Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój - 2004 rok


   

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 1/2004 z 05 stycznia 2004 roku

  w sprawie: rezygnacji z pierwokupu.


   

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 2/2004 z 12 stycznia 2004 roku

  w sprawie: przeprowadzenia wybrakowania i okresowej inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej obrony cywilnej według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.


   

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 3/2004 z 12 stycznia 2004 roku

  w sprawie: rezygnacji z pierwokupu.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 4/2004 z 13 stycznia 2004 roku

  w sprawie: instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działalności archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Polanicy Zdroju.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 5/2004 z 17 stycznia 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do zbycia.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 6/2004 z 30 stycznia 2004 roku

  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 7/2004 z 30 stycznia 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze rokowań.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 8/2004 z 09 lutego 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do 3-letniej dzierżawy.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 9/2004 09 lutego 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do zbycia.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 10/2004 z 09 lutego 2004 roku

  w sprawie: ustalenia cennika na drewno pozyskiwane z lasów komunalnych, zbywane osobom trzecim w roku 2004.


   

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 11/2004 z 12 lutego 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 12/2004 z 20 lutego 2004 roku

  w strawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 13/2004 z 20 lutego 2004 roku

  w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.


   

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 14/2004 z 01 marca 2004 roku

  w sprawie: zatwierdzenia zakresu rzeczowego oraz wyceny umownego zakresu usług świadczonych przez Miejski Zakład Komunalny w roku 2004 r.


   

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 15/2004 z 03 marca 2004 roku

   wsprawie: przeznaczenia nieruchomości do zbycia.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 16/2004 z 03 marca 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia gruntów do 3-letniej dzierżawy.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 17/2004 z 03 marca 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do zbycia.


   

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 18/2004 z 08 marca 2004 roku

  w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Miejskiego Zakładu Komunalnego.


   

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 19/2004 z 09 marca 2004 roku

   sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.


   

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 20/2004 z 10 marca 2004 roku

  w sprawie: likwidacji wyposażenia.


   

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 21/2004 z 18 marca 2004 roku

  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych uprawnionych do nabycia prawa własności tych nieruchomości.


   

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 22/2004 z 25 marca 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do zbycia.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/2004 z 19 marca 2004 roku

  w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 24/2004 z 31 marca 2004 r.

  w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.


   

   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 25/2004 z 31 marca 2004 r.

  w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych
  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 26/2004 z 7 kwietnia 2004 r.

  w sprawie: certyfikacji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 27/2004 z 19 kwietnia 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do zbycia.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 28/2004 z 20 kwietnia 2004 roku

  w sprawie: określenie warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 29/2004 z  26 kwietnia 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste    nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 30/2004 z 26 kwietnia 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój, na rzecz wieczystego użytkownika.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 31/2004 z 28 kwietnia 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 32/2004 z 4 maja 2004 roku

  w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 33/2004 z 4 maja 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 34/2004 z 10 maja 2004 roku

  w sprawie: Ustalenia stawek za przyjęcie do składowania odpadów komunalnych przy ul. Polnej w Polanicy Zdroju.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 35/2004 z 10 maja 2004 roku

  w sprawie: Zatwierdzenia stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 36/2004 z 11 maja 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia nieruchomości do zbycia.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 37/2004 z 11 maja 2004 roku

  w sprawie: Wygaszenia trwałego zarządu.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 38/2004 z 14 maja 2004 roku

  w sprawie: Określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 39/2004 z 21 maja 2004 roku

  w sprawie: Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 40/2004 z 19 maja 2004 roku

  w sprawie: Wprowadzenia amian w budżecie miasta na rok 2004.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 41/2004 z 20 maja 2004 roku

  w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 42/2004 z 20 maja 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia nieruchomości do zbycia.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 43/2004 z 26 maja 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia nieruchomości do 3-letniej dzierżawy.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 44/2004 z 31 maja 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 45/2004 z 31 maja 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia nieruchomości do zbycia.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 46/2004 z 3 czerwca 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia nieruchomości do zbycia.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 47/2004 z 11 czerwca 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze rokowań.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 48/2004 z 15 czerwca 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia nieruchomości do zbycia.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 49/2004 z 15 czerwca 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia nieruchomości do 3-letniej dzierżawy.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 50/2004 z 17 czerwca 2004 roku

  w sprawie: Powołania komisji przetargowej.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 51/2004 z 23 czerwca 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia nieruchomości do zbycia.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 52/2004 z 23 czerwca 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 53/2004 z 24 czerwca 2004 roku

  w sprawie: Wprowadzenia zamian w budżecia miasta na rok 2004. 


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 54/2004 z 24 czerwca 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 55/2004 z 29 czerwca 2004 roku

  w sprawie: Powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 56/2004 z 1 lipca 2004 roku

  w sprawie: Uruchomienia procedury przetargowej.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 57/2004 z 2 lipca 2004 roku

  w sprawie: Określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 58/2004 z 30 czerwca 2004 roku

  w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 59/2004 z 13 lipca 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.


   Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 60/2004 z 13 lipca 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój na rzecz wieczystego użytkownika.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 61/2004 z 14 lipca 2004 roku

  w sprawie: Określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 62/2004 z 16 lipca 2004 roku

  w sprawie: Rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 63/2004 z 16 lipca 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64/2004 z 16 lipca 2004 roku

  w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 64a/2004 z 21 lipca 2004 roku

  w sprawie: Rezygnacji z pierwokupu.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 65/2004 z 21 lipca 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia nieruchomości do 3-letniej dzierżawy.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 66/2004 z 21 lipca 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze rokowań.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 67/2004 z 21 lipca 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia nieruchomości do 3-letniej dzierżawy.


   

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 67/I/2004 z 26 lipca 2004 roku

  w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu polityki szkoleniowej


   

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 68/2004 z 27 lipca 2004 roku

  w sprawie: Przeznaczenia nieruchomości do zbycia.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 69/2004 z 5 sierpnia 2004 roku

  w sprawie: Okreslenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 70/2004 z 6 sierpnia 2004 roku

  w sprawie: Odwołanie z funkcji dyrektora.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 71/2004 z 6 sierpnia 2004 roku

  w sprawie: Określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 72/2004 z 17 sierpnia 2004 roku

  w sprawie: Powołania komisji przetargowej.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 73/2004 z 20 sierpnia 2004 roku

  w sprawie: Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 74/2004 z 25 sierpnia 2004 roku

  w sprawie: Odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 75/2004 z 27 sierpnia 2004 roku

  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


   

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 75/I /2004 z 30 sierpnia 2004 roku

  w sprawie: opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2005.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 76/2004 z 31 sierpnia 2004 roku

  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2004.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 77/2004 z 3 wrześna 2004 roku

  w sprawie: określenia warunków zbycia nieruchomości w drodze przetargu.


   

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 78/2004 z 3 wrześna 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do zbycia


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 79/2004 z 7 września 2004 roku

  w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanica Zdrój.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 80/2004 z 7 września 2004 roku

  w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej.


   

  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 81/2004 do nr 90/2004 (html)


   

  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 91/2004 do nr 99/2004 (html)


   

  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 100/2004 do nr 110/2004 (pdf)


   

  Zarządzenia Burmistrza Miasta od nr 111/2004 do nr 122/2004 (pdf)


   

   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-07-09 (2813 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·