Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały z 2002 roku
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju

  Uchwały Nr I/1/2002 - I/5/2002

  Uchwały Nr II/6/2002 - II/10/2002

  Uchwały Nr II/11/2002 - II/16/2002

  Uchwały Nr III/17/2002 - III/20/2002

  Uchwały Nr III/21/2002 - III/24/2002

  Uchwały Nr III/25/2002 - III/27/2002


  U C H W A Ł A   Nr I/ 1 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2002 r.

  W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr I/ 2 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2002 r.

  W sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego Komisji. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr I/ 3 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2002 r.

  W sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia składów osobowych oraz wyboru Przewodniczacych tych Komisji. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr I/ 4 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2002 r.

  W sprawie: powołania Komisji Statutowej. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr I/ 5 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2002 r.

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2002. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr II/ 6 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04- grudnia 2002 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości podatku od posiadania psa, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na 2003 rok. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr II/ 7 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr II/ 8 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr II/ 9 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r.

  W sprawie: ustalenia wzorów formularzy do podatku rolnego. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr II/ 10 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r.

  W sprawie: ustalenia wzorów formularzy do podatku leśnego. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr II/ 11 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r.

  W sprawie: ustalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr II/ 12 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r.

  W sprawie: określenia ceny sprzedaży 1 m3 drewna jako podstawy podatku leśnego na rok 2003. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr II/ 13 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r.

  W sprawie: określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2003 rok. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr II/ 14 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r.

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr II/ 15 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r.

  W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr II/ 16 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r.

  W sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta. >>>>


  U C H W A Ł A  Nr III/ 17 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 roku

  W sprawie: wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. >>>>


  U C H W A Ł A  Nr III/ 18 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 roku

  W  sprawie: wyznaczenia przedstawiciela gminy Polanica Zdrój w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Celowego Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim. >>>>


  U C H W A Ł A  Nr III/ 19 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 grudnia 2002 roku

  W  sprawie: aneksu do umowy kredytowej w rachumku bieżącym w PKO BP S.A. w Polanicy Zdroju. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr III/ 20 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 grudnia 2003 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2002. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr III/ 21 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 grudnia 2003 roku

  W sprawie: szczególnych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym szkołom gimnazjalnym. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr III/ 22 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30.XII.2002 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2002. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr III/ 23 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30.XII.2002 roku

  W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2002. >>>>  U C H W A Ł A   Nr III/ 24 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30.XII.2002 roku

  W sprawie: ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr III/ 25 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30.XII.2002 roku

  Zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/268/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój. >>>>


  U C H W A Ł A   III/ 26 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30.XII.2002 roku

  W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ulicami: W. Sikorskiego, Zdrojową, Tranzytową, Kłodzką, Wojska Polaskiego i granicą obrębu Piekielna Góra miasta Polanica Zdrój. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr III/ 27 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30.XII.2002 roku

  W sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04.12.2002 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i ich wynagrodzenia na rok 2003. >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-02-27 (1867 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·