Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Uchwały Nr XXI/145/2004-XXI/153/2004
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju

  UCHWAŁA  Nr XXI/ 145 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.>>>>


   UCHWAŁA  Nr XXI/ 146 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

   w sprawie : przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Polanica Zdrój. >>>>

  Załącznik do Uchwały nr XXI/ 146 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 15 czerwca 2004 roku.>>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 147 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004 >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 148 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 149 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/115/2004  Rady Miejskiej w  Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 roku >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 150 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w  sprawie:  ustalenia  wysokości  opłat  za  świadczenia  prowadzonych   przez  Gminę Polanica  Zdrój   przedszkoli   publicznych   i   oddziałów   przedszkolnych w  szkołach  podstawowych. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 151 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego. >>>>

  Załącznik od Uchwały Rady Miejskiejw Polanicy Zdroju z dnia 18.06.2004 Nr XXI/151/2004 >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 152 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w sprawie:  wyrażenia opinii o projekcie uchwały  Sejmiku Województwa Dolnośłąskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXI/ 153 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 czerwca 2004 r.

  w sprawie  wyrażenia opinii o projekcie uchwały  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich. >>>>


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-06-25 (833 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·