Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sprzedaż nieruchomości gminnych - rok 2003


  Uchwały Rady Miejskiej


  U C H W A Ł A   Nr VI/ 44 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku

  W sprawie: ustanowienia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku zbywania nieruchomości w drodze przetargu.
  treść uchwały tutaj


  U C H W A Ł A   Nr VII/ 50 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 kwietnia 2003 roku

  W sprawie: planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003.
  treść uchwały tutaj


  U C H W A Ł A   Nr VIII/ 54 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 09 maja 2003 roku

  W sprawie: zmiany uchwały Nr VII/ 50 /2003 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2003 roku. treść uchwały tutaj


  U C H W A Ł A   Nr X/ 67 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju
  z dnia 26 czerwca 2003 roku

  W sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/50/2003 Rady Miejskiej  w Polanicy Zdroju z dnia 24.04.2003 
  treść uchwały tutaj


  U C H W A Ł A   Nr XIII/ 89 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku

  W sprawie:  zmiany Uchwały nr VII/50/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie planu sprzedaży nieruchomości na rok 2003. >>>>


  NIERUCHOMOŚCI,  KTÓRE  ZOSTAŁY  SPRZEDANE

  Nr - położenie - Nr działki - powierzchnia

  1. ul. Kilińskiego   -   Nr działki 573   -   powierzchnia 1,2124 ha
  2. ul. Chrobrego   -   Nr działki 271/4   -   powierzchnia 1550 m2  
  3. ul. Chrobrego   -   Nr działki 271/5   -   powierzchnia 1800
  m2
  4. ul. Chrobrego   -   Nr działki 271/6   -   powierzchnia 1870 m2
   
  5. ul. Tuwima   -   Nr działki 173/3   -   powierzchnia 1,8717 ha
  6. ul. Piastowska     - Nr działki 305/8     - powierzchnia
  1177 m2 
  7. ul. Opalowa 1   -   Nr działki 130/3   -   powierzchnia
   749 m2  
  8. ul. Opalowa 3   -   Nr działki 130/4   -   powierzchnia
   773 m2 
  9. ul. Opalowa 5   -   Nr działki 130/6   -   powierzchnia 996 m2   
  10. ul. Opalowa 7   -   Nr działki 130/7   -   powierzchnia
   812 m2  
  11. ul. Złota 7   -   Nr działki 130/5   -   powierzchnia
   723 m2  
  12. ul. Zdrojowa   -   Nr działki 145/3   -   powierzchnia
   5665 m2  
  13. ul. Zdrojowa   -   Nr działki 145/4   -   powierzchnia 
  3359 m2 
  14. ul. Mickiewicza   -   Nr działki 145/5  -  powierzchnia 
  3082 m2
  15. ul. Słoneczna -   Nr działki 94/6   -   powierzchnia 
  996 m2 
  16. ul Mickiewicza - Nr działki 145/6 - powierzchnia 5646
  m2 
  17. ul. Zdrojowa   -   Nr działki 145/9  -  powierzchnia 3283 m2
  18. ul. Zdrojowa   -   Nr działki 145/10  -  powierzchnia 3418 m2
  19. ul. Mickiewicza   -   Nr działki 145/11  -  powierzchnia 4051 m2
  20. ul. Mickiewicza   -   Nr działki 145/12  -  powierzchnia 3785 m2 
  21. ul. Łąkowa   -   Nr działki 260/3 + 514/3  -  powierzchnia 978 m2 
  22. ul. Słoneczna   -   Nr działki 94/7  -  powierzchnia 983 m2 
  23. ul. Słoneczna   -   Nr działki 94/8  -  powierzchnia 1056 m2 
  24. ul. Wiejska   -   Nr działki 7/3  -  powierzchnia 1.5891 ha
  25. ul. Wiejska   -   Nr działki 16  -  powierzchnia  2149 m2 
  26. ul. Polna   -   Nr działki 94/9  -  powierzchnia  1049 m2 
  27. ul. Polna   -   Nr działki 94/10  -  powierzchnia  1142 m2   Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-03-11 (1768 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·