Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Terminy realizacji

  Ustawa o dostępie do informacji publicznej weszła w życie z dniem 01.01.2002 roku (art. 26). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej weszło w życie 20.06.2002 roku i praktycznie wyjaśnia wszelkie problemy techniczne oraz organizacyjne dotyczące realizacji BIP. Przepisy zakładają trzy etapy w procesie budowy Biuletynu.
  Większość informacji wymienionych w art. 6 ustawy należy praktycznie publikować już dzisiaj, a ich skompletowanie zakończyć nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (01.01.2002r.). Pierwszy etap jest prawdopodobnie dla większości podmiotów obciążony największą pracochłonnością, wynikającą z konieczności zebrania i opracowania bardzo szerokiego zakresu informacji i danych. Drugi etap - najtrudniejszy technicznie pod względem informatycznym - należy zakończyć w terminie 24 miesięcy, a ostatni po 36 miesiącach.

  I etap - do 1 lipca 2003 roku
  Biuletyn powinien zawierać i udostępniać

  • dane podmiotu i informacje dotyczące:
   • statusu prawnego lub formy prawnej podmiotu,
   • organizacji oraz przedmiotu działalności i kompetencji podmiotu,
   • organów podmiotu i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach,
   • strukturze własnościowej podmiotu,
   • majątku, którym dysponuje,
  • informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym o:
   • trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych,
   • trybie działania w zakresie wykonywania zadań publicznych,
   • działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
   • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
   • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
   • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
  II etap - do 31 grudnia 2003 roku
  Biuletyn powinien zawierać i udostępniać

  • informacje o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  • dane publiczne, w tym:
   • treść i postać dokumentów urzędowych,
   • stanowiska w sprawach publicznych oraz treść innych wystąpień,
   • informacje o stanie samorządów i ich jednostek organizacyjnych.
  III etap - do 31 grudnia 2004 roku
  Biuletyn powinien zawierać i udostępniać informacje o majątku publicznym  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-01-19 (3996 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·