na oddział zerowy”   >>>>
 • 13.04.2004 - Zamieszczono obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania lokalizacyjnego inwestycji celu publicznego dla zadania obejmującego wykonanie ścieżki rowerowej na trasie "KŁODZKO POLANICA" >>>>
 • 19.04.2004 - Dodano informacje o działkach już sprzedanych umieszczonych na planie sprzedaży nieruchomości na rok 2004 >>>>  
 • 20.04.2004 - Zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie projektu budowlanego dróg osiedlowych w rejonie ulic: Staffa, Stachury, Hłaski, Orkana w Polanicy Zdroju” >>>>
 • 22.04.2004 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od Nr XIX/ 134 /2004 do Nr XIX/ 141 /2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r>>>>
 • 22.04.2004 - Zamieszczono Sprawozdanie Nr 12 z działalności Burmistrza Miasta Polanica Zdrój (od ostatniej sesji do 6 kwietnia 2004 r.) >>>>
 • 22.04.2004 - Zamieszczono protokół z sesji, która odbyła się w dniu 23 marca 2004 r.  >>>>
 • 23.04.2004 - Zamieszczono ogłoszenie dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Zdrojowej 25, stanowiącej lokal użytkowy nr 4 >>>>
 •  23.04.2004 - Uzupełniono dział Stowarzyszenia członkowskie - dopisano Stowarzyszenie Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich "Wybrani w Górach" >>>>
 • 23.04.2004 - Uzupełniono listę obejmującą nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w 2004 roku >>>>
 • 23.04.2004 - Zaktualizowano dział "Podatki i opłaty" >>>>
 • 23.04.2004 - Zaktualizowano dział "Budżet na 2004 rok" >>>>
 • 04.05.2004 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od Nr XX/ 142 /2004 do Nr XX/ 144 /2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.  >>>>
 • 05.05.2004 - Zamieszczono protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XIX/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r.  >>>>
 • 07.05.2004 - Usunięto oświadczenie majątkowe poprzedniej Skarbnik Gminy Anny Surowiec
 • 10.05.2004 - Usunieto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszenie dot. pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Zdrojowej 25,
  stanowiącej lokal użytkowy nr 4  >>>>
 • 10.05.2004 - Usunieto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum ogłoszenie przetargowe dot. udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2
  w Polanicy Zdroju na oddział zerowy”
  >>>>
 • 10.05.2004 - Zamieszczono na stronie głównej ogłoszenie dotyczące zakończonego postępowania lokalizacyjnego obejmującego budowę kanalizacji kabli ziemnych i linii słupowej sieci teletechnicznej >>>>
 • 10.05.2004 - Usunięto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacje dot. wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych uprawnionych do nabycia prawa własności tych nieruchomości >>>>
 • 10.05.2004 - Usunieto ze strony głównej i przeniesiono do archiwym informacji obwieszczenie dotyczące zakończenia postępowania lokalizacyjnego inwestycji celu publicznego dla zadania obejmującego wykonanie ścieżki rowerowej na trasie "KŁODZKO POLANICA" >>>>
 • 10.05.2004 - Usunieto ze strony głównej i przniesiono do archiwym informacji Zarządzenie Burmistrza Miasta dot. ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy. >>>>
 • 19.05.2004 - Usunieto ze strony głównej i przrniesiono do archiwym pzetargów ogłoszenie dot. zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie projektu budowlanego dróg osiedlowych w rejonie ulic: Staffa, Stachury, Hłaski, Orkana w Polanicy Zdroju” >>>>  
 • 24.05.2004 - Zamieszczono protokół Nr XX/2004 z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. >>>>
 • 24.05.2004 - Zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie projektu budowlanego dróg osiedlowych w rejonie ulic: Staffa, Stachury, Hłaski, Orkana w Polanicy Zdroju >>>>
 • 24.05.2004 - Zamieszczono ogłoszenie burmistrza o unieważnienieu przetargu z dnia 20 kwietnia 2004 r dot. "Wykonanie projektu budowlanego dróg osiedlowych w rejonie ulic: Staffa, Stachury, Hłaski, Orkana w Polanicy Zdroju" >>>>
 • 26.05.2004 - Zamieszczono trzy ogłoszenia dot. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego dot.niruchomości przu ul Zdrojowej 21a dz. nr 359/1 i 362/1 >>>> oraz przy ul. Matuszewskiego 10 dz. nr 297 >>>> oraz przy ul.Bystrzyckiej 25 dz. nr  91/12 >>>>
 • 26.05.2004 - Zamieszczono oświadczenie majatkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2003 r.  >>>>
 • 27.05.2004 - Zamieszczono oświadczenie majatkowe Burmistrza Miasta za 2003 r.  >>>>
 • 01.06.2004 - Zamieszczono oświadczenie majatkowe Zastępcy Burmistrza za 2003 r.  >>>>
 • 02.06.2004 - Zamieszczono oświadczenia majatkowe Sekretarz Gminy  >>>> oraz Skarbnik Gminy  >>>> za rok 2003
 • 02.06.2004 - Zamieszczono oświadczenia majatkowe za rok 2003: Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury >>>> , Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej >>>>, Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego >>>> , Dyrektor Miejskiej Bibloioteki Publicznej >>>>, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 >>>> 
 • 04.06.2004 - Zamieszczono oświadczenia majatkowe za rok 2003: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 >>>>, Dyrektor Gimnazjum >>>> , Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 >>>>
 • 07.06.2004 - Dodano do działu organizacja urzędu  informację o zatrudnieniu Radcy Prawnego Jolanty Mikrut-Musiał >>>> 
 • 08.06.2004 -Dodano do bloku Prawo lokalne Statut Uzdrowiska >>>>
 • 08.06.2004 - Zamieszczono zarządzenia Burmistrza Miasta nr 34/04 oraz 35/04 >>>>
 • 09.06.2004 - Zamieszczono oświadczenie majątkowe Radnej Jolanty Bachry >>>> oraz Radnej Magdaleny Ptaszek >>>>
 • 15.06.2004 - Zamiezczono w bloku gospodarka w dziale oferty inwestycyjne aktualny spis działek przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym >>>>
 • 18.06.2004 - Zamieszczono ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. zamówienia publicznego pn.: "Odbudowa i modernizacja drogi w ul. Bema w Polanicy Zdroju – etap I, droga asfaltowa działka nr 131 i 216 obręb Nowy Wielisław" >>>> 
 • 18.06.2004 - Usunieto ze strony głównej i przeniesiono do archiwum informacji następujące komunikaty : o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz o warunkach udziału w głosowaniu w tych wyborach  >>>>, o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców >>>> , o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych w tych wyborach >>>> , w sprawie wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych >>>>
 • 18.06.2004 - Zamieszczono oświadczenia majatkowe radnych za rok 2003: Zbigniew Bilan >>>>, Krystyna Gowsz >>>>, Mateusz Jellin >>>>, Marek Kornacki >>>>, Halina Kostyra >>>>, Krystyna Kuncewicz >>>> Andrzej Stępek >>>>, Andrzej Sidorowicz >>>>
 • 21.06.2004 - Zamieszczono oświadczenia majatkowe radnych za rok 2003: Józef Szwed >>>>, Roman Szymański >>>>, Mariusz Winiarz >>>> 
 • 25.06.2004 - Zamieszczono uchwały Rady Miejskiej od Nr XXI/ 145 /2004 do Nr XXI 153 /2004 z dnia 18 czerwca 2004 r.  >>>>
 • 28.06.2004 - Zamieszczono sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta  z dnia 29.04.2004 r >>>> oraz z dnia 18.06.2004 r >>>>
 • 29.06.2004 - Zamieszczono oświadczenie majatkowe radnego Andrzeja Bembnika za rok 2003 >>>>
 • Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-12 (2353 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·