Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 25/2004


  ZARZĄDZENIE Nr 25/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 31 marca 2004 r.

  w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy miejsc przeznaczonych
  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


  Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25 poz.219)

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Wyznaczam na terenie miasta miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

  l.    Słupy ogłoszeniowe zlokalizowane przy ulicach:

  - Spółdzielców,
  - Kłodzkiej,
  - Parkowej,
  - Zdrojowej
  - Żeromskiego

  II.    Ogłoszenia urzędowe umieszczane są ponadto na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w oszklonych gablotach informacyjnych na terenie miasta ( mniejsze formaty ogłoszeń ) zlokalizowanych przy ulicach:

  - Warszawskiej,
  - Kłodzkiej,
  - Parkowej,
  - Prusa

  §2

  Umieszczanie plakatów wyborczych w innych miejscach (jak ściany budynków, ogrodzenia, latarnie, urządzenia energetyczne i telekomunikacyjne - wymaga uprzedniej zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

  §3

  Wykonanie zarządzenia powierzam Straży Miejskiej.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Burmistrz Misata
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-07-09 (607 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·