Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  kadencje: 2002-2006, 2006-2010; 2010-2014

  Protokoły z 2002 roku  1. PROTOKÓŁ Nr  I/2002 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu 18 listopada 2002 r.

  2. PROTOKÓŁ Nr  II/2002 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu 4 grudnia 2002 r.

  3. PROTOKÓŁ Nr  III/2002 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniach 18 i 30 grudnia 2002 r.  Protokoły z 2003 roku  4. PROTOKÓŁ Nr  IV/2003 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu 6 stycznia 2003 r.

  5. PROTOKOŁ Nr V/2003 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu 6 i 20 lutego 2003 r.

  6. PROTOKÓŁ Nr  VI/2003 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu 25 marca 2003 r.

  7. PROTOKÓŁ Nr  VII/2003 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2003 r.

  8. PROTOKÓŁ Nr  VIII/2003 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu 9 maja 2003 r.

  9. PROTOKÓŁ Nr  IX/2003 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu 30 maja 2003 r.

  10. PROTOKÓŁ Nr  X/2003 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu 26 czerwca 2003 r.

  11. PROTOKÓŁ Nr  XI/2003 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniach 27 sierpnia i 16 października 2003 r.

  12. PROTOKÓŁ Nr  XII/2003 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu 16 października 2003 r.

  13. PROTOKÓŁ Nr  XIII/2003 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu 18 listopada 2003 r.

  14. PROTOKÓŁ Nr  XIV/2003 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu 26 listopada 2003 r.

  15. PROTOKÓŁ Nr  XV/2003 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu  10 grudnia 2003 r.

  16. PROTOKÓŁ Nr  XVI/2003 z Sesji Rady Miejskiej przeprowadzonej w dniu 30 grudnia 2003 r.  Protokoły z 2004 roku (format PDF)


  Aby przeglądać protokoły należy posiadać zainstalowany na komputerze darmowy program Adobe Acrobat Reader.
  Protokół Nr XVII/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia  26 lutego 2004 r.

  Protokół Nr XVIII/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 marca 2004 r.

  Protokół Nr XIX/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 15 kwietnia 2004 r.

  Protokół Nr XX/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 29 kwietnia 2004 r.

  Protokół Nr XXI/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  Protokół Nr XXII/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 6 lipca 2004 r. (198 KB)

  Protokół Nr XXIII/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 sierpnia 2004 r (230 KB)

  Protokół Nr XXIV/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12 października 2004 r (196 KB)

  Protokół Nr XXV/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 listopada 2004 r.(237 KB)

  Protokół Nr XXVI/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 2 grudnia 2004 r. (570 KB)

  Protokół Nr XXVII/2004 z Sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 r
  .
   (150 KB)

  Protokoły z 2005 roku 

  Protokół Nr XXVIII/2005 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 stycznia 2005 r.
   (1237 KB)

  Protokół Nr XXIX/2005 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r. (269 KB)

  Protokół Nr XXX/2005 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 marca 2005 r. (243 KB)

  Protokół Nr XXXI/2005 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 kwietnia 2005 r. (290 KB)

  Protokół Nr XXXII/2005 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r. (266 KB)

  Protokół Nr XXXIII/2005 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 czerwca 2005 r. (266 KB)

  Protokół Nr XXXIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2005 r. (224 KB)

  Protokół Nr XXXV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 września 2005 r. (167 
  KB)

  Protokół Nr XXXVI/2005 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2005 r.

  Protokół Nr XXXVII/2005 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 i 28 listopada 2005 r.

  Protokół Nr XXXVIII/2005 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r.

  Protokół Nr XXXIX/2005 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r.

  Protokoły z 2006 roku 

  Protokół Nr XL/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 stycznia  2006 r.

  Protokół Nr XLI/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego  2006 r.

  Protokół Nr XLII/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 marca  2006 r.

  Protokół Nr XLIII/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2006 r.

  Protokół Nr XLIV/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 maja 2006 r.

  Protokół Nr XLV/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2006 r.

  Protokół Nr XLVI/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2006 r.

  Protokół Nr XLVII/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 września 2006 r.

  Protokół Nr XLVIII/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 października 2006 r.

  Protokoły z kadencji 2006-2010

  Protokół Nr I/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2006 r.

  Protokół Nr II/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2006 r.

  Protokół Nr III/2006 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 r.

   
  Protokoły z 2007 roku 
  Protokół Nr IV/2007 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 stycznia 2007 r.

  Protokół Nr V/2007 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2007 r.

  Protokół Nr VI/2007 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2007 r.

  Protokół Nr VII/2007 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r.


  Protokół Nr VIII/2007 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 maja 2007 r.

  Protokół Nr IX/2007 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r.

  Protokół Nr X/2007 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 4 września 2007 r.

  Protokół Nr XI/2007 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2007 r.

  Protokół Nr XII/2007 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 listopada 2007 r.

  Protokół Nr XIII/2007 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 grudnia 2007 r.


  Protokoły z 2008 roku 
  Protokół Nr XIV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2008 r.

  Protokół Nr XV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2008 r.

  Protokół Nr XVI/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2008 r.

  Protokół Nr XVII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2008 r.

  Protokół Nr XVIII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 maja 2008 r.
  Sprostowanie do protokołu Nr XVIII/2008 >>>>

  Protokół Nr XIX/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 czerwca 2008 r.

  Protokół Nr XX/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2008 r.

  Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2008 r.

  Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 września 2008 r.

  Protokół Nr XXIII/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 października 2008 r.

  Protokół Nr XXIV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 listopada 2008 r.

  Protokół Nr XXV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 grudnia 2008 r.

  Protokół Nr XXVI/2008 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2008 r.

  Protokoły z 2009 roku 
  Protokół Nr XXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 stycznia 2009 r.

  Protokół Nr XXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 stycznia 2009 r.

  Protokół Nr XXIX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 marca 2009 r.

  Protokół Nr XXX/2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2009 r.

  Protokół Nr XXXI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009 r.

  Protokół Nr XXXII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 maja 2009 r.

  Protokół Nr XXXIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24 czerwca 2009 r.

  Protokół Nr XXXIV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2009 r.

  Protokół Nr XXXV/2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 września 2009 r.

  Protokół Nr XXXVI/2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2009 r.

  Protokół Nr XXXVII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 listopada 2009 r.
  Sprostowanie do protokołu Nr XXXVII/2009 >>>>

  Protokół Nr XXXVIII/2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 4 grudnia 2009 r.

  Protokół Nr XXXIX2009 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2009 r.
   
  Protokoły z 2010 roku 
  Protokół Nr XL/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r.

  Protokół Nr XLI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 lutego 2010 r.

  Protokół Nr XLII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 marca 2010 r.

  Protokół Nr XLIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r.

  Protokół Nr XLIV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 maja 2010 r.

  Protokół Nr XLV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2010 r.

  Protokół Nr XLVI/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2010 r.

  Protokół Nr XLVII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 września 2010 r.

  Protokół Nr XLVIII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 października 2010 r.

  Protokół Nr XLIX/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 4 listopada 2010 r.

  Protokoły z kadencji 2010-2014

  Protokół Nr I/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 grudnia 2010 r.

  Protokół Nr II/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 grudnia 2010 r.

  Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 grudnia 2010 r.

  Protokoły z 2011 roku 

  Protokół Nr IV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2011 r.

  Protokół Nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 lutego 2011 r.

  Protokół Nr VI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  2011 r.

  Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 marca 2011 r.

  Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 r.

  Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 31 maja 2011 r. (protokół zostanie przyjęty na sesji w sierpniu br.)

  Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 czerwca 2011 r. 

  Wyciąg z protokołu Nr XI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 31.08.2011 r.
  Protokół Nr XI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 2011 r.


  Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 września 2011 r.

  Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 26 czerwca 2011 r.

  Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2011 r.

  Protokół Nr XV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2011 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XVI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 28.12.2011 r.

  Protokoły z 2012 roku 

  Wyciąg z protokołu Nr XVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 30.01.2012 r.

  Protokół Nr XVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2012 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 29.03.2012 r.
  Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju 


  Wyciąg z protokołu Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 24.04.2012 r. 

  Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju 

  Wyciąg z protokołu Nr XXI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 24.05.2012 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 15.06.2012 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 27.06.2012 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XXIV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 20.08.2012 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 27.09.2012 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 23.10.2012 r.

  Protokół Nr XXVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 13 grudnia 2013 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XXIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 28.12.2012 r.

  Protokoły z 2013 roku 

  Protokół Nr XXX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 17 stycznia 2013 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XXXI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 29.01.2013 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XXXIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 26.02.2013 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XXXIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 26.03.2013 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XXXV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 09.04.2013 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XXXVI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 25.04.2013 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XXXVII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 13.05.2013 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XXXVIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 16.05.2013 r.
  Protokół Nr XXXVIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 16 maja 2013 r.

  Protokół Nr XXXIX/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XL/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 21.06.2013 r.

  Protokół Nr XLI/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 9 lipca 2013 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XLII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 27.08.2013 r.
  Protokół Nr XLII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27. 08.2013 r. (przed przyjęciem przez RM)

  Wyciąg z protokołu Nr XLIII/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 26.09.2013 r.

  Wyciąg z protokołu Nr XLIV/2013 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 22.10.2013 r.

  Protokoły z 2014 roku 

  Wyciąg z protokołu Nr XLVII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 27.01.2014 r.
  Protokół Nr XLVII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27.01.2014 r.

  Protokół Nr XLVIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25.02.2014 r.

  Wyciąg z protokołu Nr L/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 30.04.2014 r.

  Protokół Nr LI/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 12.05.2014 r.

  Protokół Nr LIII/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 24.06.2014 r.

  Wyciąg z protokołu Nr LIV/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 12.08.2014 r.

  Wyciąg z protokołu Nr LV/2014 z sesji Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z 26.08.2014 r.


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-04-09 (11980 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·