Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
      Informacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego nie ujęte w BIP dostepne są w pok. nr 27 na 2 piętrze w Urzędzie Miejskim.  

  Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące powierzchnię całej gminy zostały uchwalone w 2008 oraz 2009 roku (kompletny wykaz uchwał tutaj >>>>)
  U C H W A Ł A   Nr III/ 25 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30.XII.2002 roku

  Zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/268/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polanica Zdrój. treść uchwały tutaj


  U C H W A Ł A   III/ 26 /2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30.XII.2002 roku

  W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ulicami: W. Sikorskiego, Zdrojową, Tranzytową, Kłodzką, Wojska Polaskiego i granicą obrębu Piekielna Góra miasta Polanica Zdrój. treść uchwały tutaj


  U C H W A Ł A   Nr V/ 37 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 20 lutego 2003 roku

  W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części  miasta Polanica Zdrój. treść uchwały tutaj


  U C H W A Ł A   Nr VI/ 43 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 roku.

  W sprawie: zmiany Uchwały Nr III/26/2002 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 r. o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ulicami:  Wł. Sikorskiego, Zdrojową, Tranzytową, Kłodzką, Wojska Polskiego i granicą obrębu Piekielna Góra  Miasta Polanica Zdrój. treść uchwały tutaj


  U C H W A Ł A   Nr XII/ 76 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Leśnej 10 - działki nr: 228/1,  231,   308/1. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XII/ 77 /2003

  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Zakopiańskiej 1. >>>>
  U C H W A Ł A   Nr XII/ 78 /2003
  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Z. Krasińskiego. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XII/ 79 /2003

  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Polanicy Zdroju przy ul. Wiejskiej działki nr 11/1, 11/2 i 11/3. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XII/ 80 /2003

  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 16 października 2003 roku

  W sprawie:  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Zwycięzców 2. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIII/ 84 /2003 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku

  W sprawie:  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 37 - działka nr 329/1. obręb Stary Zdrój. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIII/ 85 /2003

  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku

  W sprawie:  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Polanicy Zdroju przy ulicy Zdrojowej 16 i 18 - działki nr:  340/3  i  340/4, obręb Stary Zdrój. >>>>


  U C H W A Ł A   Nr XIII/ 86 /2003

  Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 18 listopada 2003 roku

  W sprawie:  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Polanica Zdrój. >>>>
   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 165 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Polanica Zdrój.  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 166 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpieniu do sporządzenia STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO dla obszaru miasta Polanica Zdrój.  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 167 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru MPZP NOWY WIELISŁAW - POŁUDNIE miasta Polanica Zdrój >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 168 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP NOWY WIELISŁAW - PÓŁNOC miasta Polanica Zdrój. >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 169 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP SOKOŁÓWKA - POŁUDNIE miasta Polanica Zdrój. >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 170 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP NOWA SOKOŁÓWKA miasta Polanica Zdrój. >>>>
   


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 171 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP SOKOŁÓWKA -LASY miasta Polanica Zdrój. >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 172 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  W sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP CENTRUM miasta Polanica Zdrój. >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 173 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP NOWY ZDRÓJ - CENTRUM miasta Polanica Zdrój.
  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 174 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP NOWY ZDRÓJ miasta Polanica Zdrój. >>>> 


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 175 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP STARY ZDRÓJ - POŁUDNIE miasta Polanica Zdrój.
  >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 176 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP STARY ZDRÓJ - PÓŁNOC miasta Polanica Zdrój.
  >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 177 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY POŁUDNIE miasta Polanica Zdrój.
  >>>>


  UCHWAŁA  Nr XXIV/ 178 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP PIEKIELNA GÓRA - LASY PÓŁNOC miasta Polanica Zdrój.
  >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 179 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WIEJSKA miasta Polanica Zdrój
  >>>>


   UCHWAŁA  Nr XXIV/ 180 /2004 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 12  października 2004 r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego dla obszaru MPZP PIEKIELNA GÓRA - UL. WOJSKA POLSKIEGO miasta Polanica Zdrój. >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-04-09 (14711 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·