Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 32/2004


  Zarządzenie nr 32/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 4 maja 2004r.

  w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej

  Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 10.06.1994r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177) zarządzam co następuje:

  §1

  W związku z przetargiem na realizacje zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Polanicy Zdroju na Oddział Zerowy" powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Jacek Nowicki - Przewodniczący Komisji
  2. Tadeusz Putek - Członek
  3. Adam Potocki - Członek

  §2

  Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia przetargu - po spełnieniu formalnych czynności określonych ustawą o zamówieniach publicznych

  §3

  Wykonanie zarządzenia w zakresie merytorycznym powierzam Inspektorowi ds. Infrastruktury Technicznej, Panu Tadeuszowi Putek.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-07-09 (719 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·