Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  ARCHIWUM PRZETARGÓW


  Bieżące archiwum przetargów >>>>


  Starsze archiwum przetargów

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w Polanicy Zdroju przy ul. Łąkowej 12 (działki nr. 260/3 i 514/3)
   czytaj więcej>>>>
  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy Polnej i Mickiewicza (działki nr. 94/10,  94/11, 145/6)
   czytaj więcej>>>> 
  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ul. Słonecznej i Polnej (działki nr. 94/894/9)
   czytaj więcej>>>> 
  • - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ul. Słonecznej, stanowiących grunty nie zabudowane, oznaczone numerami geodezyjnymi nr 94/5 o pow. 645 m2 i 94/7 o pow. 983 m2 obręb  Nowy Zdrój AM- 4
   - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Polanicy Zdroju przy ul. Słonecznej, stanowiącej grunt nie zabudowany, oznaczony numerem geodezyjnym 94/6 o pow. 996 m2 obręb Nowy Zdrój AM-4. czytaj więcej>>>> 
  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy Mickiewicza (działki nr. 145/11, 145/12)
   czytaj więcej>>>> 
  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ulicy Polnej stanowiących grunty niezabudowane, oznaczone numerami geodezyjnymi nr 94/12 o pow. 869 m2 i nr 94/13 o pow. 876 m2 obręb Nowy Zdrój AM-4.
   czytaj więcej>>>>
  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Polanicy Zdroju przy ul. Polnej, stanowiących grunty nie zabudowane, oznaczone numerami geodezyjnymi nr 94/14 o pow. 876 m2 i nr 94/15 o pow. 931 m2 obręb Nowy Zdrój  AM-4.
   czytaj więcej>>>>


  BIEŻĄCE  OGŁOSZENIA  PRZETARGOWE  ZNAJDUJĄ  SIĘ  NA  STRONIE  GŁÓWNEJ  >>>>


  Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 27 Urzędu Miejskiego w Polanicy Zdroju (II piętro) lub telefonicznie pod nr (074) 8680-636.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-01-28 (12056 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·