Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  WYNIKI POSTĘPOWAŃ

   


   

    BIEŻĄCE  OGŁOSZENIA  ZNAJDUJĄ  SIĘ  NA  STRONIE  GŁÓWNEJ >>>> 


  Archiwalne wyniki postepowań >>>>

  Wyniki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn:

    „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój” treść tutaj >>>>
   "Doświetlenie ulicy al. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju”  treść tutaj >>>>

   "Remont nawierzchni alei parkowej od pomnika A. Mickiewicza do ul. Ogrodowej" treść tutaj >>>>

  Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Centrum Kultury – ul. Lipowa2 w Polanicy Zdroju” 
  tresć tutaj >>>>

  Ratowanie pomnika przyrody (grupy różaneczników) rosnącego na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Polanicy-Zdroju” 
  treść tutaj >>>>

   "Wykonanie projektu budowlanego obejmującego wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenach dzielnic: Sokołówka i Nowy Wielisław w Polanicy Zdroju - ETAP II"
  treść tutaj >>>>

  Polanica Zdrój 2005-04-07

  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Zamawiający: Gmina Miejska w Polanicy Zdroju
                        Ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój
                        Tel. (074) 86 80 600, fax (074)86 81 046
                           REGON : 000527061   NIP 883-16-78-080


  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego dróg osiedlowych w rejonie ulicy K. I. Gałczyńskiego w Polanicy Zdroju” projektu WYGRAŁA firma:
  „MAR – EL” s.c. Barbara i Marek Wietrzykowscy, ul. Jaśminowa 12, 57-320  Polanica Zdrój.
   
  w cenie ryczałtowej: 29.289,00 zł brutto

  BURMISTRZ MIASTA
  Jerzy Terlecki


  Polanica Zdrój 2005-03-15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miejska w Polanicy Zdroju
  Ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój
  Tel. /074/8680 600, fax /074/86 81 046
  Regon: 000527061   NIP 883-16-78-080

  Niniejszym informuje:

  Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: ” Remont cząstkowy nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta Polanica Zdrój”

  WYGRAŁA:

  Spółdzielnia Usługowo Handlowa, ul. 3 – maja 8a, 57-410 Ścinawka Średnia, wg poniżej  określonych cen jednostkowych:

  1.mieszanką mineralno bitumiczną wytwarzaną i wbudowaną na gorąco przy głębokości wyboi 4 cm wynosi  47,54 zł(bez podatku od towarów i usług VAT),
  2.jw. lecz dodatek za każdy 1 cm różnicy głębokości wyboi powyżej i poniżej 4 cm wynosi  14,50 zł (bez podatku od towarów i usług VAT),
  3.remont nawierzchni – usuwanie rakowin wynosi 6,40 zł (bez podatku od towarów i usług VAT),
  4.remont nawierzchni mieszanką mineralno bitumiczną gr. 4 cm  po przekopach w jezdni wynosi 47,54 zł bez podatku od towarów i usług VAT),
  5.jw. lecz dodatek za każdy cm różnicy powyżej i poniżej 4 cm po przekopach w jezdni wynosi 14,50 zł (bez podatku od towarów i usług VAT),

  BURMISTRZ MIASTA
  Jerzy Terlecki


   

   

  Polanica Zdrój 24.02.2005

  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Zamawiający: Gmina Miejska w Polanicy Zdroju
  Ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój Tel. (074) 86 80 600, fax (074)86 81 046 REGON : 000527061 NIP 883-16-78-080

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie bieżącej ekspolatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie misata Polanica Zdrój WYGRAŁA firma:

  Istalatorstwo Elektrycznie - Marian Łuczak, ul.Klińskiego 2, 57-320 Polanica Zdrój

  BURMISTRZ MIASTA
  Jerzy Terlecki


   

   

  Polanica Zdrój 28.12.2004

  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Zamawiający: Gmina Miejska w Polanicy Zdroju
  Ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój Tel. (074) 86 80 600, fax (074)86 81 046 REGON : 000527061 NIP 883-16-78-080

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Budowa drogowego łącznika osiedlowego przy ul. Owczej w Polanicy Zdroju" WYGRAŁA firma:

  Przedsiębiorstwo Budowlane „CAKO"
  57-320 Polanica Zdrój ul. T. Kościuszki 12
  w cenie ryczałtowej: 37.216,74 zł brutto

  BURMISTRZ MIASTA
  Jerzy Terlecki

   


   

  Ogłoszenie

  Burmistrz miasta Polanica Zdrój informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niograniczonego pn.: „ Wykonanie projektu budowlanego dróg osiedlowych w rejonie ulic: Staffa, Stachury, Hłaski Orkana w Polanicy Zdroju“ zostało unieważnione.

  Podstawa unieważnienia: art 93 pkt 1, ppkt 1 – Prawo zamówień publicznych

  unieważnienie dotyczy ogłoszenia z 20 kwietnia 2004 r. treść tutaj

   


   

  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Zamawiający: gmina Miejska w Polanicy Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój
  Tel. (074) 8680 600, fax. (074) 86 81 046
  Regon: 000527061   NIP 883-16-78-080

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie "bieżącej eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica Zdrój" wygrala firma:

  Instalatorstwo Elektryczne - Marian ŁUCZAK, ul. Kilińskiego 2, 57 -320 Polanica Zdrój,

   

  Z-ca  BURMISTRZA  MIASTA
  Jacek Nowicki


   

  Ogłoszenie o wyniku postępowania

  Zamawiający: gmina Miejska w Polanicy Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój
  Tel. (074) 8680 600, fax. (074) 86 81 046
  Regon: 000527061   NIP 883-16-78-080

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa oświetlenia przy drodze krajowej nr 8 - ul. Sikorskiego w Polanicy Zdroju"
  Wygrala firma:

  Instalatorstwo Elektryczne - Piotr Ptaszek, ul.Wojska Poolskiego 62 a, 57 -320 Polanica Zdrój,

  w cenie ryczałtowej: 89.391,41 zł brutto

  BURMISTRZ MIASTA
  Jerzy Terlecki


   

  OGŁOSZENIE O WYNIKU  POSTEPOWANIA

  Gmina Miejska w  Polanicy Zdroju z siedzibą  przy ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie,
  tel. 074 8680-600, fax 074 8681-046, REGON 000527061 ogłasza:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: "Budowa parkingu samochodowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy Zdroju" wygrała firma:

  "TAD-BUD" - 57-320 Polanica Zdrój, ul. Kilińskiego 21 a, w cenie ryczałtowej 79.710,51 zł Brutto.

  BURMISTRZ  MIASTA
  Jerzy Terlecki


  OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  ZAMAWIAJĄCY:  Urząd Miejski w Polanicy Zdroju ul. Dąbrowskiego 3,   57-320 Polanica Zdrój

  Tel. /074/ 8680600, fax /074/ 86 81 046
  REGON:  000527061   NIP 883-16-78-080

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  Opracowanie i sporządzenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Polanica Zdrój,   wygrała firma:
      
  PRACOWNIA PROJEKTOWA "R.S. STUDIO" RAFAŁ SCHMIDT
  ul. Kiełczowska 125/5   51-354 Wrocław
  w cenie 78.690 zł  /brutto/.

  BURMISTRZ  MIASTA
  Jerzy Terlecki
   


   

   

   

   

   

   

   

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-27 (14614 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·