Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 39/2004


  ZARZĄDZENIE Nr 39/2004
  Burmistrza Miasta Polanica Zdrój
  z dnia 21 maja 2004
  r.

  W sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

  Na podstawie art.25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r roku - Ordynacja Wyborcza do parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25 poz.219)

   zarządza m, co następuje:

  § 1

  W związku wyborami do Parlamentu Europejskiego wyznaczonymi na 13 czerwca 2004 r. powołuję - spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnione komitety wyborcze- trzy Obwodowe Komisje Wyborcze dla przeprowadzenia głosowania w stałych obwodach głosowania na terenie miasta.

  § 2

  Skład osobowy poszczególnych Komisji przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 3

  Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta
  Jerzy Terlecki


  Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta
  z dnia 21 maja 2004 r. Nr 39/2004

  Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

  OKW Nr 1 - Szkoła Podstawowa Stow. EDUKATOR ul. Kościuszki 13
  1 .Tadeusz Maślak
  2. Renata Banaś
  3. Bogusław Łukomski
  4. Roman Beczek
  5. Andrzej Pieniądz
  6. Helena Leś
  7.Karina Paczyńska
  8.Renata Karpińska
  9.Gabriela Makuchowska
  10. Urszula Soroka

  OKW Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – ul. Wojska Polskiego 23
  1. Czesław Madera
  2. Marek Skrzypek
  3.Wojciech Stańczyk
  4. Barbara Janowicz
  5. Monika Kiełbasa
  6. Wiktor Leś
  7. Michał Cieśla
  8. Magdalena Mazurek
  9. Bartosz Kowalczyk
  10. Mirosława Kotecka

  OKW Nr 3 - Urząd Miejski – ul. Dąbrowskiego 3
  1. Kazimierz Sroka
  2.Małgorzata Skrzypek
  3. Przemysław Ulatowski
  4. Bogumiła Cop
  5. Monika Pieniądz
  6.Anita Michałowicz
  7.Mateusz Wiśniewski
  8.MarekWitomski
  9.Barbara Sieczka
  10.Adam Potocki 

  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2004-07-09 (1101 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·