Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  WYNIKI PRZEPROWADZONYCH KONTROLI


  Do przeglądania materiałów umieszczonych niżej  wymagany jest program do przeglądania plików PDF


  W Y N I K I   K O N T R O L I 


  Kntrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową - 2000 rok


  Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową - 2011 rok
  Wystąpienie pokontrolne dotyczące Gminy Polanica-Zdrój >>>>
  Wystąpienie pokontrolne dotyczące Gimnazjum w Polanicy-Zdroju >>>>


  Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej - 2011  rok


  Protokół komisji rewizyjnej - kontrola MBP >>>>
  Protokół komisji rewizyjnej - kontrola UM >>>> 

    Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju >>>> 


  Kontrole zewnętrzne Gminy Polanica-Zdrój w 2016 r. >>>>

  Kontrole zewnętrzne Gminy Polanica-Zdrój w 2015 r. >>>>

  Kontrole zewnętrzne Gminy Polanica-Zdrój w 2014 r. >>>>

  Kontrole zewnętrzne Gminy Polanica-Zdrój w latach 2011-2013 >>>>


   

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2003-04-09 (8177 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·