Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  PODATKI I OPŁATY W 2003 ROKU


  Wysokość podatku od posiadania psa określa Uchwała  Nr II / 6 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r. - Treść Uchwały tutaj


  Wysokość dziennych stawek opłaty miejscowej określa Uchwała  Nr II / 7 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r. - Treść Uchwały tutaj  Zmiana w/w Uchwały - Uchwała Nr III/27/2002 Rady miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 r. - Treść Uchwały tutaj Zmiana w/w Uchwały - Uchwała Nr V/35/2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdrojuz 20 lutego 2003 r. - Treść Uchwały tutaj


  Wysokość stawek opłaty targowej określa Uchwała  Nr II / 8 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r. - Treść Uchwały tutaj


  Cenę sprzedaży 1 m3 drewna jako podstawę podatku leśnego na rok 2003 określa Uchwała  Nr II / 12 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r. - Treść Uchwały tutaj


  Cenę skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2003 rok określa Uchwała  Nr II / 13 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r. - Treść Uchwały tutaj


  Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok określa Uchwała  Nr II / 14 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r. - Treść Uchwały tutaj     Zmiana w/w Uchwały - Uchwała Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z 06 stycznia 2003 r. - Treść Uchwały tutaj


  Wysokości stawek podatku od środków transportowych określa Uchwała  Nr II / 15 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 04 grudnia 2002 r. -Treść Uchwały tutaj


  Wysokość taryfy za usługi wodno-kanalizacyjne określa Uchwała Nr IV/ 29 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 06 stycznia 2003 r. - Treść Uchwały tutaj


  Zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata określa Uchwała Nr V/ 36 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 r. - Treść Uchwały tutaj 


   U C H W A Ł A   Nr XI/ 70 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 roku

  W sprawie:  wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego, jeżeli nieruchomość jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe. >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-04-23 (1374 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·