Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  PODATKI I OPŁATY W 2004 ROKU


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 93 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 94 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 95 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: określenia cen skupu 1 q żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 96 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: określenia ceny sprzedaży 1m3 drewna  jako podstawy obliczenia podatku leśnego. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 97 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 98 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 99 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w  drodze inkasa  oraz  określenia  inkasentów i  ich wynagrodzenia. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIV/ 100 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku

  W sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XV/ 101 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 grudnia 2003 roku

  W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. >>>>  U C H W A Ł A   Nr XV/ 102 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 10 grudnia 2003 roku

  W sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/100/2003  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 listopada 2003r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek opłaty targowej zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i  ich wynagrodzenia. >>>>  U C H W A Ł A   Nr XVI/ 107 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2003 roku

  W sprawie: zatwierdzenia taryfy za usługi wodno-kanalizacyjne. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XVII/ 121 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r.

  W sprawie: Ustalenia opłat pobieranych przez gminę Polanica Zdrój w przypadku przejęcia obowiązku usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują korzystania z usług gminnych jednostek organizacyjnych bądź podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem odpadów oraz nie wywiązują się z obowiązku usuwania odpadów.  >>>>


  Zarządzenie nr 12/2004 BURMISTRZA MIASTA Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2004 r.

  w sprawie: Ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy >>>> 


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 10 maja 2004 r.

  W sprawie:
  1. Ustalenia stawek opłat za przyjęcie do składowania odpadów wywożonych na składowisko odpadów komunalnych przy ul. Polnej w Polanicy Zdroju.
  2. Zatwierdzenia stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych.

  tutaj czytaj więcej >>>>
  UCHWAŁA  Nr XXI/ 150 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w  sprawie:  ustalenia  wysokości  opłat  za  świadczenia  prowadzonych   przez  Gminę Polanica  Zdrój   przedszkoli   publicznych   i   oddziałów   przedszkolnych w  szkołach  podstawowych. >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIII/ 159 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie:  ustalenia strefy płatnego parkowania i stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych. >>>>, załącznik Nr 3 >>>> (załączniki Nr 1 i 2 pod tekstem uchwały)


   UCHWAŁA  Nr XXIII/ 163 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r.

  W sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju Nr XLVII/271/2002 z dnia 31.01.2002 r. w sprawie dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości.  >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 181 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych. >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-04-23 (1665 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·