Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  ORGANIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO
  Archiwalna od sierpnia 2013 r
   


   

  1. Burmistrz Miasta - mgr inż. Jerzy Terlecki - pok. 17, tel. 74 868 06 00

  2. Z-ca Burmistrza - mgr inż. Dariusz Kupiec - pok. 15, tel. 74 868 06 00 (powołany  1 marca 2006 r zarządzeniem nr 14/2006 >>>>)

  3. Sekretarz Gminy - mgr Jolanta Surmińska-Rudnicka - pok. 20, tel. 74 8680620

  4. Skarbnik Gminy mgr Wioletta Książkiewicz - pok. 19, tel. 74 868 06 29

  URZĄD STANU CYWILNEGO:

  1. Kierownik mgr Adam Potocki - pok. 5, tel. 74 868 06 05

  RADCY PRAWNI:

  1. Radca Prawny - mgr Marian Kowol - pok. 13, tel. 74 868 06 13

  SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY D/S:

  1. Sekratariatu - Ewa Szwed  - pok. 16, tel. 74 868 06 00

  2. Infrastruktury Technicznej - Tadeusz Putek - pok. 11, tel. 74 868 06 11

  3. Architektury Miejskiej i Zamówień Publicznych Joanna Zalewska-Monti - pok. 27, tel. 74 8680626

  4. Gospodarki Mieszkaniowej - Sabina Gazda - pok. 25, tel. 74 868 06 35

  5. Gospodarki Nieruchomościami mgr Jakub Wojtaczka - pok. 27, tel. 74 868 06 36

  6. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - mgr inż. Katarzyna Rybacka - pok. 25, tel. 74 868 06 25

  7. Obywatelskich - Jadwiga Wągrowska - pok. 10, tel. 74 868 06 34

  8. Oświaty - mgr inż. Anna Hadała - pok. 10, tel. 74 868 06 10

  9. Ogólno-Administracyjnych i Rolnictwa - Julitta Łukomska - pok. 21, tel.  74 868 06 21

  10. Obsługi Rady Miejskiej mgr Elżbieta Potocka - pok. 1 tel. 74 868 06 01

  11. Unijnych - mgr Jakub Wojtaczka - pok. 11, tel. 74 868 06 30

  12. Informatyk - mgr inż. Robert Szeniszewski - pok. 30, tel. 74 868 06 18

  13. Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta - mgr Anna Mazurowska-Szarna - ul. Parkowa 15, tel (74) 868 24 44, - mgr Wioletta Surowiec - ul. Parkowa 15, tel (74) 868 06 44

  14. ESOD (asystent) i Działalności Gospodarczej Agnieszka Wybraniec-pok. 7, tel.748680614

  15. Gospodarki Odpadami - inż. Aneta Żak - pok. 25, tel. 74 868 06 31

   

  REFERAT FINANSOWY STANOWISKA PRACY D/S:

  1. Księgowości Budżetowej - Jolanta Klimczak - pok. 6, tel. 74 868 06 04

  2. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych - mgr Monika Jakubowska -pok 9, tel 74 868 06 03

  3. Windykacji Należności - Elżbieta Majewska - pok. 29, tel. 74 868 06 07

  4. Księgowości Podatkowej - Jadwiga Czarnecka - pok. 9, tel. 74 868 06 09

  5.  Płac i Ubezpieczeń Społecznych - Krystyna Olszewska - pok. 7, tel. 74 868 06 06

  6. Kasjer - Urszula Hebda - pok. 8, tel. 74 868 06 08

  7. Zastępca Skarbnika Gminy - mgr Maria Adamczyk - pok. 6, tel. 74 868 06 42

  STRAŻ MIEJSKA:

  1. p.o. Komendanta - Andrzej Kuś - pok. 17, tel. 74 868 06 52

  2. Strażnik - Henryk Jaśków - pok. 17, tel. 74 868 06 52

  3. Strażnik - Krzysztof Kowalczyk - pok. 17, tel. 74 868 06 52


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-04-09 (17745 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·