Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 26/2004


  ZARZĄDZENIE Nr 26 /2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 7 kwietnia 2004 r.

  w sprawie: certyfikacji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000

  Na podstawie art.30 ust.1 i art.33 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1

  Uruchamiam procedurę certyfikacji systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim, według międzynarodowej normy ISO 9001 : 2000

  § 2

  Proces certyfikacji obejmować będzie:
  - system ciągłego doskonalenia organizacji zarządzania wg standardów ISO serii 9000 (szkolenia kadry Urzędu),
  - zaprojektowanie systemu zarządzania zgodnego z wymogami ISO i dokonanie oceny jego wdrożenia ( audyt wewnętrzny),
  - uzyskanie certyfikatu i coroczne audyty kontrolne.

  § 3

  Pełnomocnikiem do spraw jakości ustanawiam Sekretarza Gminy -Janinę Cichą.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-07-09 (736 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·